Avishai Cohen (trompet)

Prachtige notenkeus; creatieve, energieke moderne jazz

Misschien is hij een van de best bewaarde geheimen in de jazzwereld. Maar niet lang meer!
 Er is ook een bekende bassist met exact dezelfde naam. Maar trompettist Avishai Cohen krijgt steeds meer erkenning vanwege zijn moderne, lyrische en creatieve stijl. Schatplichtig uiteraard aan grote trompettisten als Miles Davis en overigens ook wel aan Dave Douglas; maar met een echt eigen geluid en stijl. Zijn notenkeus is prachtig: altijd afgewogen, de stijl varieert van intiem en subtiel tot uitbundig en energiek. Een veelzijdig musicus die thuis is in de amerikaanse jazztradition, maar ook nieuwe eigen stukken schrijft.

Hij is nu op tournee in Europa met zijn band Triveni en doet in Nederland 3 en in België 1 concertpodia aan: 18-2 Paradox Tilburg, 19-2 Bimhuis Amsterdam, 20-2 Storm! Oostende (B), 21-2 Lantaren Venster Rotterdam
.
Avishai Cohen – trompet, Yoni Zelnik – bas, Justin Brown – drums

Hij speelt materiaal van zijn nieuwe album Dark Nights, waarop naast eigen composities ook stukken staan van John Coltrane, Charles Mingus en Ornette Coleman.
(Op de plaat spelen overigens de vaste trioleden bassist Omer Avital and drummer Nasheet Waits)

Cohen groeide op in Tel Aviv, waar hij begon met trompet spelen. Later studeerde hij aan het beroemde Berklee College of Music in Boston. Vervolgens verhuisde hij naar New York, waar hij optrad met Chick Corea, Lionel Loueke, Jason Lindner en zijn al even getalenteerde zus Anat Cohen.

Cohen zit ook in het SF Jazz Collective, waaruit we meerdere musici kennen die ook op eigen naam flink aan de weg timmeren, zoals Miguel Zenon, Mark Turner en Eric Harland.

Leuke impro met drummer Eric Harland, die straat afvalmateriaal als percussie gebruikt:

Een andere succesvol trio is The Three Cohens, met zijn broer Yuval en zijn zus, de beroemde clarinettiste Anat Cohen.
Avishai Cohen gaf in 2014 al meerdere fantastische optredens in Nederland, o.a. op het North Sea Jazz Festival.

Avishai Cohen is ook heel goed thuis in jazztraditonals.
 Hier een 2e, heel afgewogen en innemende versie van Night in Tunesia

Over muzikaal opgroeien in Israel zegt hij:” We hadden niet echt grote jazzmusici die we konden zien optreden of waar we tegenop keken. Ik heb het meest geleerd van luisteren naar platen van grote jazzmusici: Louis Armstrong, Miles Davis, John Coltrane, Sonny Rollins, Thelonious Monk. Ik leerde hun taal…. Maar in Israel was wel iets anders dat bijdroeg aan mijn muzikale ontwikkeling: een groot gevoel van lyriek in oudere israelische muziek. Op de radio werden soms dagenlang melancholieke songs gedraaid. Meestal vocale muziek… en natuurlijk is Israel een kruispunt tussen Oost en West, waar de melodische subtiliteit van Oost Europese en sefardische cultuur gemengd worden, met daarbij ook nog Afrikaanse ritmes. Mijn muziek klinkt niet Israelisch – en ik ben daar ook weggegaan toen ik 18 was – maar die brede muzikale ondergrond zit zeker in me”.

ENGLISH
Creative, energetic modern jazz

Maybe he’s one of the best kept secrets in the world of jazz. But not for long! There is also a well-known bass player with the exact same name. But trumpeter Avishai Cohen is getting more and more recognition for his lyrical and creative style. Clearly indebted to great trumpeters such as Miles Davis and Dave douglas(!) as well, but with a truly unique sound and style. His choice of notes is wonderful: always well balanced, the style ranging from intimate and subtle to exuberant and energetic. A versatile musician who is familiar with the American jazz tradition, but also writes new own pieces.
He is now on tour in Europe with his band Triveni and will play at these venues: 18-2 Paradox Tilburg, 19-2 Bimhuis Amsterdam, 20-2 Storm! Ostend (B), 21-2 LantarenVenster Rotterdam
Avishai Cohen – trumpet, Yoni Zelnik – bass, Justin Brown – drums
They will play material from his new album Dark Nights, on which compositions by John Coltrane, Charles Mingus and Ornette Coleman can be found next to Cohen originals (On the album the trio consist of regular trio members bassist Omer Avital and drummer Nasheet Waits).

avishai cohen door jim goldberg(photo Jim Goldberg)
Cohen grew up in Tel Aviv, where he began playing the trumpet. Later he studied at the Berklee College of Music in Boston. He then moved to New York, where he performed with Chick Corea, Lionel Loueke, Jason Lindner and his equally talented sister Anat Cohen.

Cohen is also in the SF Jazz Collective, where we find several outstanding musicians as Miguel Zenon, Mark Turner and Eric Harland.
Another succuesvol trio is The Three Cohens, with his brother Yuval and his sister, the famous clarinetist Anat Cohen.

Avishai Cohen gave several great performances in the Netherlands in 2014, including the North Sea Jazz Festival.

Growing up in Israel, Avishai says, “We didn’t really have any real-deal jazz musicians whom we could see in a club, or look up to. I learned jazz mostly from records. But this at least meant that I learned from the greatest: Louis Armstrong, Miles Davis, John Coltrane, Sonny Rollins, Thelonious Monk. Theirs was the language I learned to speak. …. But in Israel, there was something else that was important to my musical development: this rich sense of lyricism in older Israeli music. The radio would play certain songs for certain days, with a melancholy vibe on the memorial days. Most of that music was vocal, and you couldn’t help but soak up that fluid, singing feel. And, of course, Israel is a real crossroads of East and West, with the different melodic sensibilities of Eastern Europe and Sephardic culture mixing – and the rhythms of North Africa are right there, too. My music doesn’t sound Israeli, and I left at 18, but that broader sense of music is definitely in me.”