Northsea Jazz Festival 2015 (3): Nik Bärtsch Ronin Rhythm Clan

English translation below

Nik Bärtsch Ronin Rhythm Clan
Modern Creative
                              vrijdag 10-7                 21:45      Madeira

Deel 3 in een serie van 10 blogs over het Northsea Jazz Festival 2015, dat zijn 40e editie beleeft op 10, 11 en 12 juli in Ahoy Rotterdam.
Minimalistische Zen funk: het blijft toch een fantastische benaming als je moet benoemen wat voor muziek de groep van de Zwitserse pianist Nik Bärtsch maakt. Complexe ritmes over elkaar heen gelegd met lange repeterende patronen en subtiele en dan weer plotselinge veranderingen.

Minimal music met funkgrooves en de sereniteit van Japanse rituele muziek. De muziek hypnotiseert en swingt tegelijk en voert de luisteraar mee in een muzikale trance. Ieder concert van Ronin is een totaalervaring met (ook nog) een indrukwekkende lichtshow.

Nik Bärtsch is door een krant in Zurich eerder wel eens ‘the scientist of groove’ genoemd.
Hij richtte zijn zen-funk kwartet RONIN op in 2001, in vervolg op zijn werk met RITUAL GROOVE MUSIC. Samen met Kaspar Rast (drums), Thomy Jordi (bas. Hij werd in 2011 vervangen door Björn Meyer) en Sha (bas/contrabas klarinet). Percussionist Andi Pupato kwam bij de band van 2002-2012). De muziek volgt steeds dezelfde esthetische visie in verschillende instrumentale uitvoeringen: het creëren van het maximale effect met minimale middelen is
Muziek bestaat uit weinig frases en motieven, voortdurend anders gecombineerd en op nieuwe manieren over elkaar gelegd.

De Ronin Rhythm Clan is een uitbreiding tot acht personen van de oorspronkelijke groep. Een kleine big band kun je het nu noemen; ze maken mysterieuze muziek die enerzijds sterk gedisciplineerd is maar ook ruimte geeft voor individuele invulling.
Nik Bärtsch – musical director, piano, Fender Rhodes; Fabian Capaldi – flute, saxophone ; Sha – basclarinet, altsax; Martial In-Albon – trompet, fluegelhorn; Michael Flury – trombone; Manuel Troller – gitaar; Thomy Jordi- bas; Kaspar Rast – drums.

Nik Bärtsch (1971) studeerde aan de Musikhochschule te Zürich en later filosofie en linguistiek aan de universiteit aldaar. Later verbleef hij nog enkele jaren in Japan. In 1980 startte hij al zijn eerste bandje met slagwerker Kaspar Rast (1972).
Vanaf 2001 werd hij leider van zijn zen-funk kwintet Ronin. Samen met Kaspar Rast richtte hij zich in workshops op de combinatie van muziek en lichamelijke beweging, bijvoorbeeld met technieken als akido en Gyrotonic.
Met de groep Ronin maakte hij zes albums, waarvan de laatste vier op het label ECM verschenen. Na drie bijzondere studioalbums ‘Stoa’, ‘Holon’ en ‘Llyria’ volgde in 2012 het dubbelalbum ‘Live’, met concertregistraties van over de hele wereld.

ENGLISH
Nik Bärtsch Ronin Rhythm Clan
Modern Creative     10-7 Friday     21:45 Madeira

 
Part 3 in a series of 10 blogs about the North Sea Jazz Festival in 2015, celebrating its 40th edition on 10, 11 and 12 July in Ahoy Rotterdam.
Minimalist Zen Funk! A great name if you have to tag what kind of music the group of Swiss pianist Nik Bärtsch is making. Complex rhythms layering on each other with long repeating patterns and subtle and then sometimes sudden changes. Minimal music with funk grooves and the serenity of Japanese ritual music. The music hypnotizes and swings at the same time and carries the listener into a musical trance. Every Ronin concert is a total experience  with an impressive light show as well.

nik-bartsch_696642Nik Bärtsch was once called ’the scientist or groove’ by a newspaper in Zurich. 
He founded his Zen-funk quartet RONIN in 2001, following his work with RITUAL GROOVE MUSIC. Along with Kaspar Rast (drums), Thomy Jordi (bass. Replaced by Björn Meyer in 2011) and Sha (clarinet /bassclarinet). Percussionist Andi Pupato joined the band from 2002-2012. 
The music always follows the same aesthetic vision in various instrumental configurations: creating the maximum effect with minimal means. The music consists of short phrases and motifs, constantly combined and layered in different new ways.
The Ronin Rhythm Clan is an extension from the original group to eight people. A small big band you can call it; they create mysterious music that is both highly disciplined but also leaves room for individual interpretation.
Nik Bärtsch – musical director, piano, Fender Rhodes; Fabian Capaldi – flute, saxophone; Sha – bass clarinet, alto saxophone; Martial In-Albon – trumpet, fluegelhorn; Michael Flury – trombone; Manuel Troller – guitar; Thomy Jordi- bass; Kaspar Rast – drums.

Nik Bärtsch (1971) studied at the Musik Hochschule in Zurich and later philosophy and linguistics at university. Later he spent several years in Japan. In 1980 he started his first band with drummer Kaspar Rast (1972).
In 2001 he became leader of his zen-funk quintet Ronin. Along with Kaspar Rast, he focused on workshops on the combination of music and exercise, for example with techniques like Akido and Gyrotonic.
Ronin made six albums, of which the last four appeared on the ECM label.
After three remarkable studio albums ‘Stoa’, ‘Holon’ and ‘Llyrìa’ followed the double album “Live” in 2012 with concert recordings from all over the world.