Bongomatik

Goedgekke en energieke stijlmix

Er zijn veel bands die stijlen mengen, eclectische muziek maken, totaal verschillende invloeden in hun muziek gebruiken. 
Maar Bongomatik maakt toch wel een tamelijk krankzinnige mix van héél veel: latin, energieke pop, groovy jazz, vocale souljazz, 12toons muziek, onregelmatige maatsoorten, walsjes, marsjes en nog meer. Hun tweede album Bongomatik Your Life werd mede-gefinancierd met behulp van crowdfunding en op 27 oktober gepresenteerd in de Northsea Jazz Club in A’dam.
Hieronder zijn alle nummers te horen. Mijn favorieten:
track 2. Don’t Touch that Button, track 7. Plutoplant to Marsmanmars en ook track 3. Shoppingcart Mambo

Er worden steeds onverwachte wendingen gemaakt en verrassende afslagen genomen in de muziek, steeds met een knipoog. 
Veel meerstemmige zang, ook in koortjes.
Om zoveel stijlen te beheersen en ze allemaal overtuigend te laten klinken is geen kleine opgave en je zou ook kunnen vrezen dat er op iets teveel gedachten wordt gehinkt. Maar Bongomatik is er op deze 2e CD wel erg goed in geworden!

Bongomatik speelt op 22 november in Prospero Den Haag en 14 december in Dordtse Jazz Club


De naam “Bongomatik” is afkomstig van de in de jaren vijftig bekend geworden Bongomatik Company. Dit bedrijf wist door de waanzinnige designs van hun apparaten een enorme rage te ontketenen. De term ‘Bongomatik’ werd een synoniem voor cool, hip en groovy. ‘Wow, your hair looks so Bongomatik!‘ was in die tijd hét compliment op elk hip feest van New York tot Tokyo. Het collectief van negen muzikanten zet deze hype voort. ‘Bongomatik’ staat voor een feel-good en creatieve lifestyle.
En zo verenigt Bongomatik een boel uiteenlopende muziekwerelden, culturen en leeftijden. Met jazzvocaliste Kim Hoorweg, de Colombiaanse salsazanger Alberto Caicedo en pop- en souldiva Thirza Prak, maar ook poptoetsenist Leon den Engelsen, trompettist George Pancraz (bekend van het Willem Breuker Kollektief) en bebop gitarist Thomas Hilbrandie. De ritmesectie: het latin ritme-tandem Mick Paauwe – bas en Jens Kerkhoff -percussie samen met jazz-drummer, componist en theatermaker Arend Niks.

 

ENGLISH VERSION
Bongomatik: Crazy and energetic mix of styles

There are many bands that mix styles, make eclectic music, use totally different influences in their music. But Bongomatik makes a fairly insane mix of lots: latin, energetic pop, groovy jazz, soul jazz, 12 tone-music, irregular rhythms, waltzes and more. Their second album ‘Bongomatik Your Life’ was made using crowdfunding and presented on 27 October at the North Sea Jazz Club in Amsterdam.
Above you can listen tot all the tracks on the CD. My favorites:
track 2 – Don’t Touch that Button, track 7. Plutoplant to Marsmanmars and also track 3 Shoppingcart Mambo

There are unexpected twists and surprising turns taken in thismusi , always with a wink .
Many polyphonic singing (in choirs ) .
To manage so many styles and let them all sound convincing is no small task and you could fear that maybe there are just too many musical ideas. But Bongomatik knows ho to do it very well indeed.

bongomatik 2The name ” Bongomatik ” comes from the  – in the fifties – well known Bongomatik Company. 
This company managed to unlease a rage by the insane designs of their devices. The term ‘ Bongomatik ‘ became synonymous for cool, hip and groovy . ” Wow, your hair looks so Bongomatik ! ” was at that time the compliment on each hip party from New York to Tokyo. 
The collective of nine musicians continuesthis hype. ‘ Bongomatik ‘ stands for a feel-good and creative lifestyle .
And so Bongomatik unites a lot different music worlds, cultures and ages. With jazz vocalist Kim Hoorweg  the Colombian salsa singer Alberto Caicedo and pop and soul diva Thirza Prak, but also the British popmusic keyplayer Leon  den Engelsen, trumpeter George Pancraz (known from the Willem Breuker Collective ) and bebop guitarist Thomas Hilbrandie. The rhythm section : the latin rhythm tandem Mick Paauwe – bass and Jens Kerkhoff – percussion togehter with jazz drummer and composer Arend Niks .

Plaats een reactie