Gerri Jäger

The most incredible polyrhythmic drummer Austria ever failed to keep’
Vrije improvisatie, alt-rock, experimentele electronische club muziek en avant-pop.

Zoals Gerri Jäger zijn er niet veel: een onnavolgbaar wendbare en strakke drummer, die complexe ritmes en patronen geconcentreerd, maar met gemak uit zijn mouw lijkt te schudden.

Er is voor dit blog niet een aanleiding in de sfeer van “nieuwe band”, nieuwe CD” of “nieuwe tournee”. Onlangs zag ik Gerri Jäger weer eens spelen – met punkjazzimprogroove trio Bakker, Goudsmit & Jäger. Dat kwam overdonderend binnen. Tijd voor een blog over hem en zijn bands en projecten!

Gerri Jäger komt uit Oostenrijk, woont in Amsterdam en speelt vrije improvisatie, alt-rock, experimentele elektronische club muziek en avant-pop, en is met name geïnteresseerd in het verleggen van muzikale en stilistische grenzen. Mainstream jazz spelen is niet heel erg aan hem besteed, hoewel hij tijdens zijn studie wel inspiratie vond in bijvoorbeeld de muziek van John Coltrane.
Bands & projecten zijn (o.a.) Knalpot, EKE, Rooie Waas, Naked Wolf, Whale Oil, Bandwidth, Stolpernova, Bakker, Goudsmit & Jäger, Raphael Vanoli’s Stolpernova, Franz Hautzinger’s Regenorchester XV, Natalio Sued’s Opositor & solo improvisatie.

Knalpot – Electronica, broken beat groove,dub, rock, electronic noise, ambient, jazz en trance.

Jäger speelt hierin drums, electronics, casio en synth.
Op het podium staat dit duo met Raphael Vanoli: (Fender VI, e-guitar, electronics, casio) te multitasken met al die verschillende instrumenten en veel analoge electronica. 3e bandlid is geluidsman Sandor Caron. 
En dan is er ook KNALPOT DUB, een side-project ‘focusing on the dub side of things’. Met wat meer groove, meer bas, minder hoekig en hektisch, meer flow.

Naked Wolf 
- hardcore noise, vrije impro & dansbare groove

Naked Wolf heeft als motto: ‘Feel free to dance’. Het sextet improviseert vrij, maar kan vandaaruit kan zomaar een dansbare groove laten ontstaan. Met hoekige ritmes die worden neergezet door Gerri Jäger, basgitarist Luc Ex en de pompende baritonsax van Yedo Gibson uit Brazilië. Als 2e blazer is er trompettiste Felicity Provan; met z’n tweeën vormen zij het akoustische element binnen de band.
De Finse gitarist Mikael Szafirowski doet veel met elektronica van zijn effectpedalen en de apparaten van Seb El Zin zorgen daarbij voor het harde contrast. Naked Wolf varieert lange uitgesponnen passages met snelle afwisselingen in stemming en ritmiek. De ene keer heftig, de andere keer verstild, maar altijd met referenties aan uiteenlopende genres als jazz, pop, wereldmuziek en noise.

Rooie Waas – nederlandstalige kakofonische electro punkgroove
Raar!

Gillende synths, bonkende drums en hele aparte poëzie: Rooie Waas is een elektronische band, opgericht in 2011 door de Nederlandse vocalist Gijs Borstlap en de Finse gitarist Mikael Szafirowski. In 2012 werd hun debuutalbum ‘Het is maar een Constatering’ gereleased. Een heleboel geluid, lawaai, taal, lettergrepen, herhaling en lichte verschillen in intonatie, maar op een of andere manier toch gerelateerd aan popmuziek.
Gijs Borstlap: cacophonator, vocals, Mikael Szafirowski: oscillator, vocals, Ofir Klemperer: korg ms-20, vocals, Gerri Jäger: e-drums, vocals
Doe Niet Zo Moeilijk

Bakker, Goudsmit & Jäger
 – Punkjazzimprogroove

Punkjazzimprogroove van 3 sterke muzikale persoonlijkheden.
Deze drie improvisatoren geven elkaar enorm veel vrijheid op het podium: met ieder stukje of thema kan het werkelijk àlle kanten uit gaan. Desondanks blijven de musici heel goed op elkaar letten, en kan iedere individuele muzikale wending perfekt worden opgevangen en gevolgd door de anderen. Heel energiek. Arno Bakker is een beest op soesafoon, Anton Goudsmit (als gewoonlijk) een hyperaktieve gitarist die er helemaal voor gaat, Gerri is ook hier de onnavolgbaar wendbare en strakke drummer, die alle complexe ritmes en patronen geconcentreerd uit zijn mouw blijft schudden

EKE – vrije impro

EKE bestaat uit Oscar Jan Hoogland- electrisch clavichord, rietblazer Yedo Gibson en drummer Gerri Jäger. Het trio improviseert volledig vrij. In 2007 speelden ze voor het eerst samen; snel daarna volgden optredens in Brazilië en op andere plekken in Europa. Anarchistische, contrastrijke muziek, met elementen uit jazz, punk en noise.

En er zijn nog  meer andere projecten: o.a. SGT. FUZZY (jazz/rock/improvisation band from Antwerp, met o.a Ruben Machtelinncx); Bandwith feat. Gerri Jäger (music inspired by digital noise); Regenorchester XV (houdt het midden tussen soundscapes en  gepassioneerde electrische jazz) en Whale Oil (punk rock trio)

Gerri Jäger studeerde jazz en geïmproviseerde muziek/drums aan aan het Tiroler Landeskonservatorium, Universität Innsbruck en het Conservatorium van Amsterdam.
Hij begon met drummen op zijn 9e.


ENGLISH
“The most incredible polyrhythmic drummer Austria ever failed to keep”
Free improvisation, alt-rock, experimental electronic club music and avant-pop.

There are not many drummers like Gerri Jäger: an unparalelled agile and tight drummer, playing his complex rhythms and patterns concentrated, but with ease so it seems.
I have no reason for this blog in the sphere of ‘new band, ‘new CD’ or ‘new tour.’ 
I saw Gerri Jäger play Recently – with punk jazz improv groove trio Bakker, Goudsmit & Jäger. Quite overwhelming that was. Time for a blog about him and his bands and projects!

gerrir jaeger door d. guryunkov Gerri Jäger comes from Austria, lives in Amsterdam and plays free improvisation, alt-rock, experimental electronic club music and avant-pop, and is particularly interested in stretching musical and stylistic boundaries. He is not devoted to play mainstream jazz, although he found inspiration in ao the music of John Coltrane during his studies.
Bands & projects (among others) Knalpot, EKE, Rooie Waas, Naked Wolf, Whale Oil, Bandwidth, Stolpernova, Regenorchestra XV, Bakker, Goudsmit & Jäger, Raphael Vanoli’s Stolpernova,  Natalio Sued’s Opositor & solo improvisation.

Knalpot – Electronics, broken beat groove, dub, rock, electronic noise, ambient, jazz and trance.
Jäger here plays drums, electronics, and casio synth.
On stage this duo with Raphael Vanoli: (Fender VI, e-guitar, electronics, casio) does a lot of multitasking with all the different instruments and analog electronics. 3rd member of the band is sound engineer Sandor Caron. And then there’s Knalpot DUB, a side project ‘focusing on the dub side of things’. With more groove, more bass, less angular and hectic, more flow.

Naked Wolf – hardcore noise, free improvisation and danceable groove
Naked Wolf has a motto: “Feel free to dance.” The sextet improvises freely, but can create a danceable groove just as well. With angular rhythms from Gerri Jäger, bassist Luc Ex and the pumping baritonesax of Yedo Gibson from Brazil. 2nd horn is trumpetplayer Felicity Provan; in pairs, they form the acoustic element within the band.
The Finnish guitarist Mikael Szafirowski does a lot with electronics of his effects pedals and devices Seb El Zin thereby provide hard contrast. Naked Wolf ranges long drawn out passages with rapid alternations in mood and rhythm. Sometimes violent, sometimes still, but always with references to diverse genres like jazz, pop, world music and noise.

Rooie Waas – dutch cacophonous punk electro groove
Screaming synths, pounding drums and very special poetry: Rooie Waas is an electronic band formed in 2011 by the Dutch vocalist Gijs Borstlap and Finnish guitarist Mikael Szafirowski. Their debut album ‘Het is maar een Constatering’(It’s just an observation) was released in 2012. A lot of sound, noise, language, syllables, repetition and slight differences in intonation, but somehow related to pop music.
Gijs Borstlap: cacophonator, vocals, Mikael Szafirowski: oscillator, vocals, Ofir Klemperer: korg ms-20, vocals, Gerri Jäger: e-drums, vocals

Bakker, Goudsmit & Jäger – Punk Jazz Improvisation Groove
Punk Jazz Improvisation Groove by three strong musical personalities.
These three improvisers give each other a lot of freedom on stage: every piece or theme can go in any direction. Nevertheless, the musicians continue to pay careful attention to each and every individual musical turn or twist can be perfectly absorbed and followed by others. Very energetic. Arno Bakker is a beast on his soesafoon, Anton Goudsmit (as usual) a hyperactive guitarist who goes all the way, Gerri again is the agile and tight drummer, who plays all the complex rhythms and patterns concentrated and with ease.

EKE – free improvisation
EKE consists of Oscar Jan Hoogland- electric clavichord, reed player Yedo Gibson and drummer Gerri Jäger. The trio improvises completely free. In 2007 they played for the first time; soon after that followed by performances in Brazil and elsewhere in Europe. Anarchist music with hig contrast, containing elements of jazz, punk and noise.

And there are other projects, such as SGT. FUZZY (jazz / rock / improvisation band from Antwerp, featuring Ruben Machtelincx); Bandwith (music inspired by digital noise); Regenorchester XV (somewhere between soundscapes and passionate electric jazz) and Whale Oil (punk rock trio)

Gerri Jäger studied jazz and improvised music/drums at the Tiroler Landes Conservatory, University of Innsbruck and the Conservatory of Amsterdam.
He started playing drums at the age of 9.