Paul van Kemenade

Scroll down for English version

40 jaar creatief en productief

Je hoeft maar de voorpagina van zijn website te bezoeken, of je ziet in één oogopslag hoe productief Paul van Kemenade is. De projecten, albums, ensembles, mijlpalen vliegen je letterlijk om de oren.

In het spel van altsaxofonist Paul van Kemenade zit altijd een bluesy rafeltje, een soort ‘onaf’ geluid. Hij werpt zich immer met hart en ziel in de muziek; stukken worden gespeeld met grote intensiteit.
Van Kemenade viert dit jaar zijn 40-jarige carriere als profmusicus. Zijn festival Stranger than Paranoia bestaat dan ook 25 jaar.
Hij zal dit najaar veel spelen, in allerlei verschillende combinaties, maar begin oktober viert hij deze jubilea officieel in Tilburg en Amsterdam met concerten met bekende namen uit Nederland, Rusland en de VS.
4-10 Paradox Tilburg, 6-10 Theaters Tilburg, 7-10 Bimhuis Amsterdam.

In die 40 jaar evolueerde Paul van ‘de bekendste musicus uit de Tilburgse scene’, tot ‘de nieuwe Piet Noordijk’, tot een prijzen winnende self-made musicus die over de hele wereld projecten en samenwerkingen deed.
25 jaar geleden begon hij met festival Stranger than Paranoia, een aantal dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw, waar vanaf de eerste keer een breed en divers programma werd neergezet, met verschillende disciplines, die met elkaar één verbindend element hebben: improviseren. En muziek uit verschillende hoeken: jazz, flamenco, bigband, modern, groovy‘.
Het festival stamt uit Tilburg, maar inmiddels vindt het ook plaats in Breda, Den Bosch, Nijmegen en Amsterdam.

‘Ik hou van uitproberen, verschillende muziekdisciplines en uitstapjes naar andere culturen. Zowel als muzikant, maar ook als organisator’ – zegt hij er zelf over.

In een interview met Theaters Tilburg werd hem gevraagd naar hoogtepunten uit zijn 40 jaar. Het antwoord was:
“Nu denk je misschien dat ik in ga op een aantal concerten, maar voor mij zitten die memorabele momenten juist in periodes. Ik was in Berlijn toen de muur viel in november 1989. Speelde met een trio een aantal weken in Oost-Duitsland, in Leipzig, Dresden, Halle, maar ook Oost- en West-Berlijn. Het was twee weken complete anarchie daar. We zaten in een hotel in op het Berlin Alexanderplatz toen daar een miljoen mensen samenkwamen. Dat is indrukwekkend en dat blijft je wel bij. En een ander ding: ik was met mijn eigen band in Zuid-Afrika in 1994. Een maand of twee, drie, nadat Mandela president was geworden. We hebben daar zeven weken gespeeld, 25 concerten gegeven, als een van de eerste westerse groepen. Dat was een belevenis! Die dingen, die staan in de geschiedenisboeken en daar waren wij bij.”

Bekende groepen en projecten van hem zijn oa three Horns and a Bass; Podiumtrio met Wolter Wierbos en Jan Kuiper; het Paul van Kemenade Quintet met Zuid Afrikaanse gastmusici; zijn ‘droomkwartet’ met trombonist Ray Anderson, bassist Ernst Glerum drummer Han Bennink.
Drie voormalig winnaars van de Boy Edgarpijs en een veelvoudig Downbeat Critics Poll-winnaar, die allemaal een enorme staat van dienst hebben en in staat zijn om moeiteloos te switchen tussen jazz, vrije improvisatie, en bluesy ballads.
Ray Anderson en Paul van Kemenade hebben met elkaar gemeen dat in hun spel altijd het bluesy rafeltje zit, dat de intens gespeelde stukken een meerwaarde meegeeft.

Zijn samenwerkingen met andere musici en orkesten zijn er bijna te veel om op te noemen en ze speelden zich af over de hele wereld: Zuid Afrika, Rusland, Japan e.v.

Paul speelt/speelde verder met o.a. Jamaladeen Tacuma, Cornell Rochester, David Murray, Sean Bergin, Markus Stockhausen, Eric Vloeimans, Ernst Reijseger, Frank Möbus, Aki Takase, Eric van der Westen, Jeroen van Vliet, Reinier Baas en ook met dansers, dichters, schilders. Hij won oa de Podiumprijs en de VPRO/Boy Edgarprijs

Optredende ensembels in de drie genoemde dagen in oktober zijn onder meer MARIÁ PORTUGAL/PAUL VAN KEMENADE/JASPER VAN ‘T HOF; Maurice Leenaars – Van Kemenade; Van Kemenade’s Three Horns And A Bass; Vintskevich – Taylor quartet; Fra Fra big band; Soweto Kinch
Paul van Kemenade altsax, Jasper van ‘t Hof piano/keys/sampling, Mariá Portugal drums.
Onstaan als duo. Van Kemenade ontmoette Maria Portugal op een Italiaans festival, waar ze samen een volledig geïmproviseerd concert gaven. Het duo werd tot trio uitgebreid met pianist Jasper van ‘t Hof en bracht recentelijk een album uit. daarop wordr zowel in duo’s als in triosetting gespeeld.
(muziek video begint op 0:54)

VAN KEMENADE’S THREE HORNS AND A BASS
Van Kemenade altsax/composities, Angelo Verploegen flügel, Louk Boudesteijn trombone, Wiro Mahieu bas

VINTSKEVICH-TAYLOR QUARTET (RU/USA)
Leonid Vintskevich piano/Fender Rhodes, Nick Vintskevitch alt-/sopraansax, Kip Reed bas, Joel Taylor drums

 

ENGLISH

Creative and producive for 40 years

You only have to visit the home page of his website to see at one glance how extremely productive Paul van Kemenade is. The projects, albums, ensembles, milestones are literally flying around the ears.

Alto saxophonist Paul van Kemenade always plays with a bluesy cutting edge, a kind of “unfinished” sound. Every time he throws himself into the music with heart and soul; the music is played with high intensity.
Van Kemenade celebrates his 40-year career as a professional musician. His festival Stranger than Paranoia exists for 25 years now.
He will play a lot of gigs this fall in many different combinations, but in early October he celebrates these jubilees officially in Tilburg and Amsterdam with concerts with famous names from the Netherlands, Russia and the USA. 4-10 Paradox Tilburg, 6-10 Theaters Tilburg, 7-10 Bimhuis Amsterdam.


(photo W.F. van Eyle)
In these 40 years, Paul evolved from ’the best known musician from the Tilburg scene’, to ’the new Piet Noordijk’, to a prize-winning self-made musician who realised many projects and collaborations around the world.

25 years ago, he started with festival Stranger than Paranoia, where a broad and diverse program was launched from the first time, with different disciplines with one connecting element: improvisation. And music from different angles: jazz, flamenco, bigband, modern, groovy.
The festival started in Tilburg, but expanded to Breda, Den Bosch, Nijmegen and Amsterdam as well.
“I like to try out different music disciplines and trips to other cultures. As a musician, but also as an organizer, “he says.
In an interview with Theaters Tilburg, he was asked for highlights from his 40 years. This was his answer:
“Now you may think I’m going to name some concerts, but for me, those memorable moments are in periods. I was in Berlin when the Wall fell in November 1989. Played with a trio for several weeks in East Germany, in Leipzig, Dresden, Halle, but also East and West Berlin. There was complete anarchy for two weeks. We were in a hotel at Berlin Alexanderplatz when a million people came together. That’s impressive, and that stayed with me. And another thing: I was in South Africa in 1994 with my own band. A month or twoor three after Mandela became president. We played seven weeks there, giving 25 concerts, as one of the first Western groups. That was quite an experience! These things are in the history books and we were there. “

Well-known groups and projects of him include Three Horns and a Bass; Podium Trio with Wolter Wierbos and Jan Kuiper; Paul van Kemenade Quintet with South African guest musicians; his “dream quartet” with trombonist Ray Anderson, bassist Ernst Glerum and drummer Han Bennink.

His collaborations with other musicians and orchestras are almost too many to mention and taking place around the world: South Africa, Russia, Japan, etc.
Paul also performed with Jamaladeen Tacuma, Cornell Rochester, David Murray, Sean Bergin, Markus Stockhausen, Eric Vloeimans, Ernst Reijseger, Frank Möbus, Aki Takase, Eric van der Westen, Jeroen van Vliet and also with dancers, poets, painters. He won the Podium Prize and the VPRO/Boy Edgar Prize

Performing ensembles in the three (above mentioned) days in October include

MARIÁ PORTUGAL/PAUL VAN KEMENADE/JASPER VAN ‘T HOF; Maurice Leenaars – Van Kemenade; Van Kemenade’s Three Horns And A Bass; Vintskevich – Taylor Quartet; Fra Fra Big Band; Soweto Kinch

Paul van Kemenade- altsax, Jasper van ’t Hof – piano/ keys/sampling, Mariá Portugal – drums. Originally as duo. Van Kemenade met Maria Portugal on stage at an Italian festival, where they payed a fully improvised concert. The duo was extended to trio with pianist Jasper van ’t Hof and recently released an album. There are both duo and trio pieces played on it.

Van KEMENADE’S THREE HORNS AND A BASS
Van Kemenade altsax / compositions, Angelo Verploegen flügel, Louk Boudesteijn trombone, Wiro Mahieu bass

VINTSKEVICH-TAYLOR QUARTET (RU / USA)
Leonid Vintskevich piano / Fender Rhodes, Nick Vintskevitch Chicken / Sandwich, Chicken Reed Bass, Joel Taylor drums