about me

foto HP van Veldhoven
foto HP van Veldhoven

ENGLISH VERSION BELOW

VERA VINGERHOEDS is independent jazz professional.
Skills: moderating, hosting, programming & producing jazzevents and media
voice-over
former musician, composer

Als dagvoorzitter en presentator o.a. te boeken via ZijSpreekt

Door tientallen jaren ervaring als programmeur; radiomaker; presentator; interviewer; organisator; musicus/componist; kenner van het jazzveld en het Nederlandse
cultuurpolitieke veld heeft Vera Vingerhoeds een enorme en brede expertise opgebouwd.

Voorafgaand aan en deels tijdens haar radio-carrière was/is Vera Vingerhoeds ook:
Musicus/componist (saxofoons; zang) (1975-2001)
Bandleider en componist jazz, pop, film-en theatermuziek (1975 – 2001)
Doctoranda politicologie (UvA 1980)
Lid van vele adviescommissies en besturen in het Nederlandse muziekveld.

Tijdens haar ruim 18 jarige periode bij de Publieke Omroep, was zij verantwoordelijk voor het opnemen van concerten, samenstellen en presenteren van radio-uitzendingen, en later ook het audio-technisch editen en monteren van de jazzprogramma’s van de  VPRO Radio.

ENGLISH

VERA Vingerhoeds is independent jazz professional.
Skills:Skills: moderating, hosting, programming & producing jazzevents and media
voice-over
former musician, composer

After decades of experience as a programmer; radio producer; presenter; interviewer; organizer; musician/composer; connoisseur of the jazz field and the Dutch cultural-political field Vera Vingerhoeds has built a vast and wide-ranging expertise.

Before and partly during her radio career Vera Vingerhoeds also worked as:
Musician/composer (saxophones, vocals) (1975-2001)
Bandleader and composer of jazz, pop, film and theater music (1975 – 2001)
Doctoranda in political science (UvA 1980)
Member of many advisory committees and boards in the Dutch music field.

During her more than 18-year period at the Public Broadcast Corporation, she was responsible for recording concerts, composing and presenting radio broadcasts, and later on the audio-technical editing and assembling the jazz programs of the VPRO Radio.