Harmen Fraanje

‘Muziek bedrijven als vorm van geluk, dat is wat ik wil’

zei Harmen Fraanje in 2006 in een interview.
Zou dat gelukt zijn? Het lijkt er wel op.
In veel groepen waarin Fraanje speelt gaat het over open, melodische, mooie, soms contemplatieve muziek, met daarin altijd ruimte voor improvisatie. In die zin weet hij heel goed de juiste mede-musici te vinden, die eveneens openstaan voor een ‘goed gesprek’, waarin eigen muzikale verhalen worden verteld.

Pianist/componist Harmen Fraanje kreeg een carte blanche van het Bimhuis, die hij gaat invullen op 28 december van dit jaar.
Onder de titel ‘And Out of the Wilderness the Songbird Sang’ treedt Fraanje op met eigenzinnige musici die ieder voor zich naam maken in de Europese jazz- en improvisatiemuziek. De Zweedse saxofonist Fredrik Ljungkvist is bekend van de formatie Atomic (explosieve freejazz). Met de Franse contrabassist Brice Soniano en slagwerker Toma Gouband vormt Fraanje al langer een trio en speelt hij in de groep Par 4 Chemins. Afkomstig uit thuisbasis Amsterdam zijn vrije impro-musici gitarist Jasper Stadhouders en drummer Onno Govaert.

Harmen Fraanje’s muziek is geworteld in jazz, klassiek en improvisatie.
In zijn composities en spel combineert hij een goed gevoel voor melodie met lyriek en minimalisme. Regelmatig zijn ook invloeden uit Afrikaanse muziek te horen.

We kennen hem de laatste jaren hier misschien vooral van het trio met cellist Ernst Reijseger en de Senegalese zanger Molla Sylla, opererend in het grensgebied tussen geïmproviseerde muziek en wereldmuziek.

Maar hij speelde inmiddels over de hele wereld met jazzgrootheden: Mats Eilertsen, Kenny Wheeler, Mark Turner,  Philip Catherine, Jesse van Ruller, Eric Vloeimans, Magik Malik, Han Bennink, Michael Moore, Bruce Soniano, Reinier Baas. Onlangs speelde hij nog op November Music in een nieuw samenwerkingsverband met het niet alledaags trio van trompet, vocals en piano: Ambrose Akinmusire (VS), Theo Bleckmann (DL)

Maar met wie hij ook speelt, hij is overal herkenbaar aan zijn stijlvolle lyrische pianospel.

Op dit moment is dat o.a. in een duo met slagwerker Samuel Rohrer, waarin het vooral gaat over kalme, bedachtzame en contemplatieve improvisaties.

Met de Zweedse saxofonist Fredrik Ljungkvist heeft hij een kwartet; hij speelt in het trio van de Noorse bassist Mats Eilertsen; in het kwartet van rietblazer Michael Moore; in een kwartet met Anton Goudsmit – Guitar, Rudi Mahall – Bassclarinet en Samuel Rohrer – Drums.

Hij kreeg een compositieopdracht voor het North Sea Jazz Festival.
Fraanje’s compositie Sonatala werd opgenomen in het toonaangevende European Real Book. Zijn trio met cellist Ernst Reijseger en zanger Mola Sylla ontving lovende kritieken, onder meer voor hun soundtracks voor de films van Werner Herzog. 
Harmen geeft les aan het conservatorium van Amsterdam.

 

ENGLISH
“Making music as a form of happiness, that’s what I want”,
Harmen Fraanje said in a 2006 interview. Did he succeed? It appears so.
With Fraanje it almost always seems to be about open, melodic, beautiful, sometimes contemplative music, with room for improvisation, no doubt. He knows how to find the right fellow musicians, who also are willing to have a ‘good musical conversation’.
At the request of the Bimhuis pianist/composer Harmen Fraanje will curate a concert evening entitled ‘And out of the Wilderness the Songbird Sang’ (December 28).
For this occasion he invited singular musicians from the European jazz an improvised music scene. Swedish saxophone player Fredrik Ljungkvist is renowned as a member of the formation Atomic (explosive free jazz). French double bassist Brice Soniano and drummer Toma Gouband have worked with Fraanje for years as a trio. Guitarist Jasper Stadhouders en drummer Onno Govaert are well-known musicians in Fraanje’s hometown Amsterdam.

harmen fraanje door Gemma van der Heyden(photo by Gemma van der Heijden).
Harmen Fraanje’s music is rooted in jazz, classical and improvisation.
In his compositions and playing he combines a true sense of melody with lyrical minimalism; also he’s influenced by African music.
In recent years we’ve seen him regularly with the trio with cellist Ernst Reijseger and Senegalese singer Molla Sylla, operating in the border area between improvised and world music.
But he played all over the world with jazz greats: Mats Eilertsen, Kenny Wheeler, Mark Turner, Philip Catherine, Jesse van Ruller, Eric Vloeimans, Magik Malik, Han Bennink, Michael Moore, Bruce Soniano, Reinier Baas. Recently, he played at festival November Music in a new collaboration of a (not very common) trio of trumpet, vocals and piano together with Ambrose Akinmusire (USA), Theo Bleckmann (DL).

But whoever he plays with, he can always be rrecognized by his stylish lyrical piano playing.
At the moment he works in a duo with drummer Samuel Rohrer, where it’s mainly about calm and contemplative improvisations. With Swedish saxophonist Fredrik Ljungkvist he has a quartet; he plays in the trio of Norwegian bassist Mats Eilertsen; in the quartet of saxophonist Michael Moore; in a quartet with Anton Goudsmit – Guitar, Rudi Mahall – Bass Clarinet and Samuel Rohrer – Drums.
In 2004 he received a composition assigment from the North Sea Jazz Festival.
Fraanje Sonatala’s composition was included in the European Real Book. His trio with cellist Ernst Reijseger and singer Mola Sylla received rave reviews, a.o. for their soundtracks for the films of Werner Herzog. Harmen teaches at the Conservatory of Amsterdam.