Alan Gunga Purves

Scroll down for English version

Inventief muziek maken met speelgoed en andere objecten.

Hij wordt ook wel ‘Squeekologist’ genoemd, en niet voor niets.
Onlangs bracht hij zijn tweede solo-CD uit. Kan dat leuk zijn, een solo CD van een drummer?
Het antwoord op die vraag is: JA.

Het meest kenmerkend voor Alan Gunga Purves is zijn ongebruikelijke en grote verzameling bijzondere instrumenten.
 Op het nieuwe album Hide & Squeak zette Purves 14 stukken en stukjes, die allemaal een verschillend karakter hebben. Soms is er een ritme en een beat, soms is er een beetje melodie, soms zijn er alleen klanken. Bizarre, vrolijke, uitbundige, melancholieke, freaky klanken.
Verrassend, fantasierijk, en een hele wereld van nieuwe geluiden.

Zijn spel is soms subtiel en soms juist uitbundig. In zijn grote verzameling instrumenten oa: piepende rubberen speelgoedbeesten, zoemende plastic buizen, waterflessen, neusfluiten, mondharpen en enkelbellen. Ook bespeelt hij zelfgemaakte instrumenten zoals brimbram, rockin’ chair en glockenspiel guitar.

Drummer en percussionist Alan Purves (Edinburgh, 1952) kocht zijn eerste drumstel toen hij 18 was. Als kind leerde hij zichzelf al drummen met breinaalden op alles wat los en vast zat. Later bleef hij zijn eigen instrumenten maken en eigen technieken ontwikkelen. Sinds 1975 woont hij in Amsterdam, waar hij speelde met dans- en theatergroepen en verschillende soorten bands. Al improviserend vond hij zijn weg in allerlei genres, van jazz en rock tot Ierse folk en niet-westerse volksmuziek.

Hij speelde in groepen van Sean Bergin, Joost Buis en Corrie van Binsbergen, en ook in verschillende duo’s: met Ernst Reijseger, met Albert van Veenendaal (The Two Al’s) en met multi-fluitist Mark Alban Lotz.
Allemaal avontuurlijke musici, net als hij.

In Londen ontmoette Alan Purves de Zuid-Afrikaanse saxofonist Sean Bergin, met wie hij de passie voor jazz deelde. In 1975 vertrokken beide musici naar Amsterdam in het kielzog van de Friends Roadshow, theatergroep rondom de Amerikaanse clown Jango Edwards. Via Bergin en de theatergroep leerde Purves veel gelijkgezinde improvisatiemusici uit Amsterdam kennen.

Alan speelde voorheen ook o.a. met Sail/Joia, een multiculturele, in Amsterdam gevestigde latin-popgroep; met cellist Ernst Reijseger; met reizende theatergezelschappen zoals het Ierse Footsbarn en het Japanse Shusaka & Dormu Dance Theatre.

 

 

ENGLISH
Being creative with toys and other objects

He is called ‘Squeekologist’, and for a reason. 
Recently he released his second solo CD.
Could that be really interesting, a solo CD from a drummer? The answer to that question is: YES.
The most characteristic of Alan Gunga Purves is his unusual and large collection of special instruments. On the new album Hide & Squeak, Purves plays 14 pieces, each with a different character.
Sometimes there is a rhythm and a beat, sometimes there is a bit of melody, sometimes there are only sounds.
Bizarre, happy, exuberant, melancholy, freaky sounds. Surprising,invetnive and imaginative.

His playing is sometimes subtle and sometimes exuberant. In his large collection of instruments are ao squeaky rubber toy animals, buzzing plastic tubes, water bottles, nose whistles, mouth harps and ankle bells. He also plays home-made instruments such as brimbram, rockin ‘chair and glockenspiel guitar.


(photo Maarten Mooijman)
Drummer and percussionist Alan Purves (Edinburgh, 1952) bought his first drum set when he was 18. As a child, he’d already taught himself drumming with knitting needles on everything he could find. Later he continued to make his own instruments and develop his own techniques. Since 1975 he lives in Amsterdam, where he played with dance and theater groups and different kinds of bands. While improvising, he found his way in all kinds of genres, from jazz and rock to Irish folk and non-western folk music.

He played in groups of Sean Bergin, Joost Buis and Corrie van Binsbergen, and also in several duos: with Ernst Reijseger, with Albert van Veenendaal (The Two Al’s) and with multi-flutist Mark Alban Lotz. All adventurous musicians, just like him.

In London, Alan Purves met the South African saxophonist Sean Bergin, with whom he shared the passion for jazz. In 1975 both musicians left for Amsterdam in the wake of the Friends Roadshow, theater group around the American clown Jango Edwards. Purves learned a lot of like-minded improvisation musicians from Amsterdam through Bergin and the theater group.

Alan previously also played with Sail/Joia, a multicultural, Amsterdam based latin pop group; with cellist Ernst Reijseger; with traveling theater companies such as the Irish Footsbarn and the Japanese Shusaka & Dormu Dance Theater.