1 track only

Niet over àlle CD’s, die onder mijn aandacht kwamen in het najaar van 2013 heb ik een apart blog gemaakt.
Dit keer van vijf CD’s toch nog een selectie, met van ieder 1 audio of video-track: Kenny Garrett, Kairos 4tet, Ineke Vandoorn & Marc van Vugt, Udo Pannekeet, en K-trio.

Kenny Garrett: Pushing the World Away (Mack Avenue Records)
De altsaxofonist die zijn jazz vaak benadert met een latin-attitude: veel latin-ritmes en swing, veel percussie. Toch is het geen latin-jazz; het blijft aanvoelen als jazz. Op deze meest recente CD bewijst hij eer aan een aantal van zijn muzikale vrienden en voorbeelden, zoals Chick Corea, Chucho Valdés en Sonny Rollins.
 Met wisselende bezettingen, maar vaak met Benito Gonzalez op piano.

Hier een studio opname van Rotation. Geluid niet zo goed, maar wel een kijkje in de keuken.

Dit is het vervolg op de CD ‘Seeds from the Underground’ uit 2012, waar een hommage werd gebracht aan velen die Garrett zowel persoonlijk als muzikaal hebben beïnvloed. Oftewel de zaadjes waaruit Garrett gegroeid is tot wat hij nu is.

 In de loop van zijn carrière, die inmiddels zo’n 30 jaar bestrijkt, is Kenny Garrett uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande altsaxofonisten van zijn generatie. Hij heeft een krachtige, melodieuze en herkenbare altsound.Hij speelde met grootheden als Freddie Hubbard, Woody Shaw en Art Blakey & the Jazz Messengers. Het meest bekend is hij van zijn vijf jaren met de elektrische band van Miles Davis in de jaren ’80. Redelijk recent speelde hij in de supergroep ‘Five Peace Band’ met Chick Corea, John McLaughlin, Christian McBride en Vinnie Colaiuta. De laatste 20 jaar is hij erg gegroeid als bandleider en componist.
interview over Pushing the World Away

Kairos 4tet: ‘Everything We Hold’ (Naim Label)
Kairos 4tet is een van de meest opwindende Britse groepen van dit moment. Frontman is saxofonist/songwriter Adam Waldmann, die met zijn band een derde CD uitbracht getiteld Everything We Hold.  Het album bestaat voor de helft uit spannende, soms hectische instrumentale stukken en voor de andere helft uit opvallende, mooie songs. Met deze CD slaat het quartet een brug tussen moderne experimentele jazz naar folk en pop.
Adam Waldmann – Saxen, Ivo Neame – Piano, Jasper Høiby – Bas,
Jon Scott – Drums en gastvocalisten Omar Lye-Fook, Marc O’Reilly (Ierse singer-songwriter) en Emilia Martensson.

De Britse jazz is  – na toch een aantal ‘kale jaren’ – weer bezig met een opmars. Denk o.a. aan Neil Cowley, Jasper Høiby, Shabaka Hutchins. Adam Waldmann werkte o.a. met Arctic Monkeys, Anthony & The Johnsons en Michael Kiwanuka.

Ineke Vandoorn en Marc van Vugt: White – Collectables one
Van Doorn/Van Vugt spelen professioneel al samen sinds halverwege de jaren negentig. Al die tijd al gaan ze hun eigen muzikale weg.
Hun tiende cd ‘White’ is hún overzicht van die tien jaar samenwerking, neergelegd in tien stukken die zijn opgenomen tijdens studiosessies en concerten. Negenentwintig musici doen op deze cd mee. In de teksten van Ineke van Doorn geeft ze haar persoonlijke blik op het leven van alledag.


‘White’ onderscheidt zich van voorgaande Van Doorn/Van Vugt-albums door de deelname van de Britse en Franse saxofonisten Andy Sheppard en Sylvain Beuf, en ook door de medewerking van het Nederlands Kamerkoor in één stuk. En verder door de grote band Big Bizar Habit, waarin o.a. Joost Lijbaart, Paul Berner, Paul van Kemenade, Angelo Verploegen, Louk Boudesteijn, Herman van Haaren en Mary Oliver meespelen.

Udo Pannekeet: ‘ON’ (Bow Shock records)
Bassist Udo Pannekeet bracht recentelijk On uit, een album met Erwin Vann (saxen), Jeroen van Vliet (piano) en Pascal Vermeer (drums).
Acoustische nieuwe jazz, soms dromerig, soms wat feller,  met lyrische, open stukken.
“Ik hou er ontzettend van, wanneer muziek in het moment ontstaat. Wanneer musici intuïtief spelen, gebeuren de meest onverwachte en prachtige dingen. De composities voor On zijn eigenlijk schetsen, melodieën met een bepaalde sfeer. De muziek is wel uitgewerkt, maar daarin hebben mijn medemusici veel vrijheid. Er is veel ruimte om te improviseren. Daar ontstaat de muziek, daar is het gevoel.”, zegt Pannekeet in een interview met Tom Beek

Udo is linkshandig en laat om die reden zijn bassen bouwen. Hij speelt zessnarige bas (geen 4-snarige) met een extra lage snaar en een extra hoge snaar. Op deze plaat speelt hij op een speciaal gebouwde semi-akoestische fretloze bas. De klank zit ergens tussen een contrabas en een fretloze e-bas in.

K Trio
Pianist Kristján Martinsson richtte in 2008 K Trio op, om te slagen voor zijn eindexamen aan de ‘Icelandic Musicians Union School of Music’. Het IJslandse trio bleef spelen en won de eerste prijs tijdens de ‘Young Nordic Jazz Comets’ in Kopenhagen datzelfde jaar. Twee albums en optredens op verschillende festivals in Ijsland volgden. Op dit moment woont Martinsson in Amsterdam en studeert hij verder aan het Conservatorium. Samen met zijn nieuwe collega’s Pat Cleaver op double bass en Andris Buikis op drums nam hij eerder dit jaar het album ‘Meatball Evening’ op. 
Levendige nieuwe jazz met soms de emotie van rock en veel speelplezier.

21 Januari 2014 22.00 Bimhuis Amsterdam NL.
22 Januari 2014 20.30 Stage Intro in Situ, Maastricht

ENGLISH VERSION

1 track only
I haven’t made a separate blog about ALL the CD’s that came to my attention in the fall of 2013. That’s why this time I make a selection of five  of them, with from each only 1 audio or video track: Kenny Garrett, Kairos 4tet, Ineke Vandoorn & Marc van Vugt, Udo Pannekeet, and K-trio.

Kenny Garrett: Pushing the World Away (Mack Avenue Records)
The jazz saxophonist who often approaches jazz with a latin attitude: many Latin rhythms and swin, lots of percussion. Yet it is not Latin jazz,  a jazz feel dominates. On his most recent CD, he pays tribute to some of his friends and musical role models, such as Chick Corea, Chucho Valdes and Sonny Rollins. This is the sequel to the CD ‘Seeds from the Underground “in 2012, where homage was paid to many who have influenced Garrett both personally and musically: the seeds from which Garrett has grown to what he is now.

Kairos 4tet: ‘Everything We Hold’ (Naim Label)
Kairos 4tet is one of the most exciting British bands of the moment. Frontman is saxophonist / songwriter Adam Waldmann, who with his band released a third album entitled Everything We Hold. Half of the album consists of exciting, sometimes frenetic instrumental pieces, and the other half of striking, beautiful songs. With this CD, the quartet creates a bridge between modern experimental jazz to folk and pop.
Adam Waldmann – Saxons, Ivo Neame – Piano, Jasper Høiby – Bass, Jon Scott – Drums and guest vocalists Omar Lye-Fook, Marc O’Reilly (Irish singer-songwriter) and Emilia Martensson.

Ineke Vandoorn and Marc van Vugt: White – Collectables one
Van Doorn/Van Vugt are playing professionally together since the mid-nineties. All this time they go their own musical path.
Their 10th album ‘White’ is their resume of the ten-year cooperation laid down in ten pieces,recorded during studio sessions and concerts. Twenty-nine musicians are playing on this CD. In the lyrics of Ineke van Doorn she gives her personal view on everyday life.

Udo Pannekeet: ON
Bassist Udo Pannekeet recently released On, an album with Erwin Vann (saxophones), Jeroen van Vliet (piano) and Pascal Vermeer (drums).

New acoustic jazz, sometimes dreamy, sometimes ferocious, with lyrical, open areas.
“I like it very much when music is created in the moment. When musicians play intuitively, the most unexpected and wonderful things happen. The compositions are only sketches, songs with a certain atmosphere. The music is worked out with my fellow musicians; they have a lot of freedom. There is plenty of room to improvise. With the music arises the feeling. “says Pannekeet.
Udo is left-handed and for that reason had his own bass build. He plays six-string bass (no 4-string) with an extra low and an extra high string. On this album he plays on a specially-built semi-acoustic fretless bass. The sound is somewhere between a bass and a fretless e-bass.

K Trio: Meatball Evening (Dimma records)
Pianist Kristján Martinsson founded K Trio in 2008 to pass his final exams at the “Icelandic Musicians Union School of Music. At present Martinsson lives in Amsterdam and is studying at the Conservatory. Together with his new colleagues Pat Cleaver on double bass and Andris Buikis on drums he recorded the album ‘Meatball Evening’ earlier this year. Vibrant new jazz, sometimes with  the emotion of rock and a lot of fun.

Plaats een reactie