North Sea Jazz Festival 2017 (3): Avishai Cohen

Scroll down for English version

De derde van zeven blogs over het Northsea Jazz Festival 2017, dat plaatsvindt op 7,8 en 9 juli in Ahoy, Rotterdam.
In aflevering 4 t/m 7 van deze serie volgen nog: David Helbock (Oostenrijk), Dinosaur (Engeland), pianist Robert Glasper (USA), pianist McCoy Tyner (USA).

Avishai Cohen Quartet  vrijdag 7 juli    Hudson 23:30
Modern Creative

“Trompettist Avishai Cohen laat de geest van Miles Davis in zijn spel horen”.
Zo heet dat als je, zoals hij, heel uitgebalanceerd originals en jazzstandards speelt in een moderne, lyrische en creatieve stijl. Inmiddels heeft Cohen veel erkenning gekregen. Schatplichtig inderdaad aan grote trompettisten als Miles Davis (en overigens ook wel aan Dave Douglas), maar met een echt eigen geluid en stijl. Zijn notenkeus is prachtig: altijd evenwichtig, de stijl varieert van intiem en subtiel tot uitbundig en energiek. 
De melancholieke muzikale ondertoon van zijn vaderland Israël is vaak terug te horen in zijn eigen stukken. Maar hij maakt ook afgewogen interpretaties van Amerikaanse jazzklassiekers van bijvoorbeeld Dizzy Gillespie, Charles Mingus en Ornette Coleman. Een veelzijdig musicus die zeker tot (nog) grotere hoogte door zal groeien.


Cohens vorige album Into The Silence was het bestverkopende jazzalbum van 2016 in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.
In mei kwam, eveneens op ECM, zijn nieuwe CD Cross My Palm With Silver uit.
Avishai Cohen (trumpet); Yonathan Avishai (piano); Yoni Zelnik (bass); Nasheet Waits (drums).

Cohen groeide op in Tel Aviv, waar hij begon met trompet spelen. Later studeerde hij aan het beroemde Berklee College of Music in Boston. Vervolgens verhuisde hij naar New York, waar hij optrad met Chick Corea, Lionel Loueke, Jason Lindner en zijn al even getalenteerde zus Anat Cohen.

Over muzikaal opgroeien in Israel zei hij eens:” We hadden niet echt grote jazzmusici die we konden zien optreden of waar we tegenop keken. Ik heb het meest geleerd van luisteren naar platen van grote jazzmusici: Louis Armstrong, Miles Davis, John Coltrane, Sonny Rollins, Thelonious Monk. Ik leerde hun taal…. Maar in Israel was wel iets anders dat bijdroeg aan mijn muzikale ontwikkeling: een groot gevoel van lyriek in oudere israelische muziek. Op de radio werden soms dagenlang melancholieke songs gedraaid. Meestal vocale muziek… en natuurlijk is Israel een kruispunt tussen Oost en West, waar de melodische subtiliteit van Oost Europese en sefardische cultuur gemengd worden, met daarbij ook nog Afrikaanse ritmes. Mijn muziek klinkt niet Israelisch – en ik ben daar ook weggegaan toen ik 18 was – maar die brede muzikale ondergrond zit zeker in me”.

 

ENGLISH

Episode 3 about the Northsea Jazz Festival 2017 on 7, 8 and 9 July in Ahoy, Rotterdam. In the upcoming episodes 4 to 7: David Helbock (Austria), Dinosaur (England), Pianist Robert Glasper (USA), Pianist McCoy Tyner (USA).

Avishai Cohen Quartet     Friday, July 7, Hudson 23:30
Modern Creative

“Trumpet player Avishai Cohen plays in the spirit of Miles Davis”.
That’s what is being said if you, like Avishai, play originals and jazz standards in a modern, lyrical and creative style and a well balanced way. In recent years Cohen has received a lot of recognition for it. Indeed, indebted to great trumpeters like Miles Davis (and also Dave Douglas), but with a very own sound and style. His choice of notes is beautiful: always harmonious, the style varies from intimate and subtle to exuberant and energetic. The musical melancholy of his homeland Israel is always there in his own pieces. But he also makes well balanced interpretations of American jazz classics of ao Dizzy Gillespie, Charles Mingus and Ornette Coleman. 
A versatile musician that will certainly grow to (still) greater height.

Cohens previous album Into The Silence, his debut on the label ECM, was the best selling jazz album of 2016 in the Netherlands, Belgium, France and Germany.
In May, also on ECM, his new album Cross My Palm With Silver was released.
Avishai Cohen (trumpet); Yonathan Avishai (piano); Yoni Zelnik (bass); Nasheet Waits (drums).

Cohen grew up in Tel Aviv, where he started playing trumpet. Later he studied at the famous Berklee College of Music in Boston. Then he moved to New York, where he performed with Chick Corea, Lionel Loueke, Jason Lindner and his equally talented sister Anat Cohen.

About musically growing up in Israel, he once said, “We did not really have big jazz musicians that we could see or looked up to. I learned the most from listening to records of famous jazz musicians: Louis Armstrong, Miles Davis, John Coltrane, Sonny Rollins, Thelonious Monk. I learned their language …. But in Israel, something else contributed to my musical development: a great sense of lyricism in older Israeli music. On the radio, melancholic songs were sometimes played for days on end. Mostly vocal music … and of course Israel is a crossroad between East and West, where the melodic subtlety of East European and Sefardian culture is mixed, including African rhythms. My music does not sound Israeli – and I left there when I was 18 – but that broad musical subsurface is definitely in me “.