Zapp 4 & Goudsmit & Rokyta

Snaren met PowerEn alwéér een nieuw project van Zapp4 – al jaren het meest veelzijdige en groovy strijkkwartet van Nederland. Snaren Only!, want ze worden bijgestaan door twee snaren-tovenaars: Anton Goudsmit op gitaar en Jan Rokyta op cymbalon.  (zie de video’s hieronder).
Zapp4 combineert jazz, groove, pop, klassiek,wereldmuziek en improvisatie met dynamische soli. Deze winter tourt het kwartet door het land met hun nieuwste project Poetic Dynamite.

Jasper LeClercq en Jeffrey Bruinsma – viool; Oene van Geel – altviool, Emile Visser – cello
Het programma bestaat uit veel nieuw repertoire en premières van Oene van Geel, Jan Rokyta, Anton Goudsmit en Jasper le Clercq.
31-1, Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam
2-2, De Lieve Vrouw, Amersfoort
14-2, De Doelen, Rotterdam
15-2,  Hot House, Leiden


Vanaf het begin in 1997 had Zapp 4 een breed muzikaal spectrum. Er is altijd ruimte voor een poëtische en subtiele kant in hun muziek. Vele samenwerkingen en projecten kwamen inmiddels uit hun handen. In seizoen 2012/13 waren het er vier: eén met dichter/zanger Spinvis; muziek van Radiohead en een eigen versie van Le Carnaval des Animaux van Camille Saint Saëns. Ook werkten ze samen met de Noorse ambient-producer Jan Bang (zie video)
Doordat ze zo’n breed repertoire hebben, spelen ze zowel in jazzclubs, als in popzalen en klassieke concertzalen en spreken dus een breed publiek aan.
Zapp4 & ambient producer Jan Bang op November Music 2013

Zapp4 maakte 6 CD’s o.a met zangeres Vera van der Poel, en ook met rietblazer David Kweksilber en toetsenist Jozef Dumoulin. Het kwartet won de Sena Performers Toonzetters Award (prijs voor het beste ensemble eigentijdse muziek van het jaar) in 2012 en de Kersjesprijs (klassieke prijs) in 2005.
Altviolist Oene van Geel kreeg in 2013 de VPRO/Boy Edgar Prijs o.a. vanwege zijn “improvisatievermogen en zijn interesse in andere muziekgenres die hij op een buitengewone wijze integreert in zijn spel.

Anton Goudsmit is een veelzijdig en expressieve gitarist, die op het podium altijd met 200% energie en inzet speelt. De passie voor gitaar spelen komt tot uiting in dynamische soloos en inventieve groovy composities. Hij speelt met gemak jazz, pop en groove, van scheurend hard tot fluisterzacht; maar ook kan hij heel subtiel begeleiden. Hij speelde lang met trompettist Eric Vloeimans (Fugimundi) en heel lang in New Cool Collective (met Benjamin Herman). Maar hij speelde met velen – in het vorig seizoen o.a. met het New Rotterdam Jazz Orchestra. Zijn eigen band, waarvoor hij vrijwel alle muziek componeert is The Ploctones (met saxofonist Efraïm Trujillo, bassist Jeroen Vierdag en slagwerker Martijn Vink). In 2010 kreeg Goudsmit de VPRO/Boy Edgar Prijs. De jury prees hem om zijn veelzijdigheid en het feit dat hij verschillende leeftijdsgroepen weet aan te spreken. In datzelfde jaar ontving hij het Duiveltje, de prijs voor beste Nederlandse popgitarist!
Anton met NRJO. Superfunky stuk Short Cuts van AG

Jan Rokyta heeft cymbaal gestudeerd in Slowakije en blokfluit het Conservatorium van Amsterdam. Sinds 1987 speelt hij met het cymbaalorkest “Technik” in Ostrava in Tsjechië (opgericht door zijn vader Jan Rokyta Sr.), het Philharmonisch orkest van Radio Bratislava en later in Nederland met het Schönberg Ensemble, het Nederlands Blazersensemble, het Nieuw Ensemble en het Prometheus Ensemble (België). Hij speelde volks- en wereldmuziek bij het Orkest van Het Internationaal Danstheater Amsterdam tussen 1995-2002. Sinds 2005 leidt Jan de OSTRAVA CIMBALOM BAND, een 6-koppig orkest dat zich met muziek uit de Karpaten bezighoudt. In het seizoen 2007-2008 heeft Jan gewerkt als muzikaal leider van Het Internationaal Danstheater Amsterdam. Jan Rokyta is ook gediplomeerd vinoloog(!)

ENGLISH VERSION

Strings with PowerAnd yet another new project Zapp4 – for many years now the most versatile and groovy string quartet in the Netherlands! Only Strings this time, because they are assisted by two string-wizards : Anton Goudsmit on guitar and Jan Rokyta cimbalom. Zapp4 combines jazz, groove, pop, classical, world music and improvisation with dynamic solos. This winter, the quartet tours in the country with their latest project Poetic Dynamite. Jasper LeClercq and Jeffrey Bruinsma – violin, Oene van Geel – viola, Emile Visser – cello
A lot of new pieces and premieres by Oene van Geel, Jan Rokyta, Anton Goudsmit and Jasper le Clercq.

From the beginning in 1997 Zapp 4 had a wide musical spectrum. There ’s always room for a poetic and subtle side to their music. Many musical collaborations and projects came out of their hands. In season 2012/13 there were four: one with poet/singer Spinvis: music of Radiohead and their own version of Le Carnaval des Animaux by Camille Saint Saëns. They also worked with Norwegian ambient producer Jan Bang (see video)
Because they have such a wide repertoire, they play in jazz clubs and pop venues as well as  in classical concert halls. And thus they reach a large audience .

Zapp4 made six CDs including one with singer Vera van der Poel, and one with reed player David Kweksilber and keyboardist Jozef Dumoulin. The quartet won the Sena Performers Toonzetters Award (award for best contemporary music ensemble of the year) in 2012 and the Kersjesprijs (classical award) in 2005 .
Violist Oene van Geel in 2013 received the VPRO/Boy Edgar Award, a.o. because of his “ability to improvise and his interest in other music genres that he incorporates into his playing in an extraordinary way “
Anton Goudsmit is a versatile and expressive guitarist, who always performs on stage with 200% energy and commitment. The passion for playing guitar is reflected in dynamic soloos, groovy and inventive compositions. He plays both jazz, pop and groove, reaching form tearing hard to whispering soft, and also he can accompany in a very subtle way. He played with trumpeter Eric Vloeimans (Fugimundi ) and in New Cool Collective (with Benjamin Herman). But he played with a lot of musicians and bands – last season including the New Rotterdam Jazz Orchestra  His own band,  for which he composes almost all the music – is The Ploctones (with saxophonist Ephraim Trujillo , bassplayer Jeroen Vierdag and drummer Martijn Vink). In 2010 Goudsmit received the VPRO/Boy Edgar Award. The jury praised him for his versatility and the fact that he knows how to reach different age groups. In the same year he received Het Duiveltje ( Little Devil), award for best Dutch popgitarist!
Jan Rokyta has studied the cymbalon in Slovakia and flute at the Amsterdam Conservatory. Since 1987 he plays with the cymbalon-orchestra “Technik” in Ostrava in the Czech Republic (founded by his father Jan Rokyta Sr.), The Philharmonic Orchestra of Radio Bratislava and later on in the Netherlands with the Schoenberg Ensemble, Dutch Wind Ensemble, the Nieuw Ensemble and the Prometheus ensemble (Belgium ). He played folk and world music with the Orchestra of the International Dance Theatre Amsterdam between 1995-2002. Since 2005, Jan leads de OSTRAVA cimbalom BAND  – a six-piece orchestra that is into music from the Carpathian Mountains. In the 2007-2008 season, Jan worked as musical director of the International Dance Theatre Amsterdam. Jan Rokyta is also qualified oenologist ( ! )