Trygve Seim

Scroll down for English version

Sereen muzikaal eerbetoon aan een Sufi dichter

CD Rumi Songs, Trygve Seim

De Noorse saxofonist Trygve Seim laat zijn gebogen sopraansax nogal eens klinken als een Armeense duduk. Weemoedig, lange klanken, uitgerekte noten, veel ruimte en adem in zijn spel.
Dit najaar brengt hij het album Rumi Songs uit (ECM) met prachtige Noorse hedendaagse muziek en (in het Engels vertaalde) poëzie van de Perzische dichter Jalaladin Rumi.
Rumi – theoloog, mysticus en dichter in de 13e eeuw – heeft in veel landen een gote invloed gehad op muzie, dichtkunst, dans en filosofie. Zijn gedichten waren en zijn inspiratiebron voor mystici, musici en andere creatieven.

Trygve Seim studeerde Arabische muziek in Cairo en leerde het werk van Rumi kennen via sopraan Anne-Lise Berntsen, die enkele van de gedichten op muziek wilde laten zetten. Dat gebeurde ongeveer 10 jaar geleden, en  het nieuwe project is daar een voortzetting van. Dit keer gebracht door de zeer sereen zingende Tora Augestad. Frode Haltli speelt accordion, Svante Henryson cello en de Noorse dichter Erling Kittelsen vertolkt sommige gedichten van rumi als een spoken-word reading.

Door de ruimtelijkheid in de muziek, het trage tempo, de ijle zang en de eerbied die eruit spreekt voor de dichter en zijn werk, is het album een prachtig eerbetoon geworden aan Jalaladin Rumi.
“In het begin dacht ik dat de gemoedstoestand van de hele song-cyclus orientaals moest zijn, contemplatief misschien. Maar het avontuur was toch om de muziek verschillende richtingen uit te laten gaan, door van de gedichten alle verschillende lagen en kleuren muzikaal te gebruiken” – aldus Trygve.

Seim speelt dit najaar op drie nieuwe ECM albums: Mats Eilertsen’s Rubicon, Sinikka Langeland’s The Magical Forest en Iro Haarla’s Ante Lucem. Dat brengt zijn ‘score’ bij het prestigieuze Duitse label ECM op 21 albums.

Saxofonist Trygve Seim (45) heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd als onderscheidend musicus en componist. Hij leidt zijn eigen projecten, zoals het Trygve Seim Ensemble (met 7 blazers, accordion, cello en drums); het Trygve Seim Quartet (met Kristjan Randalu, Mats Eilertsen and Markku Ounaskari).

Ook heeft hij een duo met accordeonist Frode Haltli en maakt daarmee subtiele, emotionele duetten die zich bewegen tussen klassiek, oosterse muziek en jazz.

Ook participeert hij in veel samenwerkingen.  Bijvoorbeeld in  The Source en met Jacob Young en Sinikka Langeland.

Meer in het algemeen zijn Noorse musici goed in het beeldend vertellen van verhalen, met de spreekwoordelijke Scandinavische rust en ruimtelijkheid. Vaak is het open en ambient muziek; nu jazz. Maar niet altijd. Ook met experimentele impro, avant-rock en electronica doen ze het goed.
Denk aan musici als trompettist Mathias Eick, pianist Jon Balke en drummer Gard Nilssen.

ENGLISH
A serene musical tribute to a Sufi poet

CD Rumi Songs, Trygve Seim

Norwegian saxophonist Trygve Seim makes his curved sopranosax often sound like an Armenian duduk. Wistful, long sounds, stretched tones, lots of space and air in his playing.
This fall he releases the album Rumi Songs (ECM) with beautiful Norwegian contemporary music and poetry (translated into English) of the Persian poet Rumi Jalaladin. 
Rumi has had a great influence upon music, dance, poetry and philosophy in several countries. An active theologist, mystic and poet in the 13th century, Rumi left behind a large number of written material that has been a source of inspiration for mystics, musicians and other creative souls to this day. 
Trygve Seim studied Arabic music in Cairo and became acquainted with Rumi’s work when the late soprano Anne-Lise Berntsen commissioned music to some of his poems in the mid 2000s. Rumi Songs is a continuation of this work, now being commissioned and sung by the excellent vocalist Tora Augestad. Frode Haltli plays the accordion, Svante Henryson plays the cello – and Norwegian poet Erling Kittelsen will perform some of Rumi’s poems as a spoken-word reading.
trygve_seim_rumi_songs_photo_knut_bry
(photo Knut Bry)
By the spaciousness of music, the slow pace, the ethereal vocals and the respect that goes out to the poet and his work, the album is a wonderful tribute to Jalaladin Rumi.

“In the beginning,” says Trygve, “I thought that the mood of the song cycle might be more ‘oriental’ as a whole, more contemplative maybe, but the adventure has been to drive it in different directions, by seeking many of the layers and colours in the poems and using them musically.”

Trygve Seim is this autumn somewhat omnipresent, also appearing on three other ECM albums: Mats Eilertsen’s Rubicon, Sinikka Langeland’s The Magical Forest and Iro Haarla’s Ante Lucem.
With these four new releases Seim is heard on 21 albums on the prestigious German record label ECM
Saxophonist Trygve Seim (45) made an impressive career as a leading musician and composer. He leads his own projects, such as Trygve Seim Ensemble (with seven horns, accordion, cello and drums); The Trygve Seim Quartet (with Kristjan Randalu, Mats Eilertsen and Markku Ounaskari). He also has a duo with accordionist Frode Haltli, playing subtle emotional duets that move between classical, Eastern music and jazz. He also participates in many musical collaborations. For example, in The Source and Jacob Young and Sinikka Langeland.
Generally speaking Norwegian musicians are good at visual storytelling, with the proverbial Scandinavian tranquility and spaciousness. Often it is open and ambient music; nu jazz. But not always. They can do also with experimental improvisation, avant-rock and electronica.
For instance musicians like trumpeter Mathias Eick, pianist Jon Balke and drummer Gard Nilssen.