1 Track Only (19) Lotz of Music/Bo van de Graaf

Scroll down for English version

Nederland blinkt nog steeds uit als het gaat om avontuurlijke muziek, gemaakt door musici die immer op zoek zijn naar nieuwe samenwerkingen, geluiden en avonturen op het gebied van de vrije improvisatie.
Al sinds free jazz en vrije impro meer dan 50 jaar geleden opgang maakten met grootheden als Han Bennink, Willem Breuker en Misha Mengelberg is deze tak van jazzsport hier altijd in beweging gebleven.
Twee musici die inmiddels ook al vele jaren vrije impro beoefenen – in combinatie overigens met muziek waarin meer is vastgelegd – zijn fluitist Mark Lotz en saxofonist Bo van de Graaf. Beide uitermate productieve musici brachten onlangs nieuwe CD’s uit.

CD Live At Jazzcase, Lotz Of Music, Mark Lotz

Uit een concert van meer dan twee uur destilleerde Mark Lotz het materiaal voor het album Live At Jazzcase, de eerste live opname en tevens eerste ontmoeting van Lotz Of Music met de Zwitserse super-clarinettist Claudio Puntin in een ‘electrified set’.
De lijst met tunes die de bandleden voor zich hadden vormde de leidraad voor één grote improvisatie.
Lotz speelt al vele jaren jazz, afrikaanse en cubaanse muziek, klanklandschappen, groove, vrije impro. Hij probeert in zijn eigen muziek steeds een brug te slaan tussen jazz en hedendaagse muziek, waarbij hij vaak ook muziek uit andere landen en culturen mengt.
Drie tracks van het album zijn hier te horen

Lotz Of Music wisselt regelmatig van samenstelling, maar werkt altijd op het snijvlak van hedendaags en geïmproviseerd. Eerder al werden 8 CD’s op Duitse, Nederlandse, Belgische en Amerikaanse labels uitgebracht.
Op dit moment heeft het ensemble een enigszins kamermuziek-setting met geprepareerde piano, cello, quakers en fluiten plus wat toegevoegde elektronica.
Lotz of Music combineert invloeden uit hedendaagse, avant-garde, jazz, wereld- en minimalistische muziek met ambient en experimentele muziek.
Mark Alban Lotz – piccolo, c-, alt-, bas-, pvc contrabas – fluit, stem & fx, Claudio Puntin – clarinet, bass clarinet, jaw harp, voice & fx , Albert van Veenendaal – piano & prepared piano, Jörg Brinkman – cello & fx , Alan Gunga Purves – drums, percussion, brim bram & other surprising sound objects

Met ‘Squeekologist’, slagwerker Alan Purves bracht Mark Lotz vorig jaar het absurdistische album Food Foragers uit. Hierover blogde ik eerder: zie hier

‘Raspen, ploppen, kirren, zingen op de hele fluitfamilie’, schreef ik eerder over de kunde van Mark Lotz. Altijd bezig om onontdekte en extreme klanken uit zijn instrumenten te toveren.
Hij bespeelt zo’n beetje alle fluiten die er zijn: Piccolo, C Fluit, Alt Fluit, basfluit, PVC Contrabas Fluit, Indiase Bamboe Fluiten, Fluitofoon, geprepareerde fluit.
Hij heeft veel eigen bands en projecten, maar speelt ook vaak solo.Lotz speelt al vele jaren jazz, afrikaanse en cubaanse muziek, klanklandschappen, groove, vrije impro. Hij probeert in zijn eigen muziek steeds een brug te slaan tussen jazz en hedendaagse muziek, waarbij hij vaak ook muziek uit andere landen en culturen mengt.
Lotz speelde onder meer met Chris Potter, Don Byron, David Tronzo, solisten van Conjunto Folklorico National de Cuba, Ernst Reijseger, Luc Houtkamp, Jesse van Ruller, Wolter Wierbos, Han Bennink.

CD Music for Cat Movies, Bo vd Graaf/Kees Molhoek

Bo van de Graaf is al meer dan 35 jaar leider van Jazz en Filmmuziekensemble I Compani, bekend vanwege de verbintenis van jazz met film, poëzie, dans, circus, opera, theater, eten en erotiek. Het orkest bestaat sinds 1985 (!). Onder de vlag van Stichting I Compani opereren meerdere ensembles en één daarvan is het duo dat van de Graaf heeft met pianist Kees Molhoek. Sinds 2006 sprokkelen zij een heel uiteenlopend repertoire bij elkaar, variërend van eigen stukken, filmmuziek, klassieke thema’s, smartlappen en wereldmuziek. En laten daar vervolgens hun vrije manier van improviseren op los


Op het nu uitgebrachte album Music for Cat Movies staan 12 stukken, waarin de muziek all kanten op gaat. Van Sonny Rollins-achtige jazz, vrije impro, tot Strawinsky en Corrie Konings.
Eigenlijk was dit één aan elkaar gespeelde set tijdens een concert in september 2018.
De set werd in 12 delen opgeknipt, waaraan kattennamen werden gegeven (Lulu, Balthazar, Diva, Tiger, etcetera). Zo ontstond music for Cat Movies – die dan nog gemaakt moeten worden. De Cd wordt gepresenteerd op zondagmiddag 10 februari in Brebl Nijmegen.


12 jaar geleden

Kees Molhoek studeerde klassieke en jazz; is pianodocent en speelde in verschillende jazzformaties, maar ook inde band van René Froger.
Bo van de Graaf speelt – naast in zijn eigen ensemble I Compani, o.a. ook met pianist/componist Michiel Braam en in jazz sextet Reeds & Deeds.

ENGLISH

The Netherlands still stand out when it comes to adventurous music, made by musicians who are always looking for new collaborations, sounds and adventures in the field of free improvisation.
Ever since free jazz and free improv entered the scene more than 50 years ago with greats such as Han Bennink, Willem Breuker and Misha Mengelberg, this branch of jazz sport has always been in motion here.
Two musicians who have been practicing free improvisation for many years – in combination with more fixed music – are flutist Mark Lotz and saxophonist Bo van de Graaf. Both extremely productive musicians who recently released new CDs.

CD Live At Jazzcase, Lotz Of Music, Mark Lotz
From a concert of more than two hours, Mark Lotz distilled the material for the album Live At Jazzcase, the first live recording and also the first meeting of Lotz Of Music with the Swiss super-clarinetist Claudio Puntin in an ‘electrified set’.
The list of tunes that the band members had before them formed the guideline for one big improvisation.
Lotz has been playing jazz, african and cuban music, soundscapes, groove, free improvisation for many years. In his own music, he tries to build a bridge between jazz and contemporary music, often mixing music from other countries and cultures.Lotz Of Music regularly changes the line up, but always works on the cutting edge of contemporary and improvised music. Earlier, 8 CDs were released on German, Dutch, Belgian and American labels.
At the moment the line-up is a somewhat chamber music setting with prepared piano, cello, quakers and flutes plus some added electronics. Lotz of Music combines influences from contemporary, avant-garde, jazz, world and minimalist music with ambient and experimental music.
Mark Alban Lotz – piccolo, c-, alto, bass, pvc double bass – flute, voice & fx, Claudio Puntin – clarinet, bass clarinet, jaw harp, voice & fx, Albert van Veenendaal – piano & prepared piano, Jörg Brinkman – cello & fx, Alan Purves Gunga – drums, percussion, brim bram & other surprising sound objects

With ‘Squeekologist’, percussionist Alan Purves, Mark Lotz released the absurdist album Food Foragers last year. I blogged about this earlier: http://veravingerhoeds.nl/2018/03/09/1-track-only-18/

‘Grating, plopping, coo, singing on the whole flute family’, I wrote earlier about the skills of Mark Lotz. Always working to conjure up undiscovered and extreme sounds from his instruments.
He plays pretty much all the flutes out there: Piccolo, C Flute, Alto Flute, bass flute, PVC Double Bass Flute, Indian Bamboo Flutes, Flute, flute, prepared flute.
He has many own bands and projects, but also often plays solo. Lotz has been playing jazz, african and cuban music, soundscapes, groove, free improvisation for many years. In his own music, he tries to bridge the gap between jazz and contemporary music, often mixing music from other countries and cultures.
Lotz played with Chris Potter, Don Byron, David Tronzo, soloists from Conjunto Folklorico National de Cuba, Ernst Reijseger, Luc Houtkamp, Jesse van Ruller, Wolter Wierbos and Han Bennink.

CD Music for Cat Movies, Bo vd Graaf/Kees Molhoek
Bo van de Graaf has been the leader of Jazz and Film Music Ensemble I Compani for more than 35 years, known for the commitment of jazz to film, poetry, dance, circus, opera, theater, food and eroticism. The orchestra has existed since 1985 (!). Under the flag of Stichting I Compani several ensembles operate and one of them is the duo that van de Graaf has with pianist Kees Molhoek. Since 2006 they have gathered together a very diverse repertoire, varying from their own pieces, film music, classic themes, tearjerkers and world music. Just to subsequently let it go in a free way of improvising.
On the now released album Music for Cat Movies are 12 pieces, in which the music goes in all directions. From Sonny Rollins-like jazz, free improv, to Strawinsky and Corrie Konings.
Actually this was one set played at a concert in September 2018.
The set was cut into 12 parts, with cat names given (Lulu, Balthazar, Diva, Tiger, etcetera). This resulted in music for Cat Movies – that still have to be made. The CD will be presented on Sunday afternoon February 10 in Brebl Nijmegen.

Kees Molhoek studied classical and jazz; is a piano teacher and played in various jazz formations, but also in the band of René Froger.
Bo van de Graaf plays – besides in his own ensemble I Compani, also with pianist/composer Michiel Braam and in jazz sextet Reeds & Deeds.