The Nordanians

Scroll down for English version

Aanstekelijke grooves van hoog niveau.
Een volkomen logisch klinkende combinatie van Indiase raga’s, rock, funk, wereldmuziek en improvisatiemuziek. Vrolijk makende muziek door een trio, dat groter klinkt dan 3 musici.

Nog meer complimenten over het nieuwe album ‘Dr. Mysore’ (Zennez records) van The Nordanians?
Ja.
Hecht samenspel in funky muziek met veel interactie en drive.
De musici zijn goed in het verdelen van de rollen: natuurlijk speelt de gitaar ook de rol van een bas af en toe, maar het is meer dan dat.
Alle drie zijn perfect in staat om heel strak te begeleiden, te soleren, met elkaar te improviseren; ritmisch en dynamisch blijft alles bij elkaar.
De tabla’s van Niti klinken prachtig, vol van toon. Hij is een van de weinige tablaspelers die jazz en wereldmuziek op een innovatieve manier integreren in hun tablaspel (en andersom).
Live maken the Nordanians dit alles ook helemaal waar; hun concerten zijn vol van energie en overtuigen ieder publiek.

En ze maken ook nog hele leuke videoclips.

 

 

The Nordanians zijn genoemd naar de in Amsterdam-Noord wonende 3 musici. Een power trio, dat indiase muziek, funk en kamermuziek verbindt.
Oene van Geel – altviool + effecten, Mark Tuinstra – gitaar + effects, Niti Ranjan Biswas – tabla.
Op de nieuwe CD doen ook drie gasten mee: Maarten Ornstein op basclarinet, John Beasley op piano en Oleg Fateev op bayen (accordion).
Van een ongebruikelijk bezetting kijken we tegenwoordig niet meer zo op, maar op een of andere manier klinkt het bij the Nordanians allemaal ontzettend natuurlijk. Eigenlijk moet je ook niet meer zeggen: “.. het trio maakt een mix van stijlen…”; dit is gewoon hun muziek.

 

Het trio werkt veel samen met andere musici zoals Fraser Fifield, rietblazer Maarten Ornstein en cellist Jörg Brinkmann.

Altviolist/componist Oene van Geel (1973) is een avontuurlijke musicus. Beïnvloed door jazz, Indiase muziek, kamermuziek en vrije improvisatie, past hij zijn eigen improvisatie-vaardigheden en zijn compositie-talenten toe op een breed scala aan muzikale activiteiten. Als speler is hij momenteel actief met: Zapp 4, Estafest, The Nordanians, een trio met Tony Roe en Kenzo Kusuda, Eric Vaarzon Morel. Daarnaast wordt hij regelmatig uitgenodigd als improviserende gast solist.
Hij won de Boy Edgar-prijs (2013), Kersjes Award (2005, met Zapp 4), de Deloitte Jazz Award (2002), de Dutch Jazz Competition (2001) en de Jur Naessens Music Award (2000).
Oene componeerde voor veel ensembles, bands  en solisten. Het maakt hem niet zoveel uit of alles uitgeschreven is of wordt geïmproviseerd. Als het maar het beste werkt bij de muzikanten en de situatie. Naast het schrijven voor zijn eigen groepen heeft hij gecomponeerd voor: De David Kweksilber Big Band, Amstel Quartet, Amsterdam Sinfonietta, Matangi Quartet, Calefax, Tetzepi Bigtet, Ricciotti Ensemble, David Braid en vele anderen.
Zijn liefde voor het combineren van verschillende disciplines bracht hem tot samenwerking met kunstenaars als Boukje Sweigman, Kenzo Kusuda, Saartje van Camp, Max Tak orkest, De Wereldband, Holland Opera.
Over Oene van Geel is een ouder blog te vinden op deze site.

Veelzijdig gitarist Mark Tuinstra (1970) is autodidact. Hij groeide op in een muzikale omgeving – zijn vader was drummer en zijn moeder speelde piano en gitaar. Mark zelf leerde eerst piano, de drums en basgitaar spelen voordat hij bij de gitaar belandde.
Zijn focus is breed, van jazz en vrije improv tot Afrikaanse en Indiase muziek, en ook pop. Hij wil graag samebspelen met anderen, zonder zich aan wat voor conventies dan ook te hoeven storen.
Hij tourde in Brazilië, Guatemala, Turkije, Japan, Ierland, Senegal, Egypte, Japan, Frankrijk, Italië, Spanje. 
Mark speelt momenteel in de Nordanians; in een 8-stuk mblax-band met Senegalese zanger Omar Ka, de Afrojazzband Atanga Boom !. Daarnaast is hij een van de organisatoren van de BP Sessies in Amsterdam en maakt hij regelmatig muziek voor de Nederlandse televisie. Ook is hij docent aan De Popschool in Amsterdam.

Niti Ranjan Biswas is een spannende Tabla-speler en slagwerker die erin heel goed in geslaagd is een aantrekkelijke mix van traditie en creativiteit in zijn muziek te integreren. Hij is een van de meest gewilde tabla-spelers in Europa en speelde met grote namen uit de Indiase klassieke muziek, waaronder de legende Pt. Hariprasad Chaurasia (Flute), evenals met Metropole Orchestra, Nederlands Blazers Ensemble, Concertgebouw Jazz Orchestra e.a.
Niti is als hoofdcoördinator verbonden aan de Indiase Muziekafdeling van het Conservatorium van Rotterdam, en ook aan het conservatorium van Amsterdam. Hij is een van de weinige Tabla-spelers die in staat zijn om jazz en wereldmuziek in  Tablaspel op een zinvolle en innovatieve manier op te nemen.

Jog-a-Jog, live gespeeld tijdens een optreden in 2012. Omdat het trio toen nog geen videoclips had, werd achteraf besloten om het vocale deel van het stuk voor een clip te gebruiken. Zonder cuts of overdubs. zie hier:

ENGLISH

Catchy high level grooves
A perfectly logical sounding combination of Indian ragas, rock, funk, world music and improvisations. Cheerful music by a trio, that sounds bigger than 3 musicians.

More compliments to the new album ‘Dr. Mysore ‘of The Nordanians?
Yes.
Tight interplay in funky music with a lot of interaction and drive.
The musicians are good at dividing the roles: of course, the guitar also plays the role of a bass occasionally, but it’s more than that. All three are perfectly capable of accompanying, playing solos, improvising with each other. Rhythmically and dynamically, everything stays together. 
Niti’s tables sound beautiful, full of tone. He is one of the few players who integrate jazz and world music in an innovative way in their tabla playing (and vice versa).
In a live perfomrance the Nordanians also make all of this happen; their concerts are full of energy and convince every body.
Also they make very nice & crazy video clips.


The Nordanians are named after the 3 musicians living in the North part of Amsterdam. 
A power trio that connects Indian music, funk and chamber music. Oene van Geel – viola + effects, Mark Tuinstra – guitar + effects, Niti Ranjan Biswas – tabla.

The new CD also includes three guests: Maarten Ornstein on bass clarinet, John Beasley on piano and Oleg Fateev on bayan (accordion)
An unconventional line up doesn’t surprise us anymore these days, but in one way or another the Nordanians sound very natural. In fact, you annot not say anymore: “The trio makes a mix of styles …”; This is just their music.
The trio works a lot with other musicians like Fraser Fifield, Reed Blower Maarten Ornstein and Cellist Jörg Brinkmann.

Violist/composer Oene van Geel (1973) is a true adventurer in music. Influenced by jazz, Indian music, chamber music and free improvisation, he has applied his virtuoso improvisation skills and his composition talents to a wide scope of musical activities. 
As a player he is currently active with: Zapp 4, Estafest, The Nordanians, a trio with Tony Roe and Kenzo Kusuda, Eric Vaarzon Morel. Besides these groups he is regularly invited as an improvising guest soloist.
He has won the Boy Edgar Prize (2013), Kersjes Award (2005, with Zapp 4), the Deloitte Jazz Award (2002), Dutch Jazz Competition (2001) and the Jur Naessens Music Award (2000).
Oene composed for a large number of ensembles / bands / soloists. It does not matter much to him if everything is written out or if most is improvised. As long is it fits best for the musicians and the situation. Besides writing for his own groups he composed for: The David Kweksilber Big Band, Amstel Quartet, Amsterdam Sinfonietta, Matangi Quartet, Calefax, Tetzepi bigtet, Ricciotti Ensemble, David Braid and many others.
His love for the combination of different disciplines led him to compose for and play with artists like Boukje Sweigman, Kenzo Kusuda, Saartje van Camp, the Max Tak orchestra, De Wereldband, Holland Opera.

Versatile and self-taught guitarist Mark Tuinstra (1970), grew up in a musical environment – his father was a drummer and his mother played the piano and guitar.  Mark himself learned to play the piano, the drums and the bassguitar before he ended up with the guitar.
His focus is wide, from jazz and free improv to African and Indian music, but also pop. This shows Mark loves to play with others, only to PLAY, not restricted to any musical boundaries or conventions. This made him tour in Brazil, Guatemala, Turkey, Japan, Ireland, Senegal, Egypt, Japan, France, Italy, Spain. In Holland he played in festivals like Lowlands and the Musicmeeting and in numerous jazzvenues like the BIMhuis in Amsterdam.
Mark currently plays in the Nordanians, in an 8 piece mblax-band with Senegalese singer Omar Ka, the Afrojazzband Atanga Boom!. Next to this he is one of the organizers of the BP Sessions in Amsterdam and he regularly composes music for the Dutch television and also is a teacher at De Popschool in Amsterdam.

Niti Ranjan Biswas is an exciting Tabla player and percussionist who has managed to incorporate an appealing blend of tradition and creativity into his music. Based in Amsterdam he is now one of the most sought after tabla players in Europe and has played with some of the great names of Indian classical music including the legend Pt. Hariprasad Chaurasia (Flute), as well as with Metropole Orchestra, Nederlands Blazers Ensemble, Concertgebouw Jazz Orchestra etc.
Niti is working as ‘Head of Studies and Cordinator’ at The Conservatory of Rotterdam’s Indian Music Department as well as teaching at the Conservatory of Amsterdam. He is one of the few Tabla artists suitably qualified to absorb Jazz and world influences into his Tabla playing in a meaningful and innovative way.