Benny Golson

Scroll down for English version

Zes decennia een Tenorheld

Tenorsax-legende Benny Golson is de enige jazzmusicus die 8 jazzhits op zijn naam heeft staan. 
Stukken die niet alleen al tientallen jaren lang een jazzstandard zijn, maar ook echt heel bekend zijn geworden.
In die zin is hij  een legendarische componist, én iemand die harmonie koppelde aan de energie van de bebop. Meer dan 300 composities heeft hij op zijn naam, waaronder nog altijd populaire standards als Whisper Not en I Remember Clifford. Toegankelijke, melodieuze jazz. Ook schreef hij een jazzmars: The Blues March, die het handelsmerk werd van Art Blakey & The Jazz Messengers. Een stuk, dat zich na 1 keer luisteren onmiddellijk in je hoofd vastzet (kenmerk van een hit!)

Hij draait al ruim vijf decennia mee in de top van de jazz, en speelt nog altijd. Deze maand is hij twee keer in Nederland te horen met een kwartet, waarin ook de opzienbarende Italiaanse pianist Antonio Faraò. Deze pianist uit Rome behoort tot een nieuwe lichting pianovirtuozen die weer een nieuw geluid hebben weten te ontwikkelen.
Benny Golson – tenorsax, Antonio Faraò – piano, Gilles Naturel – bas, Doug Sides – drums
8-4 LantarenVenster Rotterdam, 9-4 Bimhuis Amsterdam

De carrière van Benny Golson omspant een groot deel van de na-oorlogse jazzgeschiedenis. Zijn herkenbare sax-sound klinkt sinds de jaren vijftig op klassieke albums zoals Moanin’ en op ruim dertig platen onder zijn eigen naam. 
Benny Golson speelde onder meer in de ensembles van Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Lionel Hampton en Art Blakey. Dit jaar verscheen zijn autobiografie Whisper Not, waarin hij vertelt over zijn vriendschap met John Coltrane. Afgelopen zomer verscheen zijn album Horizon Ahead, dat lovende kritieken ontving.

De jazzveteraan uit Philadelphia (1929) is een legendarische figuur vanaf zijn loopbaan vanaf 1958 bij The Jazz Messengers, toen moderne jazz bij de jeugd heel populair was. Golson schreef veel nieuw materiaal, waaronder melodieuze thema’s als Along Came Betty, Stablemates, Killer Joe en Are You Real? en zelfs een mars, het handelsmerk van The Messengers: The Blues March.
Toen een van zijn collega’s die hij kende uit het orkest van Lionel Hampton, Clifford Brown, overleed, schreef hij de jazzstandard I Remember Clifford.

Van1959 to 1962 was Golson co-leider van het Jazztet met Art Farmer. Vervolgens verliet hij de jazzscene en concentreerde zich 12 jaar lang op op studio- en orkest werk. Midden jaren 70 keerde hij terug naar het spelen en opnemen van jazz.  In 1982 reorganiseerde hij zijn Jazztet.

Met name in de jaren 60 en 70  schreef hij voor TV series: Mission Impossible, M*A*S*H, Mannix,  Mod Squad, Room 222, Run for Your Life, The Partridge Family.
Ook maakte hij muziek voor commercials: Gillette, Heinz Foods,  MacDonald’s, Monsanto, Pepsi Cola, Texaco.
In 2004 speelde hij zichzelf in de film The Terminal met Tom Hanks.

Benny Golson schreef ook funky nummers!

 

ENGLISH
Six decades a Tenor Hero

Tenor sax legend Benny Golson is the only jazz musician who has eight jazz hits to his name. Compositions that not only have been a jazz standard for decades, but actually became quite well known. In that sense, he is a legendary composer; someone who linked harmony with the energy of bebop. More than 300 compositions he has to his name, including still popular standards as Whisper Not and I Remember Clifford.  All of them accessible, melodic jazz.
Also he wrote a famous march: The Blues March, which became the trademark of Art Blakey & The Jazz Messengers. A piece that snaps directly into your head after listening to it (which is of course characteristic of a “hit”!)

Benny Golson still continues to play, after more than five decades in the top segment of jazz. 
This month, he can be heard twice in the Netherlands with a quartet, which includes the remarkable Italian pianist Antonio Farao. This pianist from Rome belongs to a new generation of piano virtuosos that are able to create a new sound.
Benny Golson – tenor, Antonio Farao – piano, Gilles Naturel – bass, Doug Sides – drums.
8-4 LantarenVenster Rotterdam, 9-4 Bimhuis Amsterdam.

Golson points himself out in the famous 1958 photograph “A Great Day in Harlem” taken of 57 notable jazz musicians in front of a brownstone in Harlem.

Benny Golson career spans much of the postwar jazz history. His distinctive saxophone sound can be heard since the fifties on classic albums like Moanin ‘and on more than thirty albums under his own name. Benny Golson has played in the ensembles of Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Lionel Hampton and Art Blakey. This year he published his autobiography Whisper Not, in which he talks about his friendship with John Coltrane. Last summer, he released his album Horizon Ahead, which received rave reviews.

The jazz veteran from Philadelphia (1929) is a legendary figure from the start of his career in 1958 with The Jazz Messengers, when modern jazz was very popular among young people. Golson wrote a lot of new material at the time, including melodic themes like Along Came Betty, Stable Mates, Killer Joe and Are You Real? and even a march, the trademark of The Messengers: The Blues March. When one of his colleagues whom he knew from the orchestra of Lionel Hampton, Clifford Brown died, he wrote the jazz standard I Remember Clifford. From1959 to 1962 Golson was co-leader of the Jazztet with Art Farmer. He then left the jazz scene and focused on studio and orchestral work for 12 years. Mid-70s, he returned to playing and recording jazz. In 1982 he reorganized his Jazztet. Especially in the 60s and 70s he wrote for TV series Mission Impossible, 
M * A * S * H, Mannix, Mod Squad, Room 222, Run for Your Life, The Partridge Family. He also made music for commercials: Gillette, Heinz Foods, McDonald’s, Monsanto, Pepsi Cola, Texaco.
In 2004 he played himself in the movie The Terminal with Tom Hanks.
Benny Golson also wrote funky songs!