Danish Delight

Danish Delight: avontuurlijke jazz, vrije impro, afro-groovejazz, lyrische melodieën; experimentele, soulvolle, maar ook traditionelere vocals …..

Scandinavische Jazz & Beyond is al heel wat jaren hot. Hoe is de jazz-stand van zaken nu in Denemarken? Zijn er nieuwe ontwikkelingen, zijn er bands die we hier -misschien ten onrechte- nog niet kennen?
Onder de noemer Danish Delight spelen tien toonaangevende Deense jazzacts in Nederland en België tussen 2 en 7 september op de podia van Bimhuis Amsterdam, Oosterpoort Groningen, TivoliVredenburg Utrecht, LantarenVenster Rotterdam en Flagey Brussel. Het programma is per podium verschillend, per avond zijn er 2 concerten, maar niet àlle bands spelen op alle podia. Meer info en een blokkenschema kun je vinden op de festivalwebsite en de sites van de podia.

Marilyn Mazur Group

De Deens-Amerikaanse slagwerkster Marilyn Mazur is vooral bekend van haar werk met Miles Davis en Jan Garbarek, en ze speelde met talloze bekende musici over de hele wereld, zoals Dhafer Youssef, Anders Jormin, Tomasz Stanko, Nils Petter Molvær en Jan Bang. Ze is niet alleen slagwerkster, maar ook zangeres en componiste (van Poolse/ Afro-Amerikaanse komaf). Geboren in New York, op haar zesde verhuisd naar Denemarken. Begonnen als danseres en pianiste, later geswitcht naar slagwerk.De laatste jaren richt ze zich op haar eigen band en op bijzondere projecten, zoals het componeren voor koren en ensembles. Haar Marilyn Mazur Group klinkt intens en melodieus. De composities voor deze band zitten vol fantasievolle, poëtische beelden en worden uitgevoerd met een indrukwekkende dosis energie.
3/9: Bimhuis, 5/9: LantarenVenster, 6/9: De Oosterpoort

IKI 

Björk meets Coco Rosie meets Arvo Pärt: deze zes jonge zangeressen uit Denemarken, Noorwegen, Finland en IJsland halen invloeden uit de meest uiteenlopende genres, zoals moderne jazz, klassieke muziek, pop, folk en avant-garde. Hun debuutalbum verscheen in 2011, en ze kregen er de Danish Music Award voor in de categorie ‘Beste vocale jazzalbum van het jaar’. Op hun tweede cd werken ze samen met de IJslandse gitarist en improvisator Hilmar Jensson. Het resultaat is een uniek vocaal ensemble met veel spannende live-improvisatie.
4/9: TivoliVredenburg, 5/9: Flagey, 7/9: De Oosterpoort

Emil de Waal + ft. Elith “Nulle” Nykjær
De Deense drummer Emil de Waal, speelt al sinds de jaren tachtig in de Deense jazzscene. Zijn muziek omvat improvisaties, jazz, wereldmuziek, Ellington, Mingus en Chopin. Zijn trio, aangevuld met klarinettist en jazzpionier Elith “Nulle” Nykjær, maakte een CD, die bekroond werd met een Danish Music Award voor beste jazzalbum van het jaar. De band omvat verschillende generaties improviserende musici uit Denemarken, die ook internationaal meetellen.
2/9: Bimhuis, 3/9: TivoliVredenburg, 4/9 LantarenVenster

Kasper Tom 5
Het kwintet van drummer en componist Kasper Tom Christiansen beweegt zich vooral op het gebied van de vrijere improvisatiemuziek. Maar er zijn ook melodieën en complexe structuren waarin het materiaal eerst wordt opgebouwd en daarna weer wordt ‘gedeconstrueerd’, afgebroken. In dit kwintet spelen musici uit de Europese impro-jazzscene samen: Rudi Mahall (basklarinet), Tomasz Dabrowski, (trompet), Petter Hängsel (trombone) en Jens Mikkel Madsen (bas).
2/9: Bimhuis, 3/9: TivoliVredenburg, 4/9: LantarenVenster,

Jacob Anderskov ‘Strings, Percussion & Piano’
Pianist Jacob Anderskov bestrijkt het grote gebied van improvisatie, eigentijdse gecomponeerde muziek, jazz, folk en klassiek. Hij komt met een ensemble van strijkers, percussie en piano. De pianist combineert zijn composities voor strijktrio met energieke improvisaties van zichzelf en drummer Peter Bruun.
3/9: Bimhuis, 5/9: LantarenVenster, 6/9: De Oosterpoort

Kira Skov 

De muzikale wereld van zangeres Kira Skov is verstild en introspectief.  Ontroerende, beeldende muziek, ergens tussen jazz, folk, rock en pop. Een muzikaal schilderij van eigen songs, met teksten over liefde, waarheid, geweld. In haar muziek vervagen de grenzen tussen jazz, rock en pop in beeldende muziek.
4/9: Flagey, 5/9:De Oosterpoort, 6/9: LantarenVenster

The Cabin Project
The Cabin Project is een samenwerkingsverband van de zangeressen Kira Skov en Marie Fisker. In het voorjaar van 2013 sloten ze zich negen dagen op in een blokhut in Canada met Oliver Hoiness (gitaar) en Ned Ferm (saxofoon). Beide zangeressen hebben een klinkende reputatie als solo-artiest met eigen repertoire. Samen maken ze diepe, soulvolle muziek. Je hoort er soms de wortels in terug van klassieke songwriters als Leonard Cohen.
4/9: Flagey, 5/9: De Oosterpoort, 6/9: LantarenVenster

The KutiMangoes

Als Fela Kuti, Charles Mingus en Ornette Coleman samen een band hadden gevormd zou die misschien geklonken hebben als deze groep. The KutiMangoes maken hun eigen mix van afrobeat, elektrische jazz, soul en blues. In een bezetting van drie koperblazers, twee drummers en een toetsenist brengt de band spektakel met stevige grooves en veel energie.
4/9: TivoliVredenburg, 5/9: Flagey, 7/9: De Oosterpoort

Jacob Christoffersen Trio ft. Jakob Dinesen
Pianist Jacob Christoffersen is een veel gevraagd sideman, een musicians musicien en een soort kameleon die met het grootste gemak in andermans muzikale huid kruipt, zonder zichzelf overigens weg te cijferen. Inmiddels heeft hij als bandleider hij drie albums op zijn naam staan. Jazz met vloeiende melodiën, die ook een enorme drive hebben. Hij speelt met speciale gast tenorsaxofonist Jakob Dinesen, een zeer prominente en actieve muzikant uit de Deense jazz
2/9: TivoliVredenburg, 3/9: Flagey , 4/9: Bimhuis.

Sinne Eeg
Een van de sterkste jonge jazzzangeressen uit Scandinavië is Sinne Eeg. Grote voorbeelden oor haar zijn Nancy Wilson, Betty Carter en Sarah Vaughan, maar in haar muziek is ook ruimte voor typisch Scandinavische melancholie. Sinne zingt graag standards en ook altijd een handvol eigen songs. Ze won al een aantal prijzen, waaronder meerdere Danish Music Awards en in 2014 de prestigieuze Ben Webster Award, als eerste zangeres ooit.
2/9: TivoliVredenburg, 3/9: Flagey, 4/9: Bimhuis

Danish Delight wordt georganiseerd door New Arts International (voorheen Challenge Records), JazzDanmark en een aantal Deense jazzlabels.

ENGLISH VERSION

Danish Delight: adventurous jazz, free improvisation, afro-groove jazz, lyrical melodies; experimental, soulful, as well as more traditional vocals …..
Scandinavian Jazz & Beyond has been quite hot for several years. How is the actual jazz state of affairs in Denmark? Under the title Danish Delight ten leading Danish jazz acts play in the Netherlands and Belgium between 2 and 7 September at venues Bimhuis Amsterdam, Oosterpoort Groningen, Tivoli Vredenburg Utrecht, LantarenVenster Rotterdam and Flagey Brussels. Every venue has a different program, not all the bands play at all stages. More info and a timetable can be found at the festival website and the sites of the stages.

Marilyn Mazur Group

The Danish percussionist Marilyn Mazur-American is best known for her work with Miles Davis and Jan Garbarek, and she played with many famous musicians all over the world, such as Dhafer Youssef, Other Jormin, Tomasz Stanko, Nils Petter Molvær and Jan Bang. She is not only percussionist, but also a singer and composer (Polish/African-American descent). Born in New York, moved to Denmark at the age of six. Started as a dancer and pianist, later switched to persussion. In recent years, she focuses on her own band and special projects, such as composing for choirs and ensembles. Her Marilyn Mazur Group sounds intense and melodic. The compositions for this band are full of imaginative, poetic images and performed with an impressive dose of energy.
3/9: Bimhuis, 5/9: LantarenVenster, 6/9: The Oosterpoort

IKI 

Björk meets CocoRosie meets Arvo Pärt: these six young singers from Denmark, Norway, Finland and Iceland are influenced by many different genres such as modern jazz, classical music, pop, folk and avant-garde. Their debut album was released in 2011, and they received the Danish Music Award in the category ‘best vocal jazz album of the year.’ for it. On their second album, they work together with the Icelandic guitarist and improviser Hilmar Jensson. The result is a unique vocal ensemble with many exciting live improvisation.
4/9: Tivoli Vredenburg, 5/9: Flagey, 7/9: The Oosterpoort

Emil de Waal + ft. Elith “Nulle” Nykjær
Drummer Emil de Waal has been playing in the Danish jazz scene since the eighties. His music includes improvisation, jazz, world music, Ellington, Mingus and Chopin. His trio, complemented by clarinetist and jazz pioneer Elith “Nulle” Nykjær, made a CD, which was awarded a Danish Music Award for best jazz album of the year. The band includes several generations of improvising musicians from Denmark that also play a role internationally.
2/9: Bimhuis, 3/9: Tivoli Vredenburg, 4/9 LantarenVenster

Tom Kasper 5
The quintet of drummer and composer Kasper Tom Christiansen mainly moves in the free improvisation zone. But there are also melodies and complex structures in which the material is built up first, and then is again deconstructed. This is a quintet in which musicians from the European improv jazz scene come together: Rudi Mahall (bass clarinet), Tomasz Dabrowski, (trumpet), Petter Appendix (trombone) and Jens Mikkel Madsen (bass).
2/9: Bimhuis, 3/9: Tivoli Vredenburg, 4/9: LantarenVenster,

Jacob Anderskov ‘Strings, Percussion & Piano’
Pianist Jacob Anderskov covers the major areas of improvisation, contemporary composed music, jazz, folk and classical. He plays here with an ensemble of strings, percussion and piano. The pianist combines his compositions for string trio with energetic improvisations for himself and drummer Peter Bruun.
3/9: Bimhuis, 5/9: LantarenVenster, 6/9: The Oosterpoort

Kira Skov 

The musical world of singer Kira Skov is tranquil and introspective. Moving, expressive music, somewhere between jazz, folk, rock and pop. A musical painting of songs of her own, with lyrics about love, truth, violence. In her music, the boundaries between jazz, rock and pop music fade.
4/9: Flagey, 5/9: The Oosterpoort, 6/9: LantarenVenster

The Cabin Project
The Cabin Project is a collaboration of the singers Kira Skov and Marie Fisker. In the spring of 2013 they got together in a cabin in Canada for nine days, together with Oliver Hoiness (guitar) and Ned Ferm (saxophone). Both singers have a sound reputation as a solo artist with own repertoire. Togehter they make deep, soulful music. Sometimes the roots from classic songwriters like Leonard Cohen can be heard.
4/9: Flagey, 5/9: The Oosterpoort, 6/9: LantarenVenster

The KutiMangoes
kutimangoesIf Fela Kuti, Charles Mingus and Ornette Coleman had formed a band togeher, it would perhaps have sounded like this group. The KutiMangoes make their own mix of afrobeat, electric jazz, soul and blues. Three brass players, two drummers and a keyboardist provide a show with solid grooves and high energy.
4/9: Tivoli Vredenburg, 5/9: Flagey, 7/9: The Oosterpoort

Jacob Christoffersen Trio ft. Jakob Dinesen
Pianist Jacob Christoffersen is a sought-after sideman, a ‘musicians musicien’ and a kind of chameleon that with ease creeps into people’s musical skin, without actually forgetting oneself. Meanwhile as a leader he released three albums as a bandleader. Jazz with smooth melodies, but also with a huge drive. He plays with special guest tenor saxophonist Jakob Dinesen, a very prominent and active musician from the Danish jazzscene.
2/9: Tivoli Vredenburg, 3/9: Flagey, 4/9: Bimhuis.

Sinne Eeg
One of the strongest young jazz singers from Scandinavia is Sinne Eeg. Her examples are vocalists Nancy Wilson, Betty Carter and Sarah Vaughan, but in her music is also room for typical Scandinavian melancholy. Sinne enjoys singing standards, but always sings a few of her own songs. She has won a number of awards, including several Danish Music Awards and in 2014 the prestigious Ben Webster Award, the first time awarded  to a singer ever.
2/9: Tivoli Vredenburg, 3/9: Flagey, 4/9: Bimhuis

Danish Delight is organized by New Arts International (formerly Challenge Records), Jazz Danmark and a number of Danish jazz labels. There are 2 bands performing every night.