Estafest/Kristina Fuchs

Scroll down for English version

Nieuwe kamerjazz en impro van Estafest en verrassende bewerkingen van oude Nederlandse liedjes van Kristina Fuchs Trio.

Estafest CD Bayachrimae (BMC)
‘Moeilijk’ is de muziek van Estafest niet, maar vanzelfsprekend evenmin.

Er wordt gelaveerd tussen improvisatie en compositie, tussen melodieus en abstract, tussen individueel en collectief. Estafest beweegt zich op een paar snijvlakken en is daar erg goed in.
Geen bas, geen drums in dit kwartet, maar veel snaren en 1 blaasinstrument. In hun (eigen) composities en improvisaties spelen de musici dan ook verschillende rollen.
Of zoals Oene van Geel onlangs op facebook schreef: ‘We spelen altijd met veel vrije invulling in het moment dus het kan glorieus lukken of… mislukken 🙂 Maar: we hebben altijd vertrouwen in elkaar en veel spelplezier!’

Oene van Geel – altviool, Jeroen van Vliet – piano, Mete Erker – rieten, Anton Goudsmit – gitaar.
16-2 Bimhuis Amsterdam, 17-2 LantarenVenster Rotterdam, 12-4 Cultuurschip Thor Zwolle, 19-5 Paradox Tilburg

CD Linden (TryTone) – Kristina Fuchs met Jeroen van Vliet en Mete Erker
Vocaliste Kristina Fuchs bracht recent een CD uit met oude nederlandse liedjes in nieuwe muziek. Met pianist Jeroen van Vliet en rietblazer Mete Erker
bewerkte ze oude Nederlandse volksliedjes. Er zit een zekere vrijheid in die liederen. Ze werden eerst gezongen en daarna pas opgeschreven. “Daardoor ontstaat ruimte voor eigen interpretaties, voor een vrijheid die er niet is als de notatie er eerst was”, zegt Fuchs erover. Het resultaat is muziek waar je geen etiket op kunt plakken.

De liedjes werden gevonden in de verzameling van radiojournalist Ate Doornbosch (van radioprogramma Onder de groene linde), die met een recorder overal in Nederland oudere Nederlanders opzocht die die eeuwenoude liedjes nog konden zingen. De onderwerpen?: liefdesperikelen, jaloezie, overspel, moord en doodslag.
12-2 (11:30) Tilburg, Van de Sande
 (piano’s)

Kristina Fuchs maakte een paar jaar geleden al een CD met improvisaties van Zwitserse volksliedjes. Zij heeft een warme stem, die soms donker en fluwelig klinkt, dan weer juist licht. Soms begeleidt ze zichzelf met een loopstation.
Kristina komt oorspronkelijk uit Zwitserland, maar woont al heel lang in Nederland.

ENGLISH
New chamber jazz and improv by Estafest and surprising arrangements of old Dutch songs by Kristina Fuchs Trio.

Estafest CD Bayachrimae (BMC)
Estafest’s music is not complicated, but it’s not conventionally self-evident either.
It navigates between improvisation and composition, between melodic and abstract, between individual and collective. Estafest locates itself in different areas and is very good at that.
No bass, no drums in this quartet, but a lot of strings and one wind instrument. In their (own) compositions and improvisations, the musicians also play different roles.
Or as Oene van Geel recently wrote on Facebook: “We always play with a lot of free interpretation, in the moment, so it can gloriously succeed or fail … 🙂 But, we always have confidence in each other and a lot of fun!”
Oene van Geel – viola, Jeroen van Vliet – piano, Mete Erker – reeds, Anton Goudsmit – guitar.
16-2 Bimhuis Amsterdam, 17-2 LantarenVenster Rotterdam, 12-4 Cultuurschip Thor Zwolle, 19-5 Paradox Tilburg

CD Linden (TryTone) – Kristina Fuchs Jeroen van Vliet and Mete Erker
Vocalist Kristina Fuchs recently released a CD with old Dutch songs in new music. With pianist Jeroen van Vliet and reed player Mete Erker she adaptes old Dutch folk songs. There’s a certain freedom in those songs. They were sung first and only written down after that. “This creates room for personal interpretation, for a freedom that is not the format came first,” Fuchs says about it. The result is music that you can stick a label on.
The songs were found in the collection of radio journalist Ate Doornbosch (from the radioprogram ‘Under the lime-tree’), who searched for old Dutch folksongs throughout the Netherlands, and went to record the old people who could still sing these songs. The subjects?: love affairs, jealousy, adultery, murder and manslaughter!


Kristina Fuchs made a CD with improvisations of Swiss folk songs a few years ago. She has a warm voice, which sounds sometimes dark and velvety, sometimes light. Sometimes she accompanies herself with a loop station.

Kristina is originally from Switzerland, but lives in the Netherlands.
12-2 (11:30) Tilburg, Van de Sande
 (piano’s)