Steffen Schorn

Scroll down for English version

Een uitzonderlijk & innemend musicus

Steffen Schorn is een meesterlijke riet-instrument specialist. Hij bespeelt àlle saxofoons en klarinetten, van heel klein en hoog tot aan heel groot en laag.

(foto Roger Hanschel)
Steffen Schorn is een buitengewoon originele muzikale stem in de Duitse jazz en actuele Europese muziekscene die ver uitsteekt boven het gemiddelde. Een specialist voor de low-end van de houtblazersfamilie, met instrumenten als bas sax, alt- en contrabasklarinet, Bb- en Eb-tubax als solo-instrumenten. En een begenadigd componist, arrangeur, dirigent en bandleider.

Schorn woonde en werkte verschillende periodes in Brazilië, waar hij speelde met de legendarische Hermeto Pascoal e Grupo. Dat werd een belangrijke bron van inspiratie bij het ontwikkelen van zijn eigen muzikale taal ergens tussen gestructureerd en spontaan in.
In composities van Steffen Schorn hoor je sindsdien altijd een gestructureerde swing met complexe ritmes, waarop je evengoed niet stil kunt blijven zitten.
Door verschillende orkesten bovendien strak en energiek uitgevoerd.

Sinds 2014 is Steffen Schorn artistiek leider (dirigent en componist) van het ZJO (Zurich Jazz Orchestra), een virtuoze en innovatieve big band op hoog niveau.
Schorn laat het orkest schitteren op de recente CD Three Pictures Suite.

Alle mogelijke klankkleuren van de 14 blazers en 4-koppige ritmesektie komen tot uiting, en het orkest laat bovendien horen met strakke muzikale regie èn improvisatorische vrijheid om te kunnen gaan.
Het leuke van Schorn is dan bovendien, dat hij zelf ook steeds meespeelt op een van zijn vele lage blaasinstrumenten.

Africa part 1: het orkest in al zijn breedte en virtuositeit

Schorn opereerde ook veel in kamermuziekgroepen zoals het Schorn Puntin Duo (met klarinettist Claudio Puntin, ook zo’n veelzijdige virtuoos), de Kölner Saxophon Mafia, zijn trio Triosphere en zijn Septet, waarin hij stukken voor grote bezetting verkleinde naar een uitvoering met slechts 2 of 3 instrumenten. Dat leidde bij hem tot een heel dicht lineair, “harmolodycal” denken. Bij het weer omtoveren van zo’n bewerking voor groot orkest voegde dat nieuwe expressieniveaus toe aan orkestgeluid.

Three Pictures III

Een van zijn andere eigen groepen is het 9 mans Universe of Possibilities.
In de video speelt het orkest het stuk Taynara van Hermeto Pascoal.

In 2009 werd Steffen gevraagd om als componist, arrangeur, vaste gastdirigent en programmacoördinator te komen werken voor het Norwegian Wind Ensemble. Dat orkest wilde graag het eigen profiel aanscherpen; Schorn legde daarbij de nadruk op vergaande ritmische training en geavanceerde manieren van improviseren voor een groot gezelschap.

Hij won alle mogelijke prijzen en onderscheidingen, waaronder de WDR Jazz Award 2009 voor compositie, de hoogste onderscheiding voor geïmproviseerde muziek in Duitsland.
In de jaren 90 speelde hij letterlijk in elke Duitse professionele bigband, was vast lid van de George Cruntz Concert Jazz Band, de Peter Herbolzheimer Rhythm Combination & Brass en de NDR (Noord-Duitse Radio) Big Band en trad op met grootheden als Uri Cane, Don Cherry, Peter Erskine, Al Jarreau, Chaka Khan , Femi Kuti, Maria Schneider, Aki Takase, Kenny Wheeler en vele anderen. In 2001 werd Steffen Schorn benoemd tot professor voor jazzcompositie en saxofoon aan de “Hochschule für Musik Nürnberg” en wordt hij uitgenodigd als gastprofessor aan muziekacademies in en buiten Europa.

ENGLISH
An extraordinary & engaging musician

Steffen Schorn is an extraordinary reed instrument specialist. He plays all saxophones and clarinets, from very small and high pitched to very large and low.

He is an exceptionally original musical voice in German jazz and the current European music scene that exceeds the average. A specialist for the low end of the woodwind family, with instruments such as bass sax, alto and double bass clarinet, Bb and Eb tubax as solo instruments. And a gifted composer, arranger, conductor and bandleader.

Schorn lived and worked in Brazil several times, where he played with the legendary Hermeto Pascoal e Grupo. This became an important source of inspiration in the development of his own musical language somewhere between structured and spontaneous.
In Schorn compositions there’s allways a structured swing with complex rhythms, that have a danceability facor as well.
Moreover, they are performed tightly and energetically by various orchestras.

Since 2014, Steffen Schorn is the artistic director (conductor and composer) of the ZJO (Zurich Jazz Orchestra), a virtuoso and innovative big band at high level.
Schorn makes the orchestra shine on the recent CD Three Pictures Suite.
All possible timbres of the 14 horns and 4-headed rhythm section are expressed, and the orchestra shows being able to handle tight musical direction and improvisational freedom at the same time.
In addition Schorn also plays himself in the orchestra, on one of his many low wind instruments.
 
Next to this Schorn worked a lot in chamber music groups such as the Schorn Puntin Duo (with clarinetist Claudio Puntin, also a versatile virtuoso), the Kölner Saxophon Mafia, his trio Triosphere and his Septet, in which he reduced pieces for large line ups to a performance with only 2 or 3 instruments. This led to a very close linear, “harmolodycal” thinking. When re-converting such an adaptation for a large orchestra again, this added new expression levels to orchestral sound.

One of his other own groups is the 9 man Universe of Possibilities.
In 2009 Steffen was asked to work as a composer, arranger, regular guest conductor and program coordinator for the Norwegian Wind Ensemble. The orchestra wanted to sharpen its own profile; Schorn emphasized far-reaching rhythmic training and advanced ways of improvising for large ensemble.

Schorn has won all possible prizes and awards, including the WDR Jazz Award 2009 for composition, the highest award for improvised music in Germany.
In the Netherlands Schorn played in groups of Martin Fondse.
In the 90s he played literally in every German professional big band; he was a member of the George Cruntz Concert Jazz Band, the Peter Herbolzheimer Rhythm Combination & Brass and the NDR (North German Radio) Big Band and performed with greats like Uri Cane, Don Cherry, Peter Erskine, Al Jarreau, Chaka Khan, Femi Kuti, Maria Schneider, Aki Takase, Kenny Wheeler and many others. In 2001 Steffen Schorn was appointed professor of jazz composition and saxophone at the “Hochschule für Musik Nürnberg” and he is invited as guest teacher at music academies in and outside Europe.