DOEK FESTIVAL 2015

DOEK FESTIVAL 2015: DOEK MEETS TRI-CENTRIC

Tien Amerikaanse topmusici vliegen in juni de Atlantische Oceaan over om met tien Nederlandse collega’s intensief geïmproviseerde muziek te maken. Zes dagen lang is er muziek met als vertrekpunt de  ‘musical systems’ van Anthony Braxton en het Nederlandse ‘instant composing’, waarvan pianist Misha Mengelberg een van de belangrijkste uitvinders is.
Twee levende legenden in de improvisatiemuziek worden gefeatured: Anthony Braxton die in dit weekend 70 jaar wordt, en Misha Mengelberg, die 80 jaar wordt. Voor het publiek een kans om zich onder te dompelen in de wereld van de improvisatoren.

Voor de 13de keer organiseert Doek een festival rondom improvisatiemuziek.
Samen met de Tri-Centric Foundation dit keer, die het oeuvre van free jazz icoon Anthony Braxton onder de aandacht brengt.
Bij Doek gaat het natuurlijk altijd over geïmproviseerde muziek. De focus van dit festival in 2015 ligt bij het verkennen van het grensgebied tussen compositie en improvisatie. Met als vertrekpunt de  ‘musical systems’ van Braxton en het Nederlandse ‘instant composing’, waarvan pianist Misha Mengelberg een van de belangrijkste uitvinders is. Interpretaties van zijn composities worden uitgevoerd door erfgenamen van zijn Instant Composers Pool én door musici met een heel andere muzikale bagage. Juist dit soort ontmoetingen levert spannende muziek op.

Zes dagen lang zijn meer dan 20 musici in alle mogelijke samenstellingen aan het repeteren, discussiëren en optreden. Anthony Braxton zal ook zelf, nota bene op de avond van zijn 70ste verjaardag, spelen in het Bimhuis.
Daarnaast oa trompettist Nate Wooley, rising star op piano Kaja Draksler, rietblazer Michael Moore en gitariste Mary Halvorson.

Het publiek maakt alles van dichtbij mee bij open repetities, interviews, lezingen, tijdens concerten in het Bimhuis, aan de bar en tijdens het diner. De laatste dag van het Festival kan er gefietst worden met de Amsterdam Real Book Fietstour langs vier van Amsterdams kleinste theaters om de wereld van Misha Mengelberg te ontdekken waar muziek theater is en theater altijd muziek.
2-7 juni 2015, Amsterdam @ Bimhuis, Zaal 100, Pianola Museum, Torpedo Theater en Het Perron. Met op 3,4 en 5 juni concerten in het Bimhuis. Programma zie onder.

Rietblazer en componist Anthony Braxton is een all-round genie en een icoon uit de free jazz.
Voor het maken van improvisatiemuziek ontwierp hij een aantal ‘musical systems’. Bedoeld om de improviserende musici een kader te geven, een aantal handvatten aan te reiken om muziek te maken.
Ghost Trance Music is zo’n kader voor musici om tijdens het improviseren naar believen (van) alles uit Braxtons muziek te gebruiken.
 Bij Diamond Curtain Wall Music, wordt intuïtieve improvisatie gecombineerd met interactieve electronica.
Het meest recente systeem is Echo Echo Mirror House. Hier hebben de musici – naast hun instrument – allemaal een iPod. Daarmee navigeren ze door grafische partituren en creëren een soort muzikaal tapijt van live gespeelde muziek met gesampelde geluiden uit Braxton’s oudere platen.

Braxton maakte begin jaren zeventig deel uit van Chick Corea’s free-jazz quartet Circle, trad op als leider van eigen bands met o.a. Dave Holland, Barry Altschul, George Lewis. Ook was hij in het begin van zijn carrière betrokken bij het AACM, ‘The Association for the Advancement of Creative Musicians’, een muzikantenorganisatie gesticht in Chicago.

Braxton componeerde honderden stukken, maar schreef ook heel veel over over muziektheorie en muziekfilosofie. Hij was in 1968 de eerste die een lange solo-improvisatie op plaat uitbracht (For Alto).

Invloeden in zijn werk kwamen van jazz saxofonisten als Warne Marsh, John Coltrane, Paul Desmond, en Eric Dolphy, maar ook van  avant-garde comonisten als Karlheinz Stockhausen en John Cage. Door de jaren heen speelde Braxton met ongelooflijk veel musici, zoals Dave Holland, Max Roach, Mal Waldron, Dave Douglas, Derek Bailey, Chick Corea, Ornette Coleman, Ray Anderson, Dave Brubeck, Lee Konitz, Peter Brötzmann, Evan Parker, Wadada Leo Smith, Willem Breuker, Steve Lacy, Misha Mengelberg, Chris Dahlgren en vele, vele anderen.
Braxton studeerde filosofie. In 1990 werd hij benoemd tot Professor of Music aan de Wesleyan-university in Connecticut.
Deelnemende musici
Tri-Centric
Anthony Braxton – sax, klarinet, Taylor Ho Bynum – cornet, Vincent Chancey – horn, Nate Wooley – trompet; James Fei – sax, elektronica; Ingrid Laubrock – tenorsax, sopraansax; Mary Halvorson – gitaar; Brandon Seabrook – gitaar, banjo, Tomeka Reid – cello; Carl Testa – contrabas, elektronica
Doek
Eric Boeren – cornet; Wolter Wierbos – trombone, John Dikeman – tenor- en bariton sax; Michael Moore – altsax, klarinet, Mary Oliver – viool, altviool, Oscar Jan Hoogland    – piano, elektrische clavichord, Kaja Draksler – piano, Wilbert de Joode – contrabas, Michael Vatcher en Onno Govaert – slagwerk

Yedo Gibson Trio met Ab Baars
Yedo Gibson – rieten; Ab Baars – sax, klarinet, shakuhachi, Mikael Szafirowski – gitaar; Gerri Jäger – slagwerk

Bakfietsband
Jappe Groenendijk – tenorsax, tekst; Harald Austbø – cello, rap, tekst; Oscar Jan Hoogland – piano; Jochem van Tol – slagwerk

Festival programma
2 en 3 juni: Zaal 100 – open repetities/lezing Braxton/concert 
Vanaf 12:00
4 juni: Bimhuis – Anthony Braxton verjaardagsconcert
Tri-Centric 10tet; Braxton stuk voor alle 20 musici
Lezing over Anthony Braxton’s muziek door Taylor Ho Bynum
5 juni: Bimhuis – concert
Wisselende line-ups spelen improvisaties en composities door Kaja Draksler , Taylor Ho Bynum & Carl Testa.
6 juni: Bimhuis – Misha Mengelberg verjaardagsconcert
Wisselende line-ups spelen improvisaties, interpretaties van Misha Mengelberg stukken, en composities door Michael Moore, James Fei & Ingrid Laubrock
7 juni: Amsterdam Real Book Fietstour
Pianola Museum/Torpedo Theater/Het Perron/venue 4 n.n.b.
14:00 – 17:00  Amsterdam Real Book Bicycle Tour – met de Bakfietsband. Op elk podium is er een minitheaterstuk en een solo uitvoering van een Misha Mengelberg compositie.
Zaal 100: Slotfeest & concert vanaf 18:00

De filosofie van Doek en Tri-Centric
Doek is een collectief van improvisatoren, dat zich bezig houdt met het initiëren, organiseren en financieren van concerten, projecten, excursies en een jaarlijks festival. Doek zoekt naar combinaties van musici die aan de ene kant goed bij elkaar (lijken te) passen, maar aan de andere kant ook een soort muzikaal risico opleveren.
Het festival heeft zich vanaf 2001 ontwikkeld van 1-dag-met-concerten-in-het-Bimhuis tot een 6-daagse festivalweek, waarin improvisatoren uit binnen- en buitenland spelen op meerdere podia in Amsterdam: met top nationale en internationale improvisatoren in nieuwe en bestaande ensembles, dans, film, installaties, tentoonstellingen, discussies en workshops.

Tri-Centric Foundation is een non-profit organisatie die het huidige werk en erfgoed van Anthony Braxton onder de aandacht brengt en tegelijk ook de volgende generatie improviserende musici steunt.
De term “Tri-Centric” geeft aan dat Braxton niet gelooft in tweedeling maar in meerdere perspectieven. Muziek bijvoorbeeld is niet alleen of gecomponeerd of geïmproviseerd – er hoort ook intuïtie bij. We moeten niet alleen aan het verleden en het heden maar ook aan de toekomst denken. Tri-Centric benadrukt het belang van artistieke risico’s voor het behouden van de vitaliteit van de kunst.

ENGLISH
DOEK FESTIVAL 2015: DOEK MEETS TRI-CENTRIC

Ten American musicians  will cross the Atlantic in June to meet ten Dutch colleagues for a lot of intensive improvised music. Six days of music with as a starting point the ‘musical systems’ ofAnthony Braxton and the Dutch “instant composing”, of which pianist Misha Mengelberg is one of the most important inventors.
Two living legends in improvised music are featured: Anthony Braxton who turns 70 this weekend, and Misha Mengelberg, who celebrates his 80 years. For the audience a chance to immerse themselves in the world of improvisers.

For the 13th time DOEK is organizing a festival with improvised music.
Together with the New York based Tri-Centric Foundation that supports the work of free jazz icon Anthony Braxton.
DOEK always is engaged in improvised music. The focus of the festival this year lies in investigating the area between composition and improvisation. As a starting point, Braxtons ‘musical systems’ and the Dutch “instant composing”, of which pianist Misha Mengelberg is the most important inventor. Interpretations of his compositions are performed by members and heirs of his Instant Composers Pool, but also musicians with very different musical attitude. It is precisely this kind of meetings that create fascinating music.

More than 20 musicians in all possible formations will rehearse, discuss and play. 220px-Anthony_braxton_5268134wAnthony Braxton will also, on the night of his 70th birthday, be playing in the Bimhuis.
Next to all this trumpeter Nate Wooley, rising star on piano Kaja Draksler, reed player Michael Moore and guitarist Mary Halvorson will perform.

The audience can experience everything: rehearsals, interviews, lectures, concerts at the Bimhuis, at the bar and during dinner. The last day of the Festival there is a musical bicycletour with the Amsterdam Real Book to four of Amsterdam’s smallest theaters. Meant to discover the world of Misha Mengelberg where music = theater and theater is always music.
2 to 7 June 2015 @ Amsterdam Bimhuis, Zaal 100, Pianolamuseum Torpedo Theatre and The Perron. With 3,4 and 5 June concerts at the Bimhuis. Program see below.

Reed player and composer Anthony Braxton is an all-round genius and an icon of free jazz.
To create improvised music, he designed a number of musical systems. Designed to give the improvising musicians a framework, to provide a number of tools to make music.
‘Ghost Trance Music’ is such a framework for musicians, who can use anything from Braxtons music while improvising.  In ‘Diamond Curtain Wall Music’, intuitive improvisation is combined with interactive electronics.
The latest system is ‘Echo Echo Mirror House’. Here the musicians – in addition to their instrument – all carry an iPod. They navigate through graphic scores and create a kind of musical tapestry of live music played with sampled sounds from Braxton’s older records.

Braxton in the early seventies was a member of Chick Corea’s free-jazz quartet Circle, acted as leader of his own bands with ao Dave Holland, Barry Altschul, George Lewis. In his early career he was involved in the AACM, “The Association for the Advancement of Creative Musicians”, a musicians organization founded in Chicago.

Braxton has composed hundreds of pieces, but also wrote a lot about music theory and music philosophy. He released is fist album  in 1968, the first recording of a long solo improvisation (For Alto).

Influences in his work came from jazz saxophonists Warne Marsh as John Coltrane, Paul Desmond, and Eric Dolphy, but also avant-garde composers as Karlheinz Stockhausen and John Cage. Over the years Braxton played with great musicians such as Dave Holland, Max Roach, Mal Waldron, Dave Douglas, Derek Bailey, Chick Corea, Ornette Coleman, Ray Anderson, Dave Brubeck, Lee Konitz, Peter Brötzmann, Evan Parker, Wadada Leo Smith, Willem Breuker, Steve Lacy, Misha Mengelberg, Chris Dahlgren and many, many others.
Braxton studied philosophy. In 1990 he was appointed Professor of Music at Wesleyan-university in Connecticut.

Participating musicians
Tri-Centric
Anthony Braxton – sax, clarinet, Taylor Ho Bynum – cornet, Vincent Chancey – horn, Nate Wooley – trumpet; James Fei – sax, electronics; Ingrid Laubrock – tenor saxophone, soprano saxophone; Mary Halvorson – guitar; Brandon Seabrook – guitar, banjo, Tomeka Reid – cello; Carl Testa – double bass, electronics

Doek
Eric Boeren – cornet; Wolter Wierbos – trombone, John Dikeman – tenor and baritone sax; Michael Moore – alto sax, clarinet, Mary Oliver – violin, viola, Oscar Jan Hoogland – piano, electric clavichord, Kaja Draksler – piano, Wilbert de Joode – bass, Michael Vatcher and Onno Govaert – percussion

Yedo Gibson with Ab Baars Trio
Yedo Gibson – reeds; Ab Baars – sax, clarinet, shakuhachi, Mikael Szafirowski – guitar; Gerri Jäger – percussion

Bakfiets Band

Jappe Groenendijk – tenor sax, Text; Harald Austbø – cello, rap lyrics; Oscar Jan Hoogland – piano; Jochem van Tol – percussion

Festival program
June 2 and 3: Zaal 100 – open rehearsals / Braxton lecture / concert From 12:00
June 4: Bimhuis – Anthony Braxton anniversary concert
Tri-Centric 10tet; Braxton piece for all 20 musicians
Lecture on Anthony Braxton’s music by Taylor Ho Bynum
June 5: Bimhuis – concert
Different line-ups play improvisations and compositions by Kaja Draksler, Taylor Ho Bynum & Carl Testa.
June 6: Bimhuis – Misha Mengelberg anniversary concert
Different line-ups play improvisations, interpretations of Misha Mengelberg pieces and compositions by Michael Moore, James Fei & Ingrid Laubrock
June 7: Real Book Amsterdam Bicycle Tour
Pianolamuseum / Torpedo Theatre / Het Perron / 4 venue tba
2:00 p.m. to 5:00 p.m. Amsterdam Real Book Bicycle Tour – with the Bakfiets Band. At each stage there is a mini theater and a solo performance of Misha Mengelberg composition.
Zaal100: Final Party & concert at 18:00

The philosophy of DOEK and Tri-Centric
DOEK is a collective of improvisers engaged in the initiation, management and financing of concerts, projects, field trips and an annual festival. DOEK searches for combinations of musicians that go well with each other, but on the other hand also result in a kind of musical risk.
The festival has evolved since 2001 from 1-day-with-concerts-in-the-Bimhuis to a 6-day festival week, where improvisers from home and abroad play on several stages in Amsterdam with top national and international improvisers in new and existing ensembles, dance, film, installations, exhibitions, discussions and workshops.

Tri-Centric Foundation is a nonprofit organization that brings current work and heritage of Anthony Braxton’s to the attention while also supporting the next generation of improvising musicians.
The term “Tri-Centric” indicates that Braxton does not believe in division but in multiple perspectives. For example, music is not only composed ór improvised – it also includes intuition. We should not only think of the past and the present but also the future. Tri-Centric emphasizes the importance of artistic risks for keeping art vital.