Northsea Jazz Festival 2017 (7): McCoy Tyner

Scroll down for English version

De laatste van zeven blogs over het Northsea Jazz Festival 2017 op 7, 8 en 9 juli in Ahoy, Rotterdam.

McCoy Tyner trio featuring Craig Taborn en Antonio Faraò.
Hudson 20:00

Pianist McCoy Tyner is al decennia lang een Jazz Icoon. Zijn krachtige en harmonisch geavanceerde pianospel kreeg heel veel navolging bij nieuwe jazzpianisten. Zijn eerste bekendheid kreeg hij in het legendarische kwartet van John Coltrane.

In dit concert spelen eerst twee belangrijke pianisten die aan Tyner schatplichtig zijn: Craig Taborn en Antonio Faraò. Ze laten horen wat zijn invloed was/is op hen. Daarna schuift Tyner zelf aan bij bassist Gerald Cannon en drummer Francisco Mela. Een spannende ontmoeting van drie toch heel verschillende pianisten.
McCoy Tyner, Craig Taborn, Antonio Faraò (piano); Gerald Cannon (bass); Francisco Mela (drums).

Tyner’s pianostijl is oorspronkelijk gebaseerd op blues. Maar hij introduceerde geavanceerde akkoorden en speelde met een explosieve percussieve linkerhand. Hij overschreed daarmee destijds de conventionele stijl en werd een van de meest herkenbare geluiden in geïmproviseerde muziek.
De manier waarop hij omspringt met jazz-harmonie, akkoorden en ritme werd voor veel jazzpianisten het nieuwe uitgangspunt. Samen met Bill Evans behoort hij tot de meest invoedrijke jazzpianisten van de afgelopen 50 jaar.

Met bassist Jimmy Garrison en drummer Elvin Jones speelde hij in het legendarische John Coltrane Quartet. Toen hij daaruit vertrok werkte hij een tijd als sideman (oa bij Ike en Tina Turner) en met kleine eigen groepen. Nadat hij tekende bij Milestone in 1972 werd hij langzamerhand erkend als een van de groten. Sinds die tijd speelt hij vooral met zijn eigen groepen, hoewel er ook samenwerkingen met anderen bleven komen, bijvoorbeeld met Sonny Rollins en Stephane Grapelli. Tyner werkte met allerlei soorten gezelschappen, met strijkers en een bigband, verdiepte zich in de muziek van Afrika, India en de Arabische landen en studeerde ook op Europese klassieke muziek.
In 2007 kwam hij met een album van zijn McCoy Tyner Qaurtet, met Joe Lovano (sax), Christian McBride (bas) en drummer Jeff Tain Watts.

 

Craig Taborn – toetsenist uit New York – heeft een volstrekt eigen muzikale taal gecreëerd en is in die zin wel echt uniek. Zeldzaam getalenteerd en inmiddels wijdverbreid gezien als een van de meest innovatieve toetsenisten van zijn generatie.
Zijn muziek is complex, meerlagig, innovatief, soms minimal, altijd intens. Het is vernieuwende eigentijdse geïmproviseerde muziek die aanschuurt tegen hedendaags gecomponeerde muziek. Betoverend vaak. 
Hij vond o.a. inspiratie bij Cecil Taylor en McCoy Tyner.

Taborn speelt piano, maar ook synths (bv. Moog) en Fender Rhodes. Hij speelde overigens niet alleen jazz en vrije impro, maar ook dark ambient en techno.
In Nederland konden we hem meer dan eens zien in de bands van Dave Holland, Dave Douglas, Chris Potter en James Carter. Nu komt hij meestal met een van zijn eigen groepen, of speelt solo concerten.
Hij speelde met nog veel meer toonaangevende musici: David Binney, Dave King en Reid Anderson (The Bad Plus), Thomas Stanko, Drew Gress e.v.a.
Hij won meerdere prijzen, w.o. de Paul Acket Award (2012), Down Beat’s Rising Star in de categorieën Piano én Electric Keyboards én Orgel.


Antonio Faraò
is een Italiaanse post bop pianist, eclecticus, die veel speelt met zijn eigen trio of quartet, maar bijvoorbeeld ook met oude tenorheld Benny Golson. 
Hij werd bekend om zijn verfijnde en gevarieerde aanpak van akoestische post-bop.

Zijn eerste album Black Inside combineerde een mediterrane touch met de AfroAmerikaanse jazz. Hij werkte met Jeff Tain Watts, Bob Berg, Joe Lovano, JackDeJohnette, gitarist Billy Lagrene, en vele anderen.

Op zijn meest recente plaat Eklektik speelt hij vooral toetsen en werkt hij samen met rappers Snoop Dog en Krayzie Bone, bassist Marcus Miller, gitarist Billy Lagrene, violist Didier Lockwood, vocalist Walter Ricci en drummer Manu Katché. De stijl van dit album is – inderdaad – eclectisch, maar leunt toch met name op moderne varianten van soulpopjazz en rap.


ENGLISH

The final episode about the Northsea Jazz Festival 2017 on , 8 and 9 July in Ahoy, Rotterdam.

McCoy Tyner Trio featuring Craig Taborn & Antonio Faraò.
Hudson 20:00

Pianist McCoy Tyner has been a Jazz Icon for decades. His powerful and harmoniously advanced piano playing has prompted many new pianists to play this way too.
His first fame he got in the legendary quartet of John Coltrane.

This concert starts with two major pianists who owe Tyner a lot: Antonio Faraò and Craig Taborn. They will make clear how huge Tyners influence was/is on them. Subsequently Tyner will join them, with bassist Gerald Cannon and drummer Francisco Mela. An exciting meeting of three quite different pianists.
McCoy Tyner, Craig Taborn, Antonio Faraò, (piano); Gerald Cannon (bass); Francisco Mela (drums).


Tyner’s piano style was originally based on blues. But he introduced advanced chords and played with an explosive percussive left hand. At that time he broke with the conventional style and creatted one of the most recognizable sounds in improvised music.

The way he conjures up with jazz harmony, chords and rhythm became the new starting point for many jazz pianists. Together with Bill Evans, he is one of the most influential jazz pianists of the last 50 years.

With bass player Jimmy Garrison and drummer Elvin Jones, he played in the legendary John Coltrane Quartet. When he left, he worked as a sideman (ao with Ike and Tina Turner) and with small groups. After signing at Milestone in 1972, he was gradually recognized as one of the great jazzmusicians. Since then, he has been playing with his own groups, although there were also collaborations with others, for example with Sonny Rollins and Stephane Grapelli. Tyner worked with all kinds of line ups, from small to big; with strings and a big band; deepened in the music of Africa, India and the Arab countries and also studied European classical music.
In 2007 he released an album with his McCoy Tyner Qaurtet, with Joe Lovano (sax), Christian McBride (bass) and drummer Jeff Tain Watts.

Craig Taborn – keyboardist from New York – has created an entirely own musical language and is truly unique in that sense. Rarely talented and now widely viewed as one of the most innovative pianists of his generation.
His music is complex, multi-layered, innovative, sometimes minimal, always intense. It is innovative contemporary improvised music that sometimes coms close to contemporary music. Often enchanting. He is inspired by pianists like Cecil Taylor and McCoy Tyner (and Geri Allen).
Taborn plays piano, but also synths (eg Moog) and Fender Rhodes. He not only played jazz and free impro, but also dark ambient and techno.
In the Netherlands we’ve see him perform more than once in the bands of Dave Holland, Dave Douglas, Chris Potter and James Carter. Now he usually comes with one of his own groups, or plays solo concerts. He played with many more leading musicians: David Binney, Dave King and Reid Anderson (The Bad Plus), Thomas Stanko, Drew Gress.
He won several awards, including the Paul Acket Award (2012), and was Down Beat’s Rising Star in the categories Piano and Electric Keyboards and Organ.

Antonio Faraò is an Italian post bop pianist, eclectic, who plays a lot with his own trio or quartet, but also with old tenor Benny Golson. He became well known for his sophisticated and varied approach to acoustic post-bop.
His first album Black Inside combined a Mediterranean touch with Afro-American jazz. He worked with musicians like Jeff Tain Watts, Bob Berg, Joe Lovano, JackDeJohnette and many others. 
On his most recent album Eklektik, he plays mainly keys and works with rappers Snoop Dog and Krayzie Bone, bassist Marcus Miller, guitarist Billy Lagrene, violinist Didier Lockwood, vocalist Walter Ricci and drummer Manu Katché. The style of this album is – indeed – eclectic, but is mainly based on modern variants of soulpopjazz and rap.