Antimufa, New Amsterdam Voices

Een dubbelblog over twee nieuwe releases: New Ways of Argentinian Music van Antimufa en a capella jazz & pop vocals van New Amsterdam Voices.

CD New Ways of Argentinian Music van Antimufa

Vier Argentijnse musici in Nederland, die muziek uit hun thuisland naar hun eigen hand zetten in de groep Antimufa. Heel smaakvol, subtiel, dansbaar en lekker Up.
 Antimufa speelt tango en Argentijnse volksmuziek niet op een traditionele manier, maar gaat er avontuurlijk mee om, en improviseert er ook op. De musici zijn bekenden in de Nederlandse jazz en improscene:
Guillermo Celano – gitaar; Natalio Sued – tenorsax, clarinet;  Marco Baggiani – drums en Adan Mizrahi – bas.

Guillermo Celano speelt oa in de impro groep Lily’s Deja Vu (met Ingrid Laubrock (tenor sax), Jasper Stadhouders (bas) en Marcos Baggiani (drums). Hij kreeg in 2013 de jaarlijkse compositie-opdracht van het Northsea Jazz Festival.
Natalio Sued vestigde zich in 2001 in Amsterdam en werkt(e) met musici als Michael Moore, Flin van Hemmen, Paul Berner, Guus Jansen, Jazzorkest van het Concertgebouw, vrij impro-groep Ambush Party en bigtet Tetzepi. Samen met Marcos Baggiani heeft hij de Celano Baggiani Group.
Marcos Baggiani speelt – behalve in bovengenoemde bands – onder andere ook nog in het grote Royal Improvisers Orchestra (vrije impro)
Adan Mizrahi is- net als de andere drie – thuis in zowel jazz, improvisatie als  Argentijnse volksmuziek. Hij woont en studeerde in Amsterdam vanaf 2009.
Via de website is meer van de CD te horen.

 

CD New Amsterdam Voices, van New Amsterdam Voices

Allemaal studeerden ze jazz-zang aan het Conservatorium van Amsterdam: New Amsterdam Voices, zevenkoppige a capella groep, die een mix brengt van jazz en pop. 
Met behulp van crowdfunding is er nu een debuut EP uitgebracht. Daarop staan vijf bekende stukken, die allemaal werden gearrangeerd door Maartje Meijer, huisarrangeur, muzikaal leider en pianist.
Er wordt spatgelijk en bijzonder véélstemmig gezongen in aparte arrangementen van bijvoorbeeld Blame it on the Boogie (Michael Jackson) en Footprints (Wayne Shorter).
 Alle vocalisten nemen wisselend melodie, begeleiding en ritmesektie-rol op zich, zoals dat vaak gaat in een a-capella groep. Dat is niet makkelijk, en de NAVoices doen dat heel kundig, dynamisch en mooi.
Eén kanttekeningetje, dat erbij te maken zou zijn, is dat het allemaal een beetje netjes blijft. Er wordt nergens muzikaal buiten de lijntjes gekleurd. Maar dat is misschien ook een kwestie van smaak.
Met June Fermie, Vera Buijink, Marieke Smit, Minka Bodemann, Hebe Vrijhof, Pepijn van der Sande en Willem de Beer. De EP wordt gepresenteerd in De Brakke Grond in Amsterdam op 02-05-2015

New Amsterdam Voices bestaat sinds 2011. In 2013 werkte verleende de groep mee aan het debuutalbum van Maartje Meijer, ‘Virgo’. In juli 2014 wonnen ze twee prijzen bij de internationale a capella-competitie Vokal Total in Graz, Oostenrijk. Ze wonnen de 2e prijs in de Jazz-categorie en de 3e prijs in de Pop-categorie.

 

ENGLISH
A double blog about two new releases: New Ways of Argentinian Music of Antimufa and a cappella jazz and pop vocals of New Amsterdam Voices.

CD New Ways of Argentinian Music, Antimufa
Antimufa is an ensemble of four musicians from Argentina, living in the Netherlands, who turn music from their home country into their own thing. Very tasteful, subtle, danceable and joyfully up. Antimufa plays tango and Argentine folk music not in a traditional way, but adventurous and with improvisation. The musicians are wellknown in the Dutch jazz and improv scene:
Guillermo Celano – guitar; Natalio Sued – tenor sax, clarinet; Marco Baggiani – drums and Adan Mizrahi – bass.
antimufa036colGuillermo Celano plays ao in the improv group Lily’s Deja Vu (with Ingrid Laubrock (tenor sax), Jasper Stadhouders (bass) and Marcos Baggiani (drums). In 2013 he received the annual composition commission of the North Sea Jazz Festival.
Natalio Sued settled in Amsterdam in 2001 and works with musicians like Michael Moore, Flin van Hemmen, Paul Berner, Guus Jansen, Jazz Orchestra of the Concertgebouw, free improv group Ambush Party and bigtet Tetzepi. Together with Marcos Baggiani he formed the Celano Baggiani Group.
Marcos Baggiani plays – next to the bands mentioned above – ao in the big Royal Improvisers Orchestra (free improvisation)
Adan Mizrahi is- just like the other three – good at jazz, improvisation and Argentine folk music. He has lived and studied in Amsterdam from 2009.
You can hear more of the CD at the website

CD New Amsterdam Voices, New Amsterdam Voices
They all studied jazz vocals at the Conservatory of Amsterdam: the New Amsterdam Voices, seven-member a cappella group, that brings a mix of jazz and pop. With the help of some crowdfunding they now released a debut EP. On it are five wellknown songs, all arranged by Maartje Meijer who is arranger and musical director of the group. 
The ensemble sings really well in time and beautifly polyphonic in special arrangements, for instance in Blame it on the Boogie (Michael Jackson) and Footprints (Wayne Shorter). All vocalists alternatively take the melody, accompaniment and rhythm section-role, as it often goes in an a cappella group. That is not easy, and the NAVoices do so in a very skilled way, dynamic and beautiful. But then again everything remains a little‘decent’. There is never a moment where the music is moving at the edge of things. But maybe that’s just a matter of taste.
New A'dam voicesWith June Fermie, Vera Buijink, Marieke Smit, Minka Bodemann, Hebe Vrijhof, Pepiin van der Sande and Willem de Beer. 
The EP is presented in De Brakke Grond in Amsterdam on 02-05-2015
.
New Amsterdam Voices started in 2011. In 2013 the group participated in the debutCD of Maartje Meijer, ‘Virgo’. In July 2014 they won two awards at the international a cappella competition Vokal Total in Graz, Austria. They won the 2nd prize in the Jazz category and the 3rd prize in the Pop category.