Enemy

Scroll down for English version

Toen free jazz opkwam – in de jaren 60 van de vorige eeuw – wilden musici, dat alle bandleden een gelijkwaardige stem kregen. Niet meer die dienende ritmesectie achter een bandleider die alle stukken schreef en alle solo’s speelde. Iedere stem werd even belangrijk! Er kwam ruimte voor nieuwe muzikale ideeën en avonturen. En voor veel meer vrijheid om de muziek ter plekke in te vullen. In Nederland begon o.a. Willem Breuker er al vroeg mee. Heel kort samengevat: het ontwikkelde zich van Bill Evans tot The Bad Plus.

Enemy is ook een trio met piano, bas en drums, dat nadrukkelijk sàmen muziek maakt: bassist Frans Petter Eldh, pianist Kit Downes en drummer James Maddren. Deze drie musici uit Londen en Berlijn streven naar ‘totaalmuziek’, waarbij ieder bandlid in gelijke mate bijdraagt aan een samenhangend geheel. De aanpak lijkt op die van The Bad Plus.
Op 15-2-19 spelen ze in het Bimhuis; het enige optreden in Nederland in een korte Europese tour.

Expressieve en complexe muziek, met snelle ritmische patronen en harmonische clusters die af en toe op elkaar botsen. Het trio speelt het allemaal hecht en dynamisch. Lekker fel en intens. Maar – waarom deze naam ‘Vijand’?

Alle drie de musici maakten al eerder veel indruk op critici en hebben de wereld rondgereisd met topmusici als Django Bates, Marc Copeland, Thomas Strønen en Marius Neset. In dit trio opereren ze collectief, als gelijkgestemde experimentalisten en improvisatoren.


Los van elkaar zijn ze alle drie te vinden in allerlei ensembles in het gebied van de experimentele en vrije (improvisatie)muziek. Het vorig jaar verschenen debuutalbum van Enemy werd geproduceerd door bassist en mede-componist Frans Petter Eldh, die hoorbaar beïnvloed werd door elektronische muziek en sampling. De andere componist in de band is Kit Downes, de Britse pianist die vorig jaar veel waardering kreeg voor zijn solo-album op ECM Records. Drummer James Maddren uit Londen werkte eerder samen met o.a. Marc Copland, Gwilym Simcock en Jacob Collier.

Frans Petter Eldh is een Zweedse jazzbassist en componist, die veel in Denemarken werkte en sinds 2009 in Berlijn woont.
Op 7-jarige leeftijd verzamelde hij al vinyl met jazz, klassiek, soul, reggae, Zweedse volksmuziek, het Midden-Oosten en hiphop. Hij speelde aanvankelijk gitaar voordat hij overschakelde naar de contrabas. Vroege invloeden waren o.a. Charles Mingus, Anders Jormin, Charlie Haden, Charlie Parker.
Hij speelde o.a. met/in Django Bates Beloved, Jameszoo Quartet, Lucia Cadotsch Speak Low, Hayden Chisholm, Gard Nilssen’s Acoustic Unity, Peter Bruun, Christian Lillinger, Benoit Delbecq en Kaja Draksler.
Als producer remixte hij werk van Jameszoo – Flake (Brainfeeder), Andromeda Mega Express Orchestra – Vula (Afterhours), Speak Low (Enja) en brengt zijn eigen muziek uit op Galatea Records.

Kit Downes (Londen speelt solo piano en ook pijporgel en bracht een orgelsolo-cd uit bij ECM.
In 2017 schreef Kit 52 pianostukken voor alleen de rechterhand (hij had zijn linkerhand geblesseerd). Hij schreef één stuk voor elke dag van zijn herstel.speelt o.a. met saxofonist Tom Challenger, cellist Lucy Railton, componist Shiva Feshareki. Hij werkt momenteel ook samen met violist Aidan O’Rourke, componist Max de Wardener, zanger Josienne Clarke, ‘Killing Popes’ van Oli Stiedle en met zanger/fotograaf Paula Rae Gibson. Hij geeft les aan de Royal Academy of Music.

James Maddren is een veelgevraagd jonge drummer uit Engeland. Hij is thuis in allerlei soorten muziek en heeft het podium gedeeld met vele artiesten en ensembles, waaronder het Gwilym Simcock-trio, Kit Downes Trio, Jacob Collier, Marc Copland/Stan Sulzman Quartet, het Mark McKnight Organ Quartet met Seamus Blake, Ivo Neame Group, Phil Donkin, Alex Garnett’s Bunch of Five, Michael Janisch, Will Vinson, Martin Speake Quartet, Phronesis, Jonathan Bratoeff Quartet, Nikkie Iles, Norma Winstone.

ENGLISH

When free jazz emerged – in the 60s of the last century – musicians wanted all the band members to have an equal voice. No more serving rhythm section behind a bandleader who wrote all the pieces and played all the solos. Every voice became equally important! There was room for new musical ideas and adventures. And for much more freedom to fill in the music in the moment. In the Netherlands, Willem Breuker was one of the first jazzmusicians to do this. Very briefly summarized: it evolved from Bill Evans to The Bad Plus.

Enemy is also a trio with piano, bass and drums, which emphatically makes music together: bassist Frans Petter Eldh, pianist Kit Downes and drummer James Maddren. These three musicians from London and Berlin strive for ’total music’, with each band member contributing equally to a coherent whole. The approach is similar to that of The Bad Plus. 15-2-19 Bimhuis Amsterdam.

Expressive and complex music, with fast rhythmic patterns and harmonious clusters that occasionally collide. The trio plays it all tight and dynamically. Nicely fierce and intense. But – why this name ‘Enemy’?

All three musicians have already made a great impression on critics and traveled around the world with top musicians such as Django Bates, Marc Copeland, Thomas Strønen and Marius Neset. In this trio they operate collectively, as like-minded experimentalists and improvisers.
Apart from each other, they can be found in various ensembles in the field of experimental and free improvised music.

Enemy released its debut album last year; produced by bassist and composer Frans Petter Eldh, who is audibly influenced by electronic music and sampling. The other composer in the band is Kit Downes, the British pianist who got a lot of appreciation for his solo album on ECM Records last year. Drummer James Maddren from London previously worked with Marc Copland, Gwilym Simcock and Jacob Collier, among others.

Frans Petter Eldh is a Swedish jazz bass player and composer, who predominantly worked first in Denmark, and since 2009 has lived in Berlin.
At the early age of 7 years he already collected vinyl with Jazz, Classical, Soul, Reggae, Swedish folk music, Middle-Eastern and Hip Hop. He initially played guitar before switching to what became his primary instrument, the double bass. Early influences were ao Charles Mingus, Anders Jormin, Charlie Haden, Charlie Parker.
Long-standing collaborations include Amok Amor, Django Bates Beloved, Jameszoo Quartet, Enemy (Kit Downes/James Maddren), Lucia Cadotsch Speak Low, Hayden Chisholm, Gard Nilssen’s Acoustic Unity, Peter Bruun, Christian Lillinger, Benoit Delbecq and Kaja Draksler.
As a producer he has remixed work by Jameszoo – Flake (Brainfeeder), Andromeda Mega Express Orchestra – Vula (Afterhours), Speak Low (Enja) and releases his own music on Galatea Records
.

Kit Downes from London performs solo pipe organ and solo piano and released an organ solo CD at ECM. In 2017 Kit wrote 52 piano pieces for right-hand only (having injured his left hand). He wrote one piece for every day of his recovery.
He plays in collaborations with saxophonist Tom Challenger, cellist Lucy Railton, composer Shiva Feshareki. He is also currently working with violinist Aidan O’Rourke, composer Max de Wardener, singer Josienne Clarke, Oli Stiedle’s ‘Killing Popes’ and with singer/photographer Paula Rae Gibson. He teaches at the Royal Academy of Music.

James Maddren is currently one of the UK’s (and increasingly Mainland Europe’s) first-call young drummers. He enjoys listening to and performing all kinds of music and has shared the stage with many artists and ensembles, including the Gwilym Simcock trio, Kit Downes Trio, Jacob Collier, Marc Copland/Stan Sulzman Quartet, The Mark McKnight Organ Quartet featuring Seamus Blake, Ivo Neame Group, Phil Donkin, Alex Garnett’s Bunch of Five, Michael Janisch, Will Vinson, Martin Speake Quartet, Phronesis, Jonathan Bratoeff Quartet, Nikkie Iles, Norma Winstone, among others.