Northsea Jazz Festival 2015 (7): Sebastiaan van Bavel Trio

Deel 7 in de serie van 10 blogs over het Northsea Jazz Festival 2015, dat zijn 40e editie beleeft op 10, 11 en 12 juli in Ahoy Rotterdam.

Sebastiaan van Bavel Trio
Modern Creative – Mainstream        Zaterdag 11-7, Volga 19:45
Sebastiaan van Bavel (piano); Maciej Domaradzki (contrtabas); Remi Troost (drums).

Pianist Sebastiaan van Bavel en zijn trio zijn goed in het maken van een opbouw – lang uitwaaierende lyrische emoties laten volgen door puntig gespeelde passages; tension & release. 
Hij speelt indrukwekkend goed piano en zijn composities houden het midden tussen klassiek en jazz. Zijn liefde voor beide genres is goed terug te horen in de muziek die hij maakt met zijn trio.
Een uitzonderlijk talent en een nieuwe ster onder de Nederlandse jazzpianisten.

Sebastiaan van Bavel (zoon van jazzpianist Rob van Bavel) is twintiger en staat dus aan het begin van zijn carrière, maar desondanks heeft hij al een indrukwekkend parcours achter de rug. In 2008 won hij het Prinses Christina Concours in de categorie Jazz en drie jaar later in de categorie Klassiek.
In 2014 werd het debuutalbum ‘As The Journey Begins’ gereleased. De titel geeft vanzelfsprekend aan dat er voor de eerste keer met eigen werk naar buiten werd getreden. Maar ook werd er verwezen naar de muzikale en artistieke weg die de musici hiermee inslaan. Het album was een ambitieuze onderneming, waarbij van Bavels achtergrond van zowel klassiek opgeleide pianist als jazzman doorklonk. De pianist presenteerde er acht eigen composities op, die hij thematisch aan elkaar had gelinkt. Zijn trio kreeg er de prestigieuze Edison Jazz Nationaal 2014 voor.

Ruim een maand geleden won hij ook de Conservatorium Talent Award in Den Bosch tijdens festival Jazz in Duketown.  
De jury roemde niet alleen zijn spel, maar ook het feit dat hij zich niet overmatig lijkt te oriënteren op de amerikaanse jazz: “Het is prachtig als je een pianist hebt die jazz kan spelen maar die ook graaft in z’n eigen achtertuin, de Europese muziekgeschiedenis. Een pianist die echt heel goed piano speelt. Hij is heel ver met zijn muziek èn met zijn pianospel. Hij is een pianistische pianist, die een brug slaat tussen Messiaen, Indiase muziek en jazz.” aldus de jury.

ENGLISH
Part 7 in the series of 10 blogs on the North Sea Jazz Festival in 2015, celebrating its 40th edition on 10, 11 and 12 July in Ahoy Rotterdam.

Sebastiaan van Bavel Trio
Modern Creative – Mainstream         Saturday 11-7, Volga 19:45
Sebastiaan van Bavel (piano); Maciej Domaradzki (contrtabas); Remi Troost (drums).

Sebastiaan van Bavel pianist and his trio are good at creating a structure – longlastin lyrical emotions to be followed by sharp played passages; tension and release. He plays piano impressively  well and and his compositions are situated somewhere between classical and jazz. His love for both genres can be heard well in the music he makes with his trio. An exceptional talent and a new star among the Dutch jazz pianists.
seb van bavel door clemens meijs (photo Clemens Meijs)
Sebastiaan van Bavel (son of jazz pianist Rob van Bavel) is in his twenties and is therefore at the beginning of his career, yet he already has an impressive track record. In 2008 he won the Princess Christina Competition in the category Jazz and three years later in the Classic category.

In 2014 his debut album ‘As The Journey Begins’ was released. The title indicates that the trio stepped out with their own work for the first time. But there was also a reference to the musical and artistic path the musicians want to go. The album was an ambitious undertaking, making clear Van Bavels background of both classically trained pianist and jazzman. The pianist presented eight original compositions, which he had thematically linked. His trio was awarded the prestigious 2014 Edison Jazz National. 
Over a month ago, he also won the Talent Award Conservatory in Den Bosch during festival Jazz in Duketown. The jury praised not only his playing but also the fact that he does not seem to orientate only on American jazz: “It is wonderful when you have a jazz pianist who can play but also delves into his own backyard, European music. A pianist who plays piano really well. He’s very advanced with his music and with his playing. He is a pianistic pianist, building a bridge between Messiaen, Indian music and jazz. ” says the jury.