International Jazz Festival Middelburg 2015

Jazzfestival Middelburg: scherp & actueel
Jazzfestival Middelburg

Wie van jazz/world festivals houdt kan met Pinksteren ieder jaar zijn hart ophalen: Jazz in Duketown in Den Bosch, Music Meeting in Nijmegen; Festival Moers (net over de Duitse grens).
En het International Jazz Festival Middelburg: een klein maar fijn evenement met 11 acts op éen buitenpodium op het grote Abdijplein. Op dit festival hoef je niet te kiezen uit concerten; als je wil kun je ze allemaal zien! Dit jaar vindt de 9e editie plaats op 23, 24 mei en 25 mei.

Met niet meer dan 11 acts te vergeven, maakt het festival in de programmering scherpe keuzes waarin actuele jazz, impro, world, soul en fusion uit binnen- en buitenland toch allemaal aan bod komen. Dit valt er te verwachten:
Americana-meets-Soul-meets-Jazz/Blues van saxofonist Bill Evans; worldjazz met de indrukwekkende stem van zanger Dhafer Youssef; groove van New Cool Collective; rap van Typhoon; modern creative jazz van pianist Gideon van Gelder. 
Dwarse fusion van Guillaume Perret; turbo pianojazz van het Britse GoGo Penguin; complexe virtuositeit van het Steve Lehman Octet en de eigengereide big band-jazz van het New Rotterdam Jazz Orchestra met gitarist Reinier Baas. Buma Boy Edgarprijswinnaar Jeroen van Vliet brengt er zijn Zeeland Suite. 
Hieronder licht ik er 5 acts uit met 8 video’s.

Zeeland Suite 2014 Jeroen van Vliet
       23-5    17:45
In 1977 gaf Jeugd en Muziek Zeeland pianist Leo Cuypers opdracht tot het componeren van de Zeeland Suite. De uitvoering en opname daarvan leidde tot een klassieker en mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis van de jazz en de geïmproviseerde muziek. Toegankelijke melodieuze jazzcomposities in combinatie met wilde vrije improvisaties met iconen als Willem Breuker, Martin van Duynhoven, Willem van Manen en Arjen Gorter. Geplaatst in het machtige Zeeuwse landschap.
De oerversie uit 1977. Kijk en zie hoe prettig knettergek iedereen toen bezig was 😉

37 jaar later gaf de Stichting Muziekpodium Zeeland aan pianist Jeroen van Vliet – winnaar van de Buma Boy Edgarprijs 2014 – opdracht een nieuwe versie van de Zeeland Suite te componeren. Deze Zeeland Suite werd in het eerste weekend van september 2014 op zes buitenlocaties in Zeeland uitgevoerd, opgenomen en gefilmd. Vanaf nu gaat de suite op tournee.

Jeroen van Vliet (piano, composities), Anton Goudsmit (gitaar), Mete Erker en Joris Posthumus (saxen), Joris Roelofs (klarinetten), Frans van der Hoeven (contrabas) en Pascal Vermeer (drums)


Gogo Penguin      23-5    19:30
Turbo pianojazz

Het jonge pianotrio Gogo Penguin uit Manchester is het Britse antwoord op trio’s als The Bad Plus en E.S.T. Daarmee wordt bedoeld, dat de instrumenten gelijkwaardig zijn aan elkaar en regelmatig van rol kunnen wisselen. Er is geen sprake van een solist-op-piano met een dienende ritmesektie van bas en drums. Invloeden uit pop en rock (Aphex Twin en Massive Attack), klassieke muziek (Claude Debussy) en electronische muziek vinden hun weg in deze jazz. Live maken ze dit waar met intens gespeelde muziek.
Chris Illingworth – piano, Nick Blacka – bas, Rob Turner – drums


Bill Evans’ “Soulgrass”, feat. Murali Coryell
          23-5     21:30
Americana-meets-Soul-meets-Jazz/BluesBill Evans’ nieuwste band “Soulgrass” brengt een originele combi van jazz, funk, rhytmn & blues en bluegrass. Alle bandleden zingen ook; Evans zelf, maar ook Murali Corryell, de zoon van gitarist Larry Corryel.
Bill Evans (saxofoons, keyboards, vocalen), Murali Coryell & Mitch Stein (gitaren, vocalen), Dave Anderson (basgitaar, vocalen) en Josh Dion ( drums, vocalen)

Saxofonist Bill Evans was 22 toen hij in 1980 bij Miles Davis ging spelen. Hij bleef daar vier jaar, deed vier wereldtournees en speelde op zes albums mee. Na deze periode speelde hij o.a. in en bij het Mahavishu Orchestra, Herbie Hancock, Steps Ahead en zowaar ook bij Mick Jagger. Sinds 1990 heeft Bill Evans vooral eigen groepen gehad, meer dan 20 albums uitgebracht en daarvoor een aantal Grammy’s gekregen. Evans was daarbij niet eenkennig, want hij overschreed daarbij de grenzen van de traditionele jazz in alle richtingen (rock, rhytmn & blues, hiphop, fusion, funk en soul). In 2012 speelde Bill Evans ook op het Internationaal Jazzfestival Middelburg met gitarist Mike Stern.

Dhafer Youssef                          24-5         21:30
worldjazz met de indrukwekkende stem van Dhafer Youssef


Dhafer Youssef – oud-speler en zanger- komt oorspronkelijk  uit Tunesie, maar woont al een tijd afwisselend in Parijs en Wenen. Wat het eerst opvalt aan zijn stijl is de enorm hoge zang: zijn stem heeft een heel groot bereik. Hij vermengt traditionele muziek met westerse muziek die hij op de radio in Tunesië hoorde. Zijn muziek komt uit de mystieke soefi-traditie maar is beïnvloed door diverse andere genres, zoals jazz, elektronische muziek en rock. Op jonge leeftijd stelde een carte-blanche van de jazzclub Porgy and Bess in Wenen hem in staat met Europese musici samen te spelen. Hij kreeg er zijn eerste bekendheid door, wat resulteerde in een uitnodiging van de Noorse trompettist Nils Petter Molvaer en toetsenist Bugge Wesseltoft. Vanaf de tijd dat hij in Europa werkte, viel hij op door zijn bijzondere vocale stijl, zijn poëtische spel en het gebruik van elektronica. Youssef bracht meerdere albums uit en won de prestigieuze BBC World Music Award. Tegenwoordig treedt hij meestal op met een jazzbezetting.
 Dhafer Youssef (oud, vocals), Kristjan Randalu (piano), Phil Donkin (contrabas) en Ferenc Nemeth (drums)


Guillaume Perret &  The Electric Epic
     25-5    15:00
Barokke metalrock, electro-funk, jazzrock, spacejazz.
Ziedaar de combinatie die de franse saxofonist Guillaume Perret brengt. Veel galm en andere effekten op de tenorsax; een heavy rocksound van de gitaar; en beukende powerdrums. Het is maar een kwartet, maar het klinkt massaal, enorm.
Er wordt gespeeld met brutale energie en veel decibellen!
Guillaume Perret (tenor-saxofoon, electronica), Jim Grandcamp (gitaar), Phil Bussonnet (bas-gitaar) en Yoann Serra (drums).

International Jazz Festival Middelburg komt tot stand in samenwerking met Muziekpodium Zeeland.

ENGLISH
Fans of jazz & festivals are lucky to find several at Pentecost every year: Jazz in Duke Town in Den Bosch, Music Meeting in Nijmegen; Moers Festival (just over the German border). And the International Jazz Festival Middelburg: a small but fine event with 11 bands on an outdoor stage on the big Abdijplein. At this festival you do not select concerts; if you want you can see them all! This year, the 9th edition on 23, 24 and 25th of May.
With no more than 11 acts, the festival programming has to make bold choices in which contemporary jazz, improvisation, world, soul and fusion from home and abroad still all have to be covered. Here’s what’s to be expected: Americana-meets-soul-meets-jazz / blues from saxophonist Bill Evans; world jazz with the impressive voice of singer Dhafer Youssef; the grooves of New Cool Collective; rapper Typhoon; modern creative jazz pianist Gideon van Gelder. Next to this crazy fusion of Guillaume Perret; turbo piano jazz of the British GoGo Penguin; complex virtuosity of the Steve Lehman Octet and the wayward big band jazz of the New Rotterdam Jazz Orchestra with guitarist Reinier Baas. Buma Boy Edgar Prize winner Jeroen van Vliet will perform his Zealand Suite. In this blog 5 highlights

Zeeland Suite 2014 Jeroen van Vliet        23-5         17:45
Watch the original version from 1977 in the 1st video. You can see how nicely crazy when everyone was back then 😉
In 1977 Jeugd en Muziek Zeeland commissioned pianist Leo Cuypers to compose the Zeeland Suite. The performances and recordings from it made a milestone in the Dutch history of jazz and improvised music. Accessible melodious jazz compositions in combination with wild free improvisations with icons like Willem Breuker, Martin van Duynhoven, Willem van Manen and Arjen Gorter. Performed in the mighty Zeeland landscape.
37 years later, the Foundation Muziekpodium Zealand asked pianist Jeroen van Vliet – winner of the Buma Boy Edgar Prize 2014 – to compose a new version of the Zeeland Suite. This New Zeeland Suite was carried out at six locations in Zeeland in the first weekend of September 2014, recorded and filmed. From now on the suite goes on tour. Jeroen van Vliet (piano, composition), Anton Goudsmit (guitar), Mete Erker and Joris Posthumus (saxophones), Joris Roelofs (clarinets), Frans van der Hoeven (bass) and Pascal Vermeer (drums)

Gogo Penguin      23-5      19:30
turbo piano jazz
Gogo-PenguinYoung Gogo Penguin piano trio from Manchester is the British answer to trios like The Bad Plus and E.S.T. By this is meant, that the instruments are equivalent to each other and may switch rols regularly. There is no situation like pianist-plays-solo with a subserviant rhythm section of bass and drums. Influences from pop and rock (Aphex Twin and Massive Attack), classical music (Debussy) and electronic music find their way into this jazz. Live they make this happen with intense played music. Chris Illingworth – piano, Nick Blacka – bass, Rob Turner – drums

Bill Evans Soulgrass feat. Murali Coryell           23-5     21:30
Americana-meets-soul-meets-Jazz / Blues
Bill Evans’ newest band “Soul Grass” brings an original combination of jazz, funk, blues and bluegrass & rhytmn. All band members also act as vocalists; Evans himself, but also Corryell Murali, son of guitarist Larry Corryel.
Bill Evans (saxophones, keyboards, vocals), Murali Coryell & Mitch Stein (guitars, vocals), Dave Anderson (bass guitar, vocals) and Josh Dion (drums, vocals)
Saxophonist Bill Evans was 22 when he went to play with Miles Davis in 1980. He stayed there for four years, made four world tours and played on six albums. After this period he played with the Mahavishu Orchestra, Herbie Hancock, Steps Ahead and even with Mick Jagger. Since 1990, Bill Evans mostly worked with his own bands; released more than 20 albums and received several Grammys. Evans thereby exceeded the boundaries of traditional jazz in all directions (rock, rhytmn & blues, hip hop, fusion, funk and soul). In 2012 Bill Evans also played at the International Jazz Festival Middelburg togehter with guitarist Mike Stern .

Dhafer Youssef    24-5         21:30
World jazz with an impressive voice
Dhafer Youssef – ud player and singer- is originally from Tunesia, but has been living in Paris and Vienna for a while now. The most striking in his style is the enormously high singing; his voice has a very wide range. He mixes traditional music with western music he heard on the radio in Tunisia. His music comes from the mystical Sufi tradition but is influenced by various other genres such as jazz, electronic music and rock. At a young age a carte blanche was given to nim from the jazz club Porgy and Bess in Vienna, they suggested him to play with European musicians. He got his first fame through this, which resulted in an invitation from the Norwegian trumpeter Nils Petter Molvaer and keyboardist Bugge Wesseltoft. From the time he worked in Europe, he distinguished himself by his exceptional vocal style, his poetic play and the use of electronics. Youssef released several albums and won the prestigious BBC World Music Award. Nowadays he usually performs with a jazz cast. Dhafer Youssef (old, vocals), Kristjan Randalu (piano), Phil Donkin (bass) and Ferenc Nemeth (drums)

Guillaume Perret &  The Electric Epic       25-5 15:00
Baroque metal rock, electro-funk, jazz, rock, spacejazz. Such is the combination that’s brought out by the French saxophonist Guillaume Perret. Many reverb and other effects on the tenor saxophone; a heavy rock sound of the guitar; power and pounding drums. It’s just a quartet, but it sounds massive, huge. It is played with brutal energy and a lot of decibels!
Guillaume Perret (tenor saxophone, electronics), Jim Grandcamp (guitar), Phil Bussonnet (bass guitar) and Yoann Serra (drums).

International Jazz Festival Middelburg is realized in cooperation with Muziekpodium Zealand.