Doek Festival#12

Doek Festival#12: impro forever

Improviseren: onvoorbereid of zonder voorafgaande afspraken, regels en instructies ter plekke iets bedenken, creëren. Omgaan met de toevalligheden die op je weg komen. Instant Componeren.
“Componeren is langzame improvisatie en improvisatie is snel componeren”. Was het Wayne Shorter die dit zei?
Ingetogen, heavy, subtiel, hardcore, uitbundig, hard, zacht, lang, kort, free, grote groep, kleine band, solo – het kan allemaal. Als het maar wel Improvisatie is.
Avontuurlijk voor publiek én spelers.

Voor de 12e keer vindt in Amsterdam het Doek Festival voor improvisatiemuziek plaats van 29 april tot en met 4 mei. Het festival heeft zich vanaf 2001 ontwikkeld van 1 dag-met-concerten-in-het-Bimhuis tot een 6-daagse festivalweek, waarin naast impromuziek ook visual art, films, dans en kinderprogramma’s zijn opgenomen.
Improvisatoren uit binnen- en buitenland spelen op meerdere podia in Amsterdam: Zaal 100, OT301, Splendor, Bimhuis. In totaal zijn er 8 evenementen met allerlei soorten optredens: ingetogen kamerjazz, free jazz, bewegingstheater voor kinderen, improvisatie met een on-stage kok en de inmiddels befaamde Real Book Fiets tour (deze keer door Amsterdam Noord). In Zaal 100 – Podium voor Ongehoord Geluid – is het meeste te doen met diners, een workshop voor kinderen, interviews en afterparties.
Het programma omvat concerten met o.a. rietblazers Michael Moore en  Tobias Delius, cornettist Eric Boeren, trombonisten Wolter Wierbos en  Joost Buis, pianist Oscar Jan Hoogland, drummer Michael Vatcher

Buitenlandse musici zijn o.a. Mark Feldman – viool en Sylvie Courvoisier – piano; Frank Gratkowski – altsax en Gerry Hemingway – slagwerk. Én de franse electronica & spoken word-performer Anne-James Chaton (voor het volledige programma – zie onder)

Doek is een collectief van improvisatoren, dat zich bezig houdt met het initiëren, organiseren en financieren van concerten, projecten, excursies en een jaarlijks festival. Doek zoekt naar combinaties van musici die aan de ene kant goed bij elkaar (lijken te) passen, maar aan de andere kant ook een soort muzikaal risico opleveren. Dan pas wordt het spannend en avontuurlijk!

Ook wordt er gezocht naar mogelijkheden om musici te laten spelen op podia waar ze normaal gesproken niet staan. Dit jaar is dat bijvoorbeeld het geval met het Frank Gratkowski Quartet, dat zal spelen in het nieuwe podium voor hedendaagse muziek Splendor. En met het trio van Thurston Moore – Andy Moor – Anne-James Chaton in het Bimhuis.

Het Amsterdam Real Book begon met het doel om een brug te slaan tussen nieuwkomers op het impro-veld zoals Yedo Gibson, John Dikeman en Oscar Jan Hoogland en de internationaal bekend geworden New Dutch Swing Scene met namen als Misha Mengelberg, Han Bennink and Willem Breuker. De Amsterdamse impro-scene is wereldberoemd geworden door hun baanbrekende manier van componeren en improviseren in jazz: Speels, avontuurlijk en met een rafeltje.
Het repertoire van het Amsterdam Real Book omvat muziek van o.a. Misha Mengelberg, Sean Bergin, The Ex, Theo Loevendie, Michael Moore, Willem Breuker,  Guus Janssen en Joost Buis.

Programma:
Dinsdag 29 april: Zaal 100, 18:00    
Opening party and dinner/I Hear a Smell
Ciska Jansen – cook performance, voice; Liz Allbee – trumpet; Tobias Delius – tenor sax and clarinet; Charly Birkenhauer – vibraphone; Joe Williamson – bass; Christian Lillinger – drums
Woensdag 30 april: Zaal 100, 18:30    
Dinner/Eric Boeren Meets… Duos and interviews
 with festival musicians Paul Lovens, Natalio Sued and Peter Evans
Donderdag 1 mei, OT301, 21:00    
Eddie & the Eagles: Sun Ra! with o. a. Sun Seven
Joost Buis – trombone; André Goudbeek – alto sax; Tobias Delius – tenorsax, clarinet; Tristan Honsinger – cello; Oscar Jan Hoogland – piano, clavichord; Hugo Antunes – bass; Paul Lovens – drums, Peter Evans solo trumpet
Vrijdag 2 mei, Splendor, 20:30    Moore/Feldman/Courvoisier
Michael Moore – alto sax, clarinet; Mark Feldman – violin; Sylvie Courvoisier – piano
Frank Gratkowski 4tet: Frank Gratkowski – alto sax, clarinet; Wolter Wierbos – trombone; Dieter Manderscheid – bass; Gerry Hemingway – drums
Zaterdag 3 mei, Zaal 100, 14:30    
KAO make & play (for children 9 t/m 13) Isabelle Vigier – image; Makiko Ito – dance; Anne La Berge/Jochem van Tol – music
Eric Boeren Meets… Duos and interviews with festival musicians Sylvie Courvoisier, Hamid Drake and Dieter Manderscheid
Zaterdag 3 mei, Bimhuis, 20:30        Stadhouders/Govaert/deJoode
Jasper Stadhouders – guitar; Onno Govaert – drums; Wilbert de Joode – bass
John Dikeman/William Parker/Hamid Drake: John Dikeman – sax; William Parker – bass; Hamid Drake – drums
Thurston Moore/Andy Moor/Anne-James Chaton: Thurston Moore – guitar; Andy Moor – guitar; Anne-James Chaton – spoken word, electronics
Zondag 4 mei, Oorsprong, Roze Tanker, De Ruimte, 14:00
 Real Book Fietstour: 3 groepen, geleid door William Parker, Benjamin Herman en Anton Goudsmit
Zondag 4 mei, Zaal 100, 18:30    Festival finale: 
All Ellington: Jodi Gilbert – voice; Oscar Jan Hoogland – piano; Christian Ferlaino – baritone sax; Michael Moore – alto sax, clarinet; Natalio Sued – tenor sax; Jimmy Sernesky – trumpet; Eric Boeren – cornet; Joost Buis – trombone; Wilbert de Joode – bass; Michael Vatcher – drums

ENGLISH VERSION

Doek Festival # 12: improvise , improvise , improvise

Improvising: unprepared or without prior arrangements, rules and instructions create something on the spot. Dealing with the coincidences that come your way. Instant Composing . “Composing is slow improvisation, improvising is quick composing”, Was it Wayne Shorter who said this?
Understated, heavy, subtle, hardcore, exuberant, loud, soft, long, short, free, large group , small band, solo – it’s all possible. An adventure for public and players .

The 12th edition of Doek Festival for  improvised music takes place from 29 April to 4 May. The festival has evolved from one day-with-concert -in-the-Bimhuis in 2001 to a six-day festival week, where next to improvised music also visual art, film, dance and children’s programs are included.
Improvisers from home and abroad play at several venues in Amsterdam: Zaal 100, OT301, Splendor, Bimhuis.  All together 8 events with all kinds of gigs: chamber jazz, free jazz, theater for children, improvisation with an on-stage cook and the now famous Real Book Bike Tour (this time through Amsterdam Noord ). Most of it is going on in Zaal100 – Podium for Unheard Sound – with diners, a children’s workshop, interviews and after-parties .
The program includes concerts with reed players Michael Moore and Tobias Delius, cornetplayer Eric Boeren, trombonists Wolter Wierbos and Joost Buis, pianist Oscar Jan Hoogland  drummer Michael Vatcher.
Foreign musicians include Mark Feldman – violin and Sylvie Courvoisier – piano ; Frank Gratkowski – alto sax and Gerry Hemingway – drums. chaton
Also the French spoken word & electronics performer Anne – James Chaton.

DOEK is a collective of improvisers, that engages in the initiation, organization and financing of concerts, projects, field trips and an annual festival.

Doek makes combinations of musicians who seem to be a good match, but also bring in a kind of musical risk. This is were it gets exciting and adventurous! It also looks for opportunities to get musicians to play at venues where they normally are not. This year that is the case with the Frank Gratkowski Quartet, playing at the new venue for contemporary music. And with the trio of Thurston Moore – Andy Moor – Anne – James Chaton at the Bimhuis .
The Amsterdam Real Book started out with the aim to build bridges between newcomers to the improvising musicscene as Yedo Gibson, John Dikeman and Oscar Jan Hoogland and the internationally known New Dutch Swing Scene with musicians like Misha Mengelberg , Han Bennink and Willem Breuker. The Amsterdam improv scene is world famous for their pioneering way of composing and improvising in jazz: playful, adventurous and at the edge. The repertoire of the Amsterdam Real Book includes music by Misha Mengelberg  Sean Bergin, The Ex, Loevendie , Michael Moore , Willem Breuker , Guus Janssen and Joost Buis .