Corrie van Binsbergen

Een sfeervol zelfportret
CD ‘Self Portrait in Pale Blue’ (brokkenrecords) van Corrie van Binsbergen

corrie_van_binsbergen_door_keke_keukelaar_2013
Gitariste Corrie van Binsbergen wilde helemaal geen solo-album opnemen. Het gebeurde eigenlijk bij toeval. Ze liet zich overhalen door Albert van Veenendaal om  solo improviserend op avontuur te gaan.
Een hele plaat  vullen met solo-gitaar en dat ook nog zonder het houvast van gecomponeerd materiaal …..

Zonder vooropgezet plan, maar mét een paar gitaren en effect-apparaten ging ze de studio in en kwam daar na anderhalve dag voldaan weer uit. 
13 improvisaties zijn op CD zijn gezet, maar er is nog materiaal blijven liggen. Van Binsbergen koos voor de stukken met de meest overeenstemmende rustige sfeer. 
Want het moest een sfeervolle plaat worden.
Dat is gelukt. ‘Self Portrait in Pale Blue’ bevat korte en langere stukken die allen in een rustig en lyrisch idioom zitten, met een goed gedoseerd gebruik van effecten. Een CD die je kunt blijven draaien….
De CD wordt gepresenteerd op het Brokkenfestival, zondag 29 december in het Bimhuis in Amsterdam (zie onder) (foto Keke Keukelaar)

 

 

De minder rustige, harde, snellere of fellere improvisaties die niet op deze CD terecht zijn gekomen, blijven nog even op de plank liggen om waarschijnlijk terecht te komen op een volgende solo-cd, maar dan met ONrustig materiaal!

In haar gitaarsolo’s is Corrie vaak vergeleken met Frank Zappa (die 20 jaar geleden overleed) Zeker heeft ze veel affiniteit met Zappa, en met rock en pop in het algemeen, maar haar muzikale wereld is enorm breed. ‘Jazz’ in de mainstream-betekenis is het meestal niet, wat ze maakt, meer een unieke combinatie van pop, rock, jazz, klassiek, soundtrack, en hedendaags.

 

 

Corrie Van Binsbergen (1957) is gitariste, componiste en artistiek leider van Stichting Brokken, waarmee ze grensoverschrijdende projecten initieert, zoals Corrie en de Grote Brokken, een samenwerkingsverband van kopstukken uit de Nederlandse pop en jazz; de serie ‘Schrijvers in Concert’, een combinatie van muziek en literatuur, met onder meer Remco Campert, Kees van Kooten, Toon Tellegen en Ramsey Nasr.

Met Toon Tellegen in de studio

In 2010 maakte zij met acteur/schrijver Josse De Pauw de opera ‘over de bergen’. En met hem tourde zij dit najaar in een duo-programma Geletterde Mensen.
In Zaal 100 in Amsterdam begon ze maandelijkse Brokkenavonden en -middagen, waar muzikale ontmoetingen werden georganiseerd en een leerorkest De Brokkenfabriek werd geïnitieerd, dat iedere maand onder leiding van een andere musicus werkte aan composities, maar vooral aan improviseren.
Gevolgd door een (einde-)jaarlijks Brokkenfestival met de highlights van het jaar. Vanaf september 2013 heten die avonden Club 100, waarvoor ze meerdere jonge musici aantrok om nieuwe muzikale ontmoetingen  op touw te zetten.

Ook dit jaar is er weer zo’n Brokkenfestival op zondag 29 december Bimhuis, Amsterdam(15:30-19:00) Hoogtepunten 2013 uit de concertserie BrokkenMiddagen en CLUB 100 in Zaal 100.
Het programma:
*‘On the Move’ muziek & animatie door BrokkenFabriek & Guusje Kaayk
* Duo Stadhouders & Stadhouders, met Jasper Stadhouders en Bram Stadhouders – gitaar
* Brokken Records CD-presentatie ‘Self Portrait in Pale Blue’. Corrie van Binsbergen – gitaar
* Brokken Records CD-presentatie ‘TWO AL’S ‘And the Cowgirls Kept on Dancing’
Albert van Veenendaal prepared piano Alan Purves percussie/squeaky toys/etcetera
* Wereldpremière ‘Plastic Crusader’, compositie Albert van Veenendaal door Miriam Overlach- harp
*IX, nieuwe groep van Marnix Dorrestein – songs, gitaar/zang/percussie, Jasper Slijderink –  toetsen, Jelle
Huiberts – drums & gastoptreden van Jasja Offermans – basgitaar/zang
* TRIP-FREE
Marcel Veenendaal – zang/electronica, Morris Kliphuis – hoor, Niels Broos – toetsen, Corrie van
Binsbergen – gitaar,  Lucas Dols – bas Bobby Petrov – drums & gastoptredens van Guus van der
Steen – woordkunstenaar en Qeaux Qeaux Joans – zang

interview uit 2010 over impro

Van Binsbergen studeerde klassiek gitaar aan het Utrechts Conservatorium en studeerde af in 1983. Al tijdens haar studie speelde ze ook elektrisch gitaar en basgitaar. Ze is al meer dan 25 jaar actief op een zeer breed terrein in de muziek (van hedendaags gecomponeerd tot pop en jazz en van theater- en dansproducties tot het circus) en speelde op vele festivals in binnen- en buitenland. Die brede muzikale achtergrond vindt zijn weerklank in haar muziek en die is daardoor niet direkt in een bestaande categorie onder te brengen. Van Binsbergen heeft zowel in haar composities als in haar gitaarspel een geheel eigen stijl en idioom ontwikkeld. In 1999 ontving zij de prestigieuze VPRO/Boy Edgar Prijs.
Compositieopdrachten voor onder meer het Nederlands Blazers Ensemble, Radio Symfonie Orkest, Zapp strijkkwartet, Electra Ensemble, David Kweksilber BigBand en Asko|Schönberg & Barbara Hannigan.

ENGLISH VERSION

CD ‘Self Portrait in Pale Blue’ (brokkenrecords), Corrie van Binsbergen

corrie250Guitarist Corrie van Binsbergen wanted to make a solo album for a long time.
In August this year it happened. Going on an adventurous improvising trip! To fill a record with solo guitar only, without the ‘support’ of composed material …..
Without a plan, but with a couple of guitars and effects devices, she went into the studio and left again after one day and a half. 13 improvisations have been put on the CD, but there still remains extra material. Van Binsbergen chose the pieces with the most similar calm atmosphere. 
Because it had to be an atmospheric album. She succeeded there: ‘Self Portrait in Pale Blue’ contains short and longer pieces that are all in a quiet, lyrical idiom , with a well- balanced use of effects. 
A CD that you can keep playing ….
The CD will be presented at the Brokkenfestival, Sunday, December 29th at the Bimhuis in Amsterdam (program see above in the Dutch text)

The less quiet, loud, rapid or intense improvisations that did not get on this CD are still waiting on the shelf, likely to end up on another solo album, with restless stuff only?
In her solos Corrie’s often been compared to Frank Zappa (who died 20 years ago). She absolutley has a great affinity with Zappa, and rock and pop in general, but her musical world is extremely broad . “Mainstream Jazz” in is not usually what she makes; it is a unique mix of pop, rock, jazz, classical, soundtrack, and contemporary .

Corrie van Binsbergen (1957) is a guitarist, composer and artistic director of de Brokken Foundation, with which she initiates cross-border projects, such as Corrie & de Grote Brokken, an alliance of leading figures from the Dutch pop and jazz; the series ‘Writers in Concert’, a combination of music and literature with writers such as Remco Campert, Kees van Kooten, Toon Tellegen and Ramsey Nasr. 
In 2010 together with actor/writer Josse De Pauw, she wrote the opera  ‘over the mountains’. This fall she toured with De Pauw in the program ‘Literate People’ .
In Zaal100 in Amsterdam, she began monthly Brokkenevenings and -afternoons, where musical meetings were held and a student Orchestra De Brokkenfarbiek was initiated that worked under the direction of different musician every other month. Learning to play compositions, but especially to improvise. Followed by an (end -) annual BrokkenFestival with the highlights of the year. As of September 2013 those evenings were renamed to ‘Club 100’, where especially young musicians get a chance to organize musical encounters.

Van Binsbergen studied classical guitar at the Utrecht Conservatory and graduated in 1983. During her studies she also played electric guitar and bass. She is active in a broad range of aspects in music (contemporary composed to pop and jazz, theater and dance productions to the circus) for over 25 years and played at many festivals at home and abroad. This broad musical background is echoeing in her music and is therefore not directly placeable in one category. Van Binsbergen has developed a unique style and idiom both in her composition and in her guitarplaying.
In 1999 she received the prestigious VPRO/Boy Edgar Award.
She received composition assiogments for a.o. Dutch Wind Ensemble, Radio Symphony Orchestra, Zapp String Quartet, Ensemble Electra, David Kweksilber BigBand and Asko|Schönberg & Barbara Hannigan.

Plaats een reactie