Artvark Saxofoon quartet

Geïnspireerd door de blues

Het recent uitgebrachte vijfde album van Artvark Saxofoon Quartet heet Bluestories (Zennes Records). Een plaat met stevige én gevoelige, bluesy eigen composities.

Artvark Saxofoon Quartet is een hecht ensemble. De vier saxofonisten zetten zich consequent in om één groepsgeluid te maken. Het gaat om die groepssound en om groepsdynamiek en minder om individuele soloos.
De saxofoons hanteren een wisselende rolverdeling, waarbij ze allemaal om beurten melodie spelen, begeleiden, bas spelen, ritme spelen, soleren. Net als bij een klassiek strijkkwartet.
Om de saxen als eenheid te laten klinken moeten ze heel goed op elkaar letten, naar elkaar luisteren, elkaar aanvoelen. Ze spelen daarom ook altijd alles uit het hoofd – geen bladmuziek!
Doordat de vier blazers zo goed op elkaar zijn ingespeeld lopen de gespeelde composities allemaal als een trein.

 

14 verhalen vertellen de saxofoons: zoals Bank Account Blues, Half Turk Shuffle, Down Behind & Beyond, Crocodile Tears. Geïnspireerd door  muzikale grootheden als Abdullah Ibrahim, Nina Simone, Frank Sinatra, Duke Ellington.  Een beetje Chicago, een beetje New Orleans, maar vooral ook de Nederlandse polder.
Peter Broekhuizen – bariton, Rolf Delfos -alt, Mete Erker -tenor en Bart Wirtz – alt.

Moderne jazz, blues, kamerjazz, groove – Artvark beheerst het allemaal. En goed ook
Het kwartet maakte zijn eerste CD in 2005. De voorlaatste was: ‘Sly Meets Callas’, een project met klassieke zangeres Claron McFadden. Het quartet werkte met andere musici in verschillende projecten, zoals Met Peter Erskine en percussie meester Doudou N’Diaye Rose uit Senegal, met acteur en schrijver Kees van Kooten. Met New Niks – groep van slagwerker Arends Niks samen in een project ‘busy, busy, busy’, waarvan ook een CD werd uitgebracht.

ENGLISH VERSION
Inspired by the blues

Blue Stories is the recently released fifth album of Artvark Saxophone Quartet.

The Artvark Saxophone Quartet is a tight ensemble . The four saxophonists are committed consistently to create one group-sound. It is exactly that and group dynamics they find important, more then individual soloos .

The saxophones play varying roles; in turn they all play melody, guide, bass  rhythm, solo. Just like a classical string quartet .
To sound as a thight unit they need to pay careful attention to each other, listen closely, feel each other. Therefore they always play everything from memory – no sheet music !
Because the four horns respond to each other so well, the songs all run smoothly. Robust and sensitive , bluesy compositions on this CD.

14 stories on this CD, such as Bank Account Blues , Half Turk Shuffle Down Behind & Beyond, Crocodile Tears. Inspired by great musicians like Abdullah Ibrahim, Nina Simone, Frank Sinatra, Duke Ellington. A bit of Chicago , a little n it of New Orleans, but also the Dutch polder. 
Peter Broekhuizen – baritone , Rolf Delfos , alto, Mete Erker – tenor, Bart Wirtz – alto.

Modern jazz, blues, chamber jazz, groove – Artvark masteres it all. And very well too.
The quartet made its first CD in 2005. The last one before this was “Sly Meets Callas”, a project with classical singer Claron McFadden . The quartet worked with other musicians such as Peter Erskine and percussion master Doudou N’Diaye Rose from Senegal; with actor and writer Kees van Kooten. With Nieuw Niks, a group arooung drummer Arend Niks Artvark worked together in a project called ” busy, busy , busy”. Of this project a CD was released .

Een reactie plaatsen