Maarten Hogenhuis/Rolf Delfos

 Scroll down for English version

Twee nederlandse altsaxofonisten brachten een nieuw album uit: ingetogen jazz van Maarten Hogenhuis Trio en fusion & jazzrock van Rolf Delfos.

Maarten Hogenhuis Trio Mimicry
‘Hogenhuis laat zijn gevoelige kant zien’ is al geschreven over het nieuwe album van Maarten Hogenhuis Trio.

Naast groovejazz in powervampband Bruut! speelt Hogenhuis ook vaak ‘echte’ jazz en laat daarbij horen dat hij geworteld is in en liefde heeft voor traditionele jazz. Op de nieuwe plaat staan – naast eigen stukken –  een aantal songs uit het Amerikaanse jazzsongbook, zoals Tea for Two, en Ellingtons Single Petal of a Rose. Het zijn ingetogen uitvoeringen, waar het trio zich bedient van een subtiele aanpak en sound.

Less is More: het mag zacht klinken, er hoeven geen 1000 noten per minuut te worden gespeeld. Het trio durft zich in die zin kwetsbaar op te stellen, want weinig noten spelen en niet gaan voor een power-aanpak vereist lef.  Een benadering die pas werkt, als de uitvoerende musici ‘het materiaal overstijgen’ zoals dat heet.

Maarten Hogenhuis – altsax, Thomas Rolf – bas, Mark Schilders – drums
Hieronder de link naar DWDD waar het stuk Tea for Two werd gespeeld.

CD Road Trip for the last 90 days of your life, Rolf Delfos
Saxofonist Rolf Delfos speelt al meer dan 30 jaar in allerlei jazz en fusionbands, maar bracht nooit eerder een album uit onder zijn eigen naam. Nu is dat er wel: de CD Road Trip for the last 90 days of your life bevat 12 composities van Delfos en van Udo Pannekeet (bas), Pascal Vermeer (drums) en Berthil Busstra (keys).

Samen met gitarist Peter Heijnen maakt dit quintet onvervalste fusion en jazzrock.Die stijl vormde in de afgelopen 30 jaar van Delfos’ carriere de rode draad en het moge duidelijk zijn dat hij daar echt van houdt!
 De stukken op het album zijn lekker vet gespeeld en geproduceerd, hoewel dat transparantie gelukkig in het geheel niet in de weg heeft gestaan. Alles klinkt helder en goed in balans.
 Delfos speelt het meest op altsax, maar op deze CD horen we hem ook op sopraansax, en met een mooie toon, niet te scherp, maar ook niet te omfloerst.
Veel stukken zijn funky en energiek. Pascal Vermeer drumt met veel attaque verschillende fijne beats, keyboardist Berthil Busstra zorgt voor de bekende kekke Fender Rhodes sound en gitarist Peter Heijnen speelt een paar gierende solo’s.

Rolf Delfos is saxofonist, bandleider, arrangeur, componist, programmeur, radiomaker, en conservatoriumdocent. Hij is al vele jaren heel actief in de jazzscene. Sinds de jaren 80 maakt hij deel uit van de Houdini’s, het jazzsextet dat in binnen- en buitenland grote bekendheid geniet. 
Daarnaast speelt Rolf in succesvolle bands alsde Cubop City Bigband,  The JazzInvaders, The Auratones en het Artvark Saxophone Quartet. 
Het Artvark Saxophone Quartet deed oa een project samen met het basloze kwartet New Niks van drummer Arend Niks, en later een project met de Amerikaanse klassieke zangeres Claron McFadden (Sly Meets Callas).
Sinds 2007 is hij artistiek leider/arrangeur van de soul/funk/jazz bigband Licks and Brains. Ook werkte Delfos samen met Canadese zanger Gino Vanelli .
Rolf heeft meegewerkt aan meer dan 60 cd-producties onder meer met Gino Vanelli, Denise Jannah, Lois Lane, DJ Phil Martin en Trijntje Oosterhuis.
Van meer dan 30 albums is hij ook verantwoordelijk voor de composities en arrangementen. Hij verzorgt op Sublime FM de rubriek Dutch Jazz en
behartigt muzikantenbelangen in de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA).
Rolf studeerde klassiek saxofoon aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag en jazz saxofoon aan het Conservatorium Rotterdam. Hij kreeg les van Leo van
Oostrom en Ferdinand Povel.

 

ENGLISH
Two Dutch alto saxophonists released a new album: Maarten Hogenhuis Trio plays subdued jazz and Rolf Delfos plays fusion & jazz rock
Maarten Hogenhuis Trio Mimicry
“Hogenhuis shows his sensitive side” has already been written about the new album by Maarten Hogenhuis Trio.
Besides groove jazz in power vamp band Brute! Hogenhuis often plays ‘real’ jazz and shows that he is rooted in and has love for traditional jazz. On the new album are – in addition to originals – some songs from the American jazz songbook, such as Tea for Two, and Ellington’s Single Petal of a Rose. They are understated performances, where the trio makes use of a subtle approach and sound.
Less is More: it may sound soft, no need to play 1000 notes per minute. The trio has the guts to show some vulnerability, because of not taking the power-approach and playing not too many. An approach that works only when the performers ‘transcend the material’ as it is called.

CD Roadtrip for the last 90 days of your life, Rolf Delfos
Saxophonist Rolf Delfos has been playing for over 30 years in various jazz and fusion bands, but never previously released an album under his own name. Ony now he did: the CD Road Trip for the last 90 Days of Your Life contains 12 compositions by Delfos and Udo Pannekeet (bass), Pascal Vermeer (drums) and Berthil Busstra (keys). Together with guitarist Peter Heijnen this quintet plays real jazz fusion and rock.
In the last 30 years of Delfos’ career fusiosn & jazzrock were the main thread and it is clear that he is really crazy about it! The pieces on the album are played well and sound big, abundant. But still everything sounds clear and well balanced. 
For the most Delfos plays the alto saxophone, but on this CD we also hear him on soprano sax, and with a beautiful tone too, not too sharp, not too veiled. Most of the pieces are funky and energetic. Pascal Vermeer drums many catchy beats, keyboardist Berthil Busstra creates the famous funky Fender Rhodes sound and guitarist Peter Heijnen plays a few screeching solos.


Rolf Delfos is saxophonist, bandleader, arranger, composer, programmer, radio producer and academy teacher. He was very active in the jazz scene for many years. Since the 80’s, he is part of the Houdini’s, the jazz sextet which has a high reputation at home and abroad. In addition, Rolf plays in successful bands as the Cubop City Big Band, The Jazz Invaders, The Auratones and Artvark Saxophone Quartet. 
The Artvark Saxophone Quartet performed in different projects, ao with quartet New Niks of drummer Arend Niks, and a project with the American classical singer Claron McFadden (Sly Meets Callas). 
Since 2007 he is artistic director/arranger of the soul/funk/jazz big band Licks and Brains. 
Delfos also collaborated with Canadian singer Gino Vanelli.

Rolf has played on more than 60 CD productions including with Gino Vanelli, Denise Jannah, Lois Lane, DJ Phil Martin and Trijntje Oosterhuis.
On more than 30 albums he is also responsible for compositions and arrangements. He’s a host at Sublime FM section and promotes Dutch Jazz musicians interests in the Foundation for the Exploitation of Neighbouring Rights (SENA).
Rolf studied classical saxophone at the Royal Conservatory in The Hague and jazz saxophone at the Conservatory of Rotterdam. He was taught by Leo van Oostrom and Ferdinand Povel.