Bojan Z/Nils Wogram

Scroll down for english version

Ritmisch sterk en sfeervol

Pianist Bojan Z en trombonist Nils Wogram zijn twee grote muzikale persoonlijkheden: virtuoos op hun instrument; goed thuis in heel verschillende stijlen; onderscheidend door originele composities. Als duo maken ze en mix van jazz roots, impro, invloeden uit de Balkan, elementen van rock/pop en hedendaagse klassieke muziek. Muziek met een sterk ritmisch gevoel en vol sfeer.

Het lijkt alsof er voor deze musici geen stilistische, compositorische of muzikaal/technische grenzen bestaan. Luisteren naar hun muziek vereist aandacht, maar brengt dan wel allerlei verrassingen en contrasten.
Spannend, omdat er vrij wordt omgegaan met tonale muziek, er flink op de toetsen wordt geslagen, klassiek én jazz-georiënteerde stukken inzitten, evenals up-tempo solo’s, grommende ballads en een fijne dosis balkan groove.

Nils en Bojan ontmoetten elkaar voor het eerst op het Frans/Duitse festival Jazz D’Or in 2012. Wat begon als een los project ontwikkelde tot een langdurige samenwerking. Beide musici leveren originele composities voor dit duo.

Zowel Bojan als Nils zijn grote namen in de internationale jazz scene en ook in de hedendaagse klassieke muziek. Ze deden allerlei projecten, hebben bands en maakten albums. Maar hun eerste duo-CD moet nog uitkomen: “House Warming Party” is gepland voor augustus 2016 op Wograms eigen label nWog Records.

Nils Wogram geldt als een van de belangrijkste jazzmusici in Europa. Hij verschijnt op vele belangrijke festivals en tourt over de hele wereld met zijn eigen bands en ook als solist. Hij is vooral bekend om zijn uiterst virtuoos trombone spel, zijn originele composities en als bandleider van groepen met een uniek geluid.
Wogram’s muziek is geworteld in de jazztraditie. Toch probeert hij om nieuwe manieren te vinden om die jazztaal uit te breiden met behulp van akkoorden, structuren, melodisch en ritmisch materiaal dat afkomstig is uit andere muzikale genres. 
Nils is een grote fan van èchte bands met een uniek ensemble geluid. De meeste van zijn groepen bestaan al lang (bijv. Root 70 sinds 2000).
Onder zijn eigen ensembles zijn: Trio Nostalgia, Vertigo Trombone Quartet, Root 70, het Nils Wogram Septet, en ze spelen allemaal originele verfijnde en geraffineerde Wogram-muziek. In 2010 begon hij zijn eigen platenlabel nwog-records.
Op deze site staan nog 3 andere blogs over hem: Trio Nostalgia en Vertigo trombone quartet (zie de list of all blogs)

Les van Nils als trombone-professor!

Bojan Zulfikarpasic (oorspronkelijk uit Belgrado, Servië) koos jazz als zijn genre, hoewel hij klassiek werd opgeleid; hij studeerde zelfs ook nog klassiek bas.
Hij heeft een rijk en gevarieerd repertoire, gebruikt veel uit Oost Europese volksmuziek en heeft een indrukwekkende manier van spelen.
Hij speelt ook Fender Rhodes sinds 1981 en speelde drums in een rockband. Op de 11 jarige leeftijd studeerde hij Engels in het Verenigd Koninkrijk en verhuisde naar Frankrijk op zijn 20e. Hij speelde in Parijs met Trash Corporation, en ook als sideman met Nguyên Lê, Julien Lourau, Michel Portal en Henri Texier. Andere musici met wie Zulfikarpasic heeft gewerkt en soms opgenomen zijn bassisten Scott Colley, Steve Swallow en drummers Joey Baron, Nasheet Waits, Ben Perowsky en Ari Hoenig.

Bojan Z speelt David Bowie

 

ENGLISH
A strong rhythmic sense and full of atmosphere

Pianist Bojan Z and trombonist Nils Wogram are two great musical personalities: virtuoso on their instruments; well versed in many different styles; original compositions. As a duo they create a mix of jazz roots, improvisation, influences from Balkan music, elements of rock/pop and contemporary classical music. Music with a strong rhythmic sense and full of atmosphere.

For these musicians there are no stylistic, compositional and musical/technical boundaries, it seems. Listening to their music requires attention, but then brings or all sorts of surprises and contrasts.
Exciting, because they freely deal with tonal music; Bojan Z plays firmly on the keys; there are classical and jazz-oriented pieces, as well as up-tempo solos, growling ballads and a fine dose of Balkan groove.

nils-wogram-bojan-z-duo
Nils and Bojan met for the first time at the French/German festival Jazz D’Or in 2012. What started as a singular project developed into a long-term cooperation. Both musicians bring in original compositions for the duo.

Both Bojan and Nils are big names in the international jazz scene and also in contemporary classical music. They did all kinds of projects, and have made band albums. But their first duo CD is yet to be released: “House Warming Party” is scheduled for August 2016 at Wograms own label nWog Records.

Nils Wogram is one of the most important jazz musicians in Europe. He appears on many major festivals and tours the world with his own bands and as a soloist. He is best known for his highly virtuoso trombone playing, his original compositions and as a leader of groups with a unique sound.
Wogram’s music is rooted in the jazz tradition. Yet he tries to find new ways to expand the jazz language using chords, textures, melodic and rhythmic material derived from other musical genres. Nils is a big fan of true, full bands with a unique ensemble sound. Most of his groups have a long history (eg. Root 70 since 2000).
Among his own ensembles are: Trio Nostalgia, Vertigo Trombone Quartet, Root 70 Nils Wogram Septet, and they all play original refined and sophisticated Wogram music.
In 2010 he started his own record label nwog records.
On this site are 3 other blogs about Trio Nostalgia and Vertigo trombone quartet
(See the list of all the blogs)

Bojan Zulfikarpašić (originally from Belgrade, Serbia) chose jazz as his genre, even though he was trained classically; he even also studied classical bass.
He has a rich and varied repertoire, uses a lot of Eastern European folk music and has an impressive style of playing.
He plays the Fender Rhodes since 1981 as well and used to play drums in a rock band. At the age of 11 he studied English in the United Kingdom and moved to France at age 20. He played in Paris with Trash Corporation, and as a sideman with Nguyên Lê, Lourau Julien, Michel Portal and Henri Texier. Other musicians Zulfikarpašić worked and recorded with include bassists Scott Colley, Steve Swallow and drummers Joey Baron, Nasheet Waits, Ben Perowsky and Ari Hoenig.