Morgenland Festival Amsterdam

English version below

Reality check van muziek uit het Nabije en Midden-Oosten.

Het nieuwe concertseizoen start met een paar sterke festivals: natuurlijk de Zomerjazzfietstour in Groningen, die dit jaar de 30e editie(!) mag vieren op zaterdag 27 augustus.
Maar ook zijn er in de 1e helft van september twee interessante festivals met muziek uit andere windstreken. Op 7 en 8 september viert World Music Forum NL zijn tienjarig bestaan met Dutch Delta Sounds. In Bimhuis en Paradiso Noord (Tolhuistuin) een tropische mix van avontuurlijke muziek uit alle windstreken geworteld in Nederlandse klei: arabicana, latin, salsa, tango, kaseko, ethio-pop, jazz cross-overs, reggae, afrobeat & nog meer exotica.
Meteen gevolgd door de beste musici uit het nabije en Midden-Oosten op het Morgenland Festival Amsterdam van 14 tot en met 18 september.  Het motto is hier, dat de actualiteit vraagt om een ‘reality check’ van de positieve en negatieve clichés waarmee de ‘oosterse cultuur’ geassocieerd wordt. Doel is om de schoonheid en rijkdom van de muziek uit het Midden- en Nabije Oosten te laten zien/horen en kruisbestuivingen te maken met de Westere muziekcultuur. Er komen toonaangevende musici uit een groot geografisch gebied. Ze brengen een rijke muzikale mix van traditioneel en klassiek tot avant-garde, jazz en rock. 
Het programma wil verdiepend zijn en uitnodigen tot reflectie, nuance en debat. Behalve muziek is er ook film, debat, een literaire middag; het speelt zich af in de Tolhuistuin, het Bimhuis en Splendor. Het hele programma vind je HIER.

In Duitsland bestaat dit festival al sinds 2005 (in Osnabrück), de Amsterdamse variant is hier uiteraard mee gelinkt.
Wat de muziek betreft: op 15 september in het Bimhuis een concert in twee delen met de beroemde Azerbeidzjaanse zanger Alim Qasimov, de Franse tubaïst Michel Godard en musici van het Şimdi Ensemble. Alim Qasimov is de bekendste vertolker van de Azerbeidzjaanse Mugham, een complexe muzikale vorm die een zeer hoog niveau vereist. De bijzondere schoonheid ligt in de klassieke, eeuwenoude poëzie die door middel van zang voorgedragen wordt.
 Michel Godard is een groot improvisator en is bovendien een fenomeen binnen de oude muziek door zijn onnavolgbare spel op het middeleeuwse instrument serpent. Het Şimdi Ensemble bestaat uit Şirin Pancaroğlu – harp, Bora Uymaz zang, Mehmet Yalgın kamançhe.
Korte muziek docu over Michel Godard

Het Şimdi Ensemble met Michel Godard

Op 16 september twee uitzonderlijke snarenspelers: Toumani Diabaté uit Mali en Kayhan Kahlor uit Iran, vooraanstaand vertolker van Perzische klassieke muziek.

Op 17 september “Morgenland meets the Dutch Scene’ in een concert van het Tessera ensemble, opgericht door de Syrische klarinettist Kinan Azmeh en contrabassist Tony Overwater. 
Het ensemble creëert een muzikale ontmoeting tussen de maqam-stijl (de complexe ritmes uit het Midden Oosten) en de harmonie en polyfonie van de Westerse muziek.
De negen Nederlandse en internationale musici ontwikkelen samen een nieuw geluid. Hun muzikale uitwisseling begon al lang voor deze ontmoeting, via internet. De week voor het concert komen ze samen in Amsterdam om te repeteren. 
Rima Khcheich – zang, Tineke Postma – sopraan/altsax, Kinan Azmeh – klarinet, Bram van Sambeek – fagot, Jasser Haj Youssef -viola d’amore, Ahmad Al Khatib – ud, Tony Overwater -bas, Moslem Rahal – ney,  Bodek Janke- slagwerk.

Op 18 september in Splendor een concert van muziekstudenten uit Oost en West.

In Osnabrück vindt de 12e editie van het Morgenland Festival plaats vanaf 2 september
Met dit jaar Syrische musici die hun land ontvlucht zijn; de muzikale dialoog in the Art of the Duo; en het festival sluit af gewoontegetrouw met de uit festivalmusici samengestelde formatie Morgenland All Stars.

ENGLISH
Reality check of the music from the Near and Middle East

The new concert season starts with a few strong festivals: of course the ZomerJazzFietsTour in Groningen celebrates the 30th edition on Saturday, August 27th (!). In the 1st half of September two interesting festivals take place with music from other directions.
On 7 and 8 September World Music Forum NL celebrates its 10th anniversary with Dutch Delta Sounds. In Bimhuis and Paradiso North (Tolhuistuin) a tropical mix will be presented of adventurous music from all corners rooted in Dutch clay: Arabicana, latin, salsa, tango, kaseko, Ethio-pop, jazz crossovers, reggae, afrobeat and more exotica.

Immediately followed by the best musicians from the Near and Middle East playing at the Morgenland Festival Amsterdam from 14th to 18th September.
The motto here is that the actual situation calls for a reality check of the positive and negative clichés that the “Eastern culture” is associated with. The aim is to show the beauty and richness of the music from the Middle and Near East and make crossovers with music by Western culture. There are leading musicians from a wide geographic area. They bring a rich musical mix of traditional and classical to avant-garde, jazz and rock. 
The program aims to reflect, debate and nuance. Besides music, there is also film, debate, a literary afternoon; it all takes place in the Tolhuistuin, Bimhuis and splendor. The complete program can be found HERE.
In Germany, this festival exists since 2005 (Osnabrück), the Amsterdam version is obviously associated with it. About the music: on September 15 at the Bimhuis a concert in two parts with the famous Azerbaijani singer Alim Qasımov, the French tuba player Michel Godard and musicians of the Ensemble Şimdi. Alim Qasımov is the most famous exponent of the Azerbaijani Mugham, a complex musical form that requires a very high level. The special beauty lies in the classic, ancient poetry, that is recited through song. Michel Godard is a great improviser and also a phenomenon in early music through his inimitable playing of the medieval instrument serpent. The Şimdi Ensemble consists of Şirin Pancaroğlu – harp, Bora Uymaz singing, Mehmet Yalgın Kamanche.

On September 16 two outstanding string players: Toumani Diabate from Mali and Kayhan Kahlor from Iran, leading interpreter of Persian classical music.
ToumaniKayhan
On September 17, “Morgenland meets the Dutch scene’ in a concert of the Tessera ensemble, founded by the Syrian clarinettist Kinan Azmeh and Dutch bassist Tony Overwater. The ensemble creates a musical encounter between the maqam style (complex rhythms from the Middle East) and the harmony and polyphony of Western music. The nine Dutch and international musicians together develop a new sound. Their musical exchange began long before this meeting, trough the internet. The week before the concert, they meet in Amsterdam to rehearse. 
Rima Khcheich – vocals, Tineke Postma – soprano / alto saxophone, Kinan Azmeh – clarinet, Bram van Sambeek – bassoon, Jasser Haj Youssef -viola d’amore, Ahmad Al Khatib – ud, Tony Overwater -bas, Moslem Rahal – ney, Bodek Janke – drums, percussion.

On September 18 at Splendor there’s a concert of music students from East and West.

In Osnabrück the 12th edition of the Morgenland Festival takes place from September 2.
This year with Syrian musicians who have fled their country; the musical dialogue in the Art of the Duo; and the festival closes with the Morgenland All Stars, consisting of the festival musicians.