Jeroen van Vliet

Subtiele lyriek en electronic jazzambient: persoonlijk, intiem en sterk

Op 10 januari presenteert pianist Jeroen van Vliet 2 nieuwe CD’s in Paradox Tilburg.
Zijn 2e soloplaat ‘WAIT’ (Challenge records) én de langverwachte cd van electronic jazzambient-trio OGU (eigen beheer), met o.a. gitarist Bram Stadhouders (zie onder voor video en audio). Beiden persoonlijke, intieme en sterke albums.

Jeroen van Vliet staat bekend als een pianist die een sterk gevoel voor melodie en harmonie paart aan avontuur en experiment. Een van de meest lyrische jazzpianisten van Nederland en bovendien een meester van de nuance en de subtiliteit.
 ‘WAIT’ is Van Vliets 2e solo-cd, opgenomen in Noorwegen in 2013. Een soloplaat maak je niet zomaar even. De eerste dateert uit 1996. Tussen de twee zit dus 18 jaar. In die tijd is Jeroen van Vliet enorm gegroeid.

‘Solo spelen is een bijzondere aangelegenheid. Voor een jazzpianist is de inzet hoog: er is al zoveel mooie muziek gemaakt door zoveel goede pianisten – het is onmogelijk om er zelfs maar aan te dènken daarmee te willen concurreren. Dus als ik solo speel weet ik, dat ik me ervan bewust moet zijn dat het niet gaat om concurrentie (dat gaat het eigenlijk nooit), maar over het persoonlijke verhaal, de innerlijke muziek, mijn eigen ideeën, en het experiment.’ – aldus Jeroen

Trio OGU maakt electronic en jazz-ambient. Soms verstilde, soms trage, vaak hypnotiserende muziek. Vrije improvisaties en stukken van pianist Jeroen Van Vliet en gitarist Bram Stadhouders. Dat wil zeggen, ‘stukken’; het muzikale uitgangspunt is soms een vaste compositie of idee, maar wordt in de handen van dit trio sowieso elastisch en vloeibaar. Meestal wordt helemaal zonder afspraken gespeeld. 
Jeroen van Vliet – piano/ geprepareerde piano, Bram Stadhouders – gitaar/electronica, Etienne Nillesen – geprepareerde snaredrum/cymbals.
De magie, het avontuur en de risico’s van vrij improviseren zijn aantrekkelijk, maar soms ook eng. In deze video vertelt hij hierover en speelt OGU een lange improvisatie.

Met Anton Goudsmit, Mete Erker en Oene van Geel vormt Van Vliet het kwartet Estafest.
Fender Rhodes speelt hij in de groep Gatecrash van trompettist Eric Vloeimans. Ook is hij een geliefd muzikaal partner van zangeressen zoals Ineke van Doorn, Kristina Fuchs en Simin Tander. Hij speelde verder o.a. in het kwintet van altsaxofonist Paul van Kemenade en in de groep Quadrant van bassist Eric van der Westen. Hij leidde twee eigen trio’s: acoustisch en electrisch.

Gitarist Bram Stadhouders is een van de meest interessante opkomende improviserende musici van Europa. Met zijn gitaar en technologie verkent hij de grenzen tussen ambient, hedendaagse elektronische muziek en vrije improvisatie. Bram is de jongste musicus ooit aan wie de North Sea Jazz Compositieopdracht is toegekend (in 2012).  Hij componeerde toen voor bijzondere bezetting: gitaar, toetsen en drums, en voor acht leden van het Nederlands Kamerkoor. Van het project kwam ook een CD uit: Henosis

hier in een korte compilatie met visuals

ENGLISH VERSION

Subtle lyricism and electronic ambient jazz: personal, intimate and strong

On January 10, pianist Jeroen van Vliet presents two new CDs in Paradox Tilburg. 
His 2nd solo album ‘WAIT’ and the long-awaited album of ambient electronic jazz trio OGU. Both very personal, intimate and powerful albums. Jeroen van Vliet is known as a pianist who has a strong sense of melody and harmony, and a love for adventure and experimentation. One of the most lyrical jazz pianists of the Netherlands as well as a master of nuance and subtlety. ‘WAIT’ is Van Vliets 2nd solo album, recorded in Norway in 2013. A solo album doesn’t just come out like that. The first dates from 1996. So 18 years inbetween the two. In that time, Jeroen van Vliet has grown tremendously.
Performing solo is a special event. For a piano-player the stakes seem high: so much beautiful music by so many incredible pianists has ‘seen the light’ – it’s impossible to even consider to compete.
So in order to allow myself to perform and record solo I know I need to be aware that it’s not about competing (it never is), but about the personal story, the inner music, my own ideas, and the experiment’ so states Van vliet.

OGU trio makes electronic and ambient jazz. Sometimes silent, sometimes slow, often hypnotic music. Free improvisations and pieces of pianist Jeroen Van Vliet and guitarist Bram Stadhouders. That is to say the musical basis is sometimes a fixed composition or idea , but in the hands of this trio becpmes elastic and fluid. Usually they paly entirely free. Jeroen van Vliet – piano/prepared piano, Bram Stadhouders – guitar/electronics, Etienne Nillesen – prepared snare drum/cymbal .
The magic, the adventure and the risks of free improvisation are appealing, but sometimes scary.
In this video he talks about and OGU plays a long improvisation .

Jeroen van Vliet plays with Anton Goudsmit, Mete Erker and Oene van Geel in the quartet Estafest.
He plays Fender Rhodes in Gatecrash, group of trumpeter Eric Vloeimans. He is also a beloved musical partner of singers like Ineke van Doorn, Kristina Fuchs and Simin Tander. He also played  in the quintet of alto saxophonist Paul van Kemenade and the Quadrant group of bassist Eric van der Westen. He led two trio’s of his own: acoustic and electric.

Guitarist Bram Stadhouders is one of the most interesting upcoming improvising musicians in Europe. With his guitar and using new technology, he explores the boundaries between ambient, contemporary electronic music and free improvisation. Bram is the youngest musician ever to whom the North Sea Jazz Composition Assignment was awarded (in 2012). He then composed for special cast: guitar, keyboards and drums, and eight members of the Dutch Chamber Choir. From the project a CD wads released: Henosis

 

Plaats een reactie