Savina Yannatou

Sfeervol & betoverend

In dit blog wordt niet zo heel vaak aandacht besteed aan vocale muziek, noch aan wereldmuziek. De Griekse sopraan Savina Yannatou en haar band Primavera en Salonico gaan hierop een uitzondering vormen: zij maken prachtige sfeervolle, betoverende, soms melancholieke muziek die balanceert tussen traditionele Mediterrane muziek en avant-garde.

Zangeres Savina Yannatou beheerst stemtechnieken afkomstig van over de hele wereld. Naast oude liederen uit Mediterrane landen en het Midden-Oosten experimenteert ze met keelzang, dissonantie en improvisatie. Met haar band Primavera en Salonico geeft ze een unieke interpretatie aan traditionele muziek, van Griekse Rembetika tot Slavische zang en Sefardisch-Joodse liederen. Gebaseerd op traditioneel materiaal uit het Mediterane gebied maakt het ensemble open en grenzenloze muziek, varierend van eenvoudige liedjes tot hedendaagse muziekvormen.
 Er wordt alleen gewerkt met akoestische instrumenten, waarvan de helft Oosters; en Savina Yannatou gebruikt haar stem ook wel als instrument.

26-11 Bimhuis Amsterdam, 27-11 RASA Utrecht, 28-11 Paradox Tilburg, 29-11 Korzo Den Haag

Het meest recente album Songs of Thessaloniki (ECM Records) is een ode aan de rijke, complexe geschiedenis van hun thuisstad.
 Thessaloniki was eeuwenlang een smeltkroes van culturen: Grieken, Turken, Bulgaren en Sefardische Joden leefden er naast elkaar. Savina Yannatou geeft de vergeten volksmuziek van deze bijzondere stad een indrukwekkende stem. Met haar klassiek geschoolde sopraanstem blaast ze de oude liederen een nieuw leven in. Haar band Primavera en Salonico laat met zijn puur akoestische bezetting Oost en West naadloos samensmelten.

Savina Yannatou  (zo ziet dat er in het Grieks uit: Σαβίνα Γιαννάτου) beweegt zich op het terrein van religieuze en volksmuziek uit Griekenland en omgeving. Zij combineert die muziek met jazz en improvisatie. Dat geeft de muziek een ander, nieuw karakter.
Ze begon na haar Conservatoriumstudie met het zingen van moderne kunstliederen en trad regelmatig op voor de radio. Daarna verbreedde ze haar horizon met liederen uit het verleden, uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Naast zangwerkzaamheden componeert Yannatou ook.
In de jaren 90 ging ze experimenteren met vocale vrije improvisatie. Uit die tijd dateert ook het begin van haar samenwerking met musici uit Thessaloniki, die uitmondde in de oprichting van ensemble Primavera en Salonico. Ze geven concerten over de hele wereld sinds 1996.

https://soundcloud.com/soundfall5/savina-yannatou-primavera-en

 

ENGLISH
Atmospheric and enchanting
This blog is not often focused on vocal music or world music. But an exception is being made here for Greek soprano Savina Yannatou and her band Primavera en Salonico: they make wonderful atmospheric, mesmerizing, sometimes melancholic music that balances between traditional Mediterranean music and avant-garde. 
Singer Savina Yannatou masteres vocal techniques from all over the world. Besides old songs from Mediterranean countries and the Middle East, she experiments with throat singing, dissonance and improvisation. With her band Primavera en Salonico she makes a unique twist on traditional music, from Greek to Slavic Rembetika singing and Sephardic Jewish songs. 
Based on traditional material from the Mediterrean area, the ensemble brings open and boundless music ranging from simple songs to contemporary music forms. The musicians work with acoustic instruments only, half of which are from the East; and Savina Yannatou also uses her voice as an instrument.
26-11 Bimhuis Amsterdam, Utrecht RASA 27-11, 28-11 Paradox Tilburg, 29-11 Korzo Den Haag

Het latest album Songs of Thessaloniki (ECM Records) is a tribute to the rich and complex history of their hometown. For centuries Thessaloniki was a melting pot of cultures: Greeks, Turks, Bulgarians and Sephardic Jews lived side by side. Savina Yannatou gives the forgotten folk of this city an impressive voice. With her classically trained soprano voice, she revives old songs. 
Her band Primavera en Salonico is capable to merge East and West seamlessly.
savina yannatouSavina Yannatou (in Greek that looks like this: Σαβίνα Γιαννάτου) moves in the field of religious and folk music from Greece and surroundings. She combines her music with jazz and improvisation, and with that really redefines the music. 
After her Conservatory Study she started out with singing contemporary art songs and performed regularly on the radio. Then she broadened her horizons with songs from the past, from the Middle Ages, Renaissance and Baroque.
In the 90’s she started experimenting with vocal free improvisation. From that time dates the beginning of her collaboration with musicians from Thessaloniki, which culminated in the fouding of ensemble Primavera en Salonico. They give concerts all over the world since 1996.