Narcissus

Vrije improvisatie en experiment

Soms lijkt de muziek stil te staan. Het gaat traag, dan weer heviger, en is af en toe van een grote schoonheid. Er is geduld voor nodig.
Het ‘doel’ van dit quartet lijk te zijn om zich naar grote hoogte te improviseren in een collectief proces waarbij rollen als begeleider en solist nagenoeg vervallen.

Het internationale kwartet Narcissus viert zijn tienjarig bestaan met een Europese tournee:
21-1 Musis Sacrum, Arnhem
31-1 Bimhuis in Amsterdam, en daarnaast concerten in Parijs, Keulen, Brussel en andere plaatsen in België.

De leden van het kwartet zijn alle vier grote muzikale persoonlijkheden.
Ze hebben in elk geval met elkaar gemeen, dat ze improvisatie heel hoog hebben zitten en er ook heel bedreven in zijn.
Narcissus bracht tot op heden twee cd’s uit op het label de WERF. Over de tweede werd in de belgische pers geschreven”…een gewaagde plaat waarop alle aspecten van het emotionele muziekleven een plaats krijgen. Van uitzinnige vreugde tot diepe melancholie.” en de Volkskrant schreef: ‘Geïmproviseerde jazz, met grote aandacht voor ter plekke gecreëerde lyriek.’

Robin Verheyen – sax, Jozef Dumoulin – piano, Clemens van der Feen – bas, Flin van Hemmen -drums

Robin Verheyen is een van de grootste talenten uit de Belgische jazz. Op dit moment maakt hij naam in New York. Afgelopen zomer maakte hij in België nog grote indruk op Jazz Middelheim. Hij trad daar toen aan met zijn groep met Marc Copland, Joey Baron en Gary Peacock.  (zie video).

Toetsenist Jozef Dumoulin is ook een Belg, maar woont sinds 2006 in Parijs.
In de pers is hij eerder al beschreven als “piano wizard”, “keyboard magician” en ‘Fender Rhodes specialist’. Hij maakt een unieke sound op Fender Rhodes, die hij vaak combineert met electronica.
Hij bewaart zijn eigen geluid in iedere muzikale context, of het nu traditionele jazz, geïmproviseerde muziek, pop of hedendaagse muziek is. Hij leidt o.m. een eigen trio met Trevor Dunn en Eric Thielemans.

Bassist Clemens van der Feen speelt o.a. in het Michael Moore Quartet. Hij leidt ook eigen groepen waaronder een kwartet met Jesse van Ruller en Harmen Fraanje. Was Young Vip in 2011.

Drummer Flin van Hemmen woont ook in New York. Hij leidt o.a. een groep met Kris Davis, Todd Neufeld en Eivind Opsvik.
(video: slecht beeld maar mooie muziek)

De groep heette aanvankelijk het Robin Verheyen Quartet maar werd later omgedoopt tot Narcissus om het co-leader-schap van alle muzikanten te benadrukken.
De leden van Narcissus behoren tot de grootste talenten van de nieuwe generatie jazzmuzikanten, en werden in het verleden dan ook al uitgenodigd om te spelen met namen als Michael Brecker, Branford Marsalis, Royal Concertgebouw Orchestra, Toots Thielemans en Roy Hargrove.

ENGLISH VERSION
Free improvisation and experiment.

Sometimes the music seems to stand still. It is slow, then more violent again, and is occasionally of great beauty. Patience is needed to listen to it.
The purpose behind this quartet seems to be to improvise in a collective process in which roles as accompanist and soloist almost disappear.

The international quartet Narcissus celebrates its 10th anniversary with a European tour at a.o.
21-1 Musis Ssacrum , Arnhem
31-1 Bimhuis in Amsterdam
and also concerts in Paris, Cologne, Brussels and other places in Belgium .

The members of the quartet are major musical personalities .
They have in common that they are very focused on improvisation are also quite good at it.
Narcissus released two CDs from the label W.E.R.F. The Belgian press wrote ” … a great CD on which all aspects of life, emotional music have a place . From delirious joy to deep sadness. ” 
The Volkskrant wrote: ” Improvised jazz, with great attention to lyricism created on the spot .”

Robin Verheyen – sax , Jozef Dumoulin – piano , Clemens van der Feen – bass, Flin van Hemmen – drums

Robin Verheyen is one of the greatest talents in the Belgian jazz. At present he’s allready well known in New York, where he lives. Last summer het impressed a lot on Jazz Middelheim nesr Antwerp. He performed there when with his group  with Marc Copland, Joey Baron and Gary Peacock. (see video)
Keyboard player Jozef Dumoulin is also a Belgian, but has lived in Paris since 2006 .

He has previously been described as ” Piano Wizard ” , “keyboard magician ” and ” Fender Rhodes specialist ‘ in the press. He makes a unique sound on Fender Rhodes , which he often combines with electronics .He keeps his own sound in any musical context, whether it’s traditional jazz , improvised music, pop or contemporary music. He leads a trio with Trevor Dunn and Eric Thielemans .

Bassist Clemens van der Feen plays o.a. in the Michael Moore Quartet . He also leads his own groups, including a quartet with Jesse ruller and Harmen Fraanje.

Drummer Flin van Hemmen also lives in New York . He leads a group including with Kris Davis , Todd Neufeld and Eivind Opsvik .

The group was initially called the Robin Verheyen Quartet but was later renamed to emphasize the co-leadership of all musicians.
The members of Narcissus are among the greatest talents of the new generation of jazz musicians , and were invited to play with names like Michael Brecker, Branford Marsalis , Royal Concertgebouw Orchestra , Toots Thielemans and Roy Hargrove .

Plaats een reactie