1 Track Only (11)

Drie nieuwe CD’s in dit blog: Filmische nachtjazz & impro op De Nacht heeft 1000 Ogen van I Compani; warm en melancholiek met een twist op de Cd van Linus & Skarbø/Leroux en moderne oddmeter jazz op de CD Crooked House van Hypercub. En van allemaal weer méér dan 1 track 😉

CD De Nacht heeft 1000 Ogen  van I Compani
Een muzikale ode aan de nacht.
Jazz en Filmmuziekensemble I Compani is bekend vanwege de verbintenis van jazzmuziek met film, poëzie, dans, circus, opera, theater, eten en erotiek. Het orkest onder leiding van saxofonist/ componist Bo van de Graaf bestaat in 2015 30 jaar en viert dat!
In de afgelopen 30 jaar maakte de groep 12 theatrale muziekvoorstellingen en de 13e is in aantocht. Muziek die altijd levendig en kleurrijk is en een unieke mix van vaudeville, Europese jazz, improvisaties en Mediterraan sentiment.
I Compani gaf in die periode bijna 1000 uitvoeringen op jazzpodia, theaters, festivals in binnen en buitenland. Onlangs werd ook de nieuwe CD “De Nacht heeft 1000 Ogen’ gepresenteerd.

De Nacht heeft 1000 Ogen is een muzikale ode aan de nacht, die afgelopen maanden werd gespeeld door de speciale nachtbezetting van I Compani bestaande uit saxofonist/bandleider Bo van de Graaf, bandoneonist Michel Mulder, violiste Aili Deiwiks en trompettist/bassist Wouter van Bemmel.
Acteur/verteller Jos Verest is de verteller bij deze verhalende en filmische reis door de nacht; hij draagt mooie nachtgedichten voor.
Want de nacht klinkt anders: verstild, soms geladen, dromerig en illusionair.
Er wordt o.a. muziek gespeeld uit “nachtfilms” zoals The Nightporter, Le Notti di Cabiria, 1001 night e.a., maar vooral ook veel eigen werk (van voornamelijk Wouter van Bemmel).
In 2015 gaat I Compani weer op tournee met een nieuwe verwarrende productie: FOR YOUR LEGS ONLY. Gebaseerd op 30 niet bestaande filmtitels die echter wel verwijzen naar bekende films. De muziek doet dat ook, speelt leentjebuur bij bekende filmcomponisten maar is toch van eigen hand.

Uit de oudere productie Mangiare!

CD Linus & Skarbø/Leroux
Warm, melancholiek, soft power met een twist
Hun muziek werd al omschreven als ‘Soft Power op baritongitaar en altklarinet’. De vlaamse gitarist Ruben Machtelinckx en rietblazer Thomas Jillings vormen samen duo Linus.  Ze gingen een samenwerking aan met de Noorse drummer, componist en producer Øyvind Skarbø en de Gentse gitarist Frederik Leroux.
Beide gitaristen spelen niet alleen gitaar, maar ook baritongitaar en banjo.

Een acoustische baritongitaar is niet zo gangbaar, en eigenlijk zie je niet eens meteen dat je te maken hebt met een grotere gitaar dan gemiddeld. Tussen de gitaar en de basgitaar in, en met een warm geluid. Thomas Jillings speelt op altklarinet en tenorsax en dat doet hij over het algemeen vrij zacht, en met een hees geluid.
 Als duo Linus maken de twee musici simpele, maar melodieuze en melancholische composities, waar het samenspel en het samensmelten van de sound van de twee instrumenten heel belangrijk zijn. Het gaat meer om het geheel, dan om thema-solo-begeleiding. Ze spelen eigen composities en improviseren daar ook op, hoewel dat vooral bij kortere uitstapjes blijft.
Dat geldt ook allemaal voor de CD die ze nu maakten met de twee andere musici. Dit keer klinkt er ook een vleugje country sound van de twee banjo’s.
Thomas Jillings – rieten, synths; Ruben Machtelinckx – banjo, gitaar bariton gitaar; Øyvind Skarbø – drums, hammond orgel;Frederik Leroux- banjo, gitaar, bariton gitaar.

Meer van de CD is HIER te horen
De twee vorige album van Linus werden ook op deze site besproken. O.a. Faerge, album met de IJslandse gitarist Hilmar Jensson en Belgische rietblazer Joachim Badenhorst.

CD Crooked House van Hypercub
Moderne oddmeter jazz
De franse saxofonist Alban Darche is een vrije geest in de muziek en heeft al veel werk op zijn naam staan. Deze CD Crooked House bevat 11 stukken, die het midden houden tussen moderne vrije jazz en oddmeter hedendaagse muziek met af en toe een filmische sound en soms enige microtonaliteit. 
Darche houdt van de onregelmatige maatsoorten en strenge muzikale concepten van saxofonist Steve Coleman. Toch spelen de saxofonisten in dit quintet daar zelf geheel vrij overheen. Het veel meer sensuele, softe saxgeluid van iemand als Paul Desmond is daarbij voor Darche ook een inspiratiebron.
Hij breidde zijn oorspronkelijke trio Le Cube uit met de Belgische (in Parijs wonende) keyboardwizard Jozef Dumoulin en de amerikaanse tenorsaxofonist Jon Irabagon, die perfekt in dit concept passen.


Darche was en is op zoek naar een actuele invulling van de amerikaanse en europese roots en uitvoeringspraktijen van jazz, zonder dat hij op zijn eigen muziek een etiket wenst te plakken.
Alban Darche is o.a. bekend van big band Le Gros Cube, zijn eigen trio en speelde in het Orchestre National de Jazz en ook met musici uit de vrije impro zoals saxofonist Tim Berne en slagwerker John Hollenbeck.
ALBAN DARCHE – altosax, JON IRABAGON- tenorsax, JOZEF DUMOULIN – keys, SEBASTIEN BOISSEAU – bas, CHRISTOPHE LAVERGNE – drums

ENGLISH

CD De Nacht heeft 1000 Ogen, I Compani
‘The Night has 1000 Eyes’, a musical tribute to the night
Jazz & filmmusic ensemble I Compani is known for combining jazz with film, poetry, dance, circus, opera, theater, food and eroticism. The orchestra led by saxophonist/composer Bo van de Graaf celebrates its 30th anniversary!
In the past 30 years, the group produced 12 theatrical musical performances and the 13th is coming up. Their music that is always lively and colorful and a unique mix of vaudeville, European jazz, improvisation and Mediterranean sentiment.
I Compani in that period did nearly 1000 performances at jazz venues, theaters, festivals at home and abroad. Recently, the new CD “The Night has 1000 Eyes’ was released.
1000 ogen [flyer]‘The Night has 1000 Eyes’ is a musical tribute to the night, a performance which in recent months has been played by I Compani’s special ‘night cast’ consisting of saxophonist / bandleader Bo van de Graaf, bandoneon player Michel Mulder, violinist Aili Deiwiks and trumpeter / bassist Wouter van Bemmel. Actor Jos Verest is the narrator of this narrative and cinematic journey through the night; he recites beautiful night poems. Because the night sounds different: calm, sometimes heavy, dreamy and illusionary. On the album music is played from “night movies” like The Night Porter, Le Notti di Cabiria, 1001 Night and others, but also a lot of own work (mainly by Wouter van Bemmel).
In 2015 I Compani is going on tour with another ‘confusing’ production: FOR YOUR LEGS ONLY. Based on 30 nonexistent movie titles, that however refer to famous movies. The music does too, borrowing from known film composers but remaining their own work.

CD Linus & Skarbø/Leroux
Warm, melancholic, soft power with a twist

Their music has been described as’ Soft Power on baritone guitar and clarinet. The Flemish guitarist Ruben Machtelinckx and reed player Thomas Jillings together form duo Linus. They started a collabortion with the Norwegian drummer, composer and producer Øyvind Skarbø and Flemish guitarist Frederik Leroux.
ruben door cees vd ven(photo Cees van de Ven)
Both guitarists not only play the guitar, but also baritone guitar and banjo.

An acoustic baritone guitar is not that common, and in fact you don’t even notice straight away that you are dealing with a guitar larger than average. Inbetween the guitar and the bass guitar, and with a warm sound. Thomas Jillings plays altoclarinet and tenor saxophone and he does that generally quite soft, and with a hoarse voice. As a duo Linus makes simple but melodic and melancholic compositions, where the interaction and the merging of the sound of the two instruments are very important. It’s more about the whole then about themed solo accompaniment. They play their own compositions and short improvisations.
All of this also applies for the CD they made with the two other musicians. This time there is also a touch of country sound of two banjos.
Thomas Jillings – reeds, synths, Ruben Machtelinckx – banjo, guitar, acoustic baritone guitar; Øyvind Skarbø – drums, Hammond organ and Frederick Leroux- banjo, guitar, baritone guitar.
The two previous Linus album also were reviewed on this site. Ao Faerge, album with the Icelandic guitarist Hilmar Jensson and Belgian reed player Joachim Badenhorst.

CD Crooked House van Hypercub
Modern oddmeter jazz
The French saxophonist Alban Darche is a free spirit in music and has a lot to his credit. This CD Crooked House contains 11 pieces, which are a cross between modern free jazz and contemporary music oddmeter with an occasionally cinematic sound and some microtonality. Darche loves the irregular beats and rigorous musical concepts of saxophonist Steve Coleman. But the more sensual, soft saxsound of someone like Paul Desmond for Darche is also a source of inspiration. 
He expanded his original trio Le Cube with the Belgian (Paris-based) keyboard wizard Jozef Dumoulin and the American tenor saxophonist Jon Irabagon, who fit perfectly in this concept.
Mise en page 1Darche is looking for an updated interpretation of the american and european roots of jazz without wanting to stick a label on his own music.
Alban Darche is known from big band Le Gros Cube, his own trio and played in the Orchestre National de Jazz and also with free improvisers such as saxophonist Tim Berne and drummer John Hollenbeck.
ALBAN DARCHE – Altosax, JON IRABAGON- tenor sax, Jozef Dumoulin – keys, SEBASTIEN BOISSEAU – bass, CHRISTOPHE LAVERGNE – drums