1 track only (6)

In aflevering 6 van de serie ‘1track only’ dit keer 4 recent uitgebrachte CD’s: van trompettist Gerard Kleijn; altsaxofonist Bart Wirtz; Brabants jazz/impro collectief VLEK en jonge honden kwartet Kruidkoek.

CD  Wild Man Conspiracy van Gerard Kleijn

Trompettist Gerard Kleijn zoekt graag de grenzen op tussen klassieke muziek en jazz.
Deze nieuwe CD met zijn trio Wild Man Conspiracy heeft echter absoluut een rocksound, met  gitaar en trompeteffecten. Het trio klinkt groter dan de 3 musici. Composities waar nu eens een mooie melodie, dan weer een broken beat ritme, dan weer een vrije noise impro centraal staan worden rijkelijk (maar gelukkig niet té veel) van soundeffecten voorzien.
Tamelijk onvoorspelbaar slaat de muziek soms opeens om van rustig en lyrisch naar heavy en lawaaierig. 
Guillermo Celano – Guitar, effects; Gerard Kleijn – trumpet, flugelhorn, voice, melodica, effects; Joost Kesselaar – drums

Sinds 1995 leidt jazz-trompettist Gerard Kleijn zeer uiteenlopende eigen groepen en maakte hij 10 door pers en publiek goed ontvangen cd’s als bandleider. Op dit moment is hij onder andere actief met het Clazz Ensemble, Wild Man Conspiracy en Bach Reflections.
Gerard maakte 4 cd’s met veel eigen werk en bewerkte pianowerken van de Franse componist Erik Satie (Le Flirt de Satie-2007) voor de Gerard Kleijn Group. Hij maakt kamerjazz met  J.S. Bach als inspiratiebron met Bach Reflections . Sinds 2007 is hij samen met saxofonist Dick de Graaf co-leider van het 12-koppige Clazz Ensemble

CD Interview (Challenge records) van Bart Wirtz

Moderne jazz, geworteld in de traditie, maar met een eigen stempel
Altsaxofonist Bart Wirtz bracht een 2e cd uit met zijn kwintet, met als speciale gast de Amerikaanse trompettist Sean Jones (o.a. bekend van Marcus Miller)

In 2012 zorgde de cd  ‘iDreamer’ voor een stroomversnelling in de carriere van altsaxofonist Bart Wirtz: hij won er de Edison publieksprijs  2012 mee. Dat album werd opgenomen in New York, en ook daarop speelde een Amerikaanse trompettist mee: Nicholas Payton.
Bart Wirtz kennen we o.a. uit Artvark Saxofoon Quartet, New Rotterdam Jazz Orchestra, Monsieur Dubois.
Verder in deze groep Jan Smit – basclarinet; Jasper Soffers – keys; Vincent Houdijk – vibes; Jeroen Vierdag – bas en Joost van Schaik – drums.

CD Luchtig Beslag van Kruidkoek
kruidkoekGarage Jazz van een band met jonge muzikanten: Kruidkoek. Zelf noemen ze het Conceptuele Instrumentale Rock Jam Funk Jazz Ska Afro Disco Grooves. En af en toe een mooie ballad. Soms met een rauw randje, soms heel afgewerkt Nick Feenstra – sax, Tijmen Kooiker -gitaar, Reindert  Kragt – bas, Bram Knol – drums
Kruidkoek – Basterdsuiker op Spotify

CD Smoking Gun van VLEK
De 7 musici van VLEK houden van allerlei muzikale stijlen: jazz, rock, wereldmuziek. Na de zeer goed ontvangen eerste cd ‘Speck’ uit 2012 is er nu een nieuwe cd ‘Smoking Gun’.
 Het resultaat is soms melodisch, soms weerbarstig, af en toe druk, soms verstild. 
Zo nu en dan klinkt het als een big band, dan weer is er een rocksound; en ook zijn er vleugjes wereldjazz

Alle bandleden componeren voor VLEK. De stukken hebben bizarre titels als: Vastenavond, Chicken Tikka, Vlekje en de geheimzinnige ster, Zoom, Spock, Traumwalzer etc. 
VLEK is een collectief van jazzmusici/improvisatoren uit Brabant. Als spontane sessieband ontstaan in 2009, is VLEK als sinds die tijd de huisband van het Tilburgse muziekpodium Paradox.
 Jeroen Doomernik: trompet | Hans Sparla: trombone | Edward Capel; alt- en sopraansax, altklarinet, Jacq Palinckx: elektrische gitaar | Bart van Dongen: keyboards, synthesizer | Bert Palinckx: contrabas | Pascal Vermeer: drums

ENGLISH

In episode 6 of the series ‘1track only’ four recently released CDs: by trumpetplayer Gerard Kleijn; alto saxophonist Bart Wirtz; jazz/improv collective VLEK en young musicians quartet Kruidkoek.

CD Wild Man Conspiracy Gerard Kleijn
gerad kleijnTrumpeter Gerard Kleijn  likes to look for the boundaries between classical music and jazz.
However, this new CD with his trio Wild Man Conspiracy definitely has a rock sound, with guitar and trumpet effects. The trio sounds bigger than the three musicians.
On it are compositions that sometimes have a beautiful melody, then again a broken beat rhythm, then a free improv noise with (thankfully not too much) sound effects. Rather unpredictable the music sometimes suddenly turns from peaceful and lyrical to heavy and noisy.
Guillermo Celano – Guitar, effects; Gerard Kleijn – trumpet, flugelhorn, voice, melodica, effects; Joost Kesselaar – drums

Since 1995 jazz trumpeter Gerard Kleijn leads very different groups of his own and made 10 by press and public well-received CDs as a bandleader. At this time he is operating with ensembles Clazz Wild Man Conspiracy and Bach Reflections.
Gerard made four CDs with his own work and edited piano works by the French composer Erik Satie (Le Flirt the Satie-2007) for his Gerard Kleijn Group. He plays chamber jazz with J. S. Bach as inspiration in ensemble Bach Reflections. Since 2007 he collaborates with saxophonist Dick de Graaf as a co-leader of the 12-member ensemble Clazz

CD Smoking Gun by VLEK
The seven musicians VLEK are into all musical styles: jazz, rock, world music. After the very well received first album ‘Speck’ from 2012, there is now a new album called ‘Smoking Gun’. The result is sometimes melodic, sometimes unruly, sometimes busy, sometimes still. Every now and then it sounds like a big band, then there’s a rock sound; and there are hints of world jazz. All band members compose for VLEK. It is a collective of jazz musicians / improvisers from Brabant. Formed spontaneously as a session band in 2009, VLEK since that time has been the house band of the music venue Paradox Tilburg. Jeroen Doomernik: trumpet | Hans Sparla: trombone | Edward Capel; alto and soprano saxophone, alto clarinet, Jacq Palinckx: electric guitar | Bart van Dongen: keyboards, synthesizer | Bert Palinckx: bass | Pascal Vermeer: drums

CD Interview (Challenge Records) Bart Wirtz
Modern jazz, rooted in tradition, but with its own signature.
Alto saxophonist Bart Wirtz released a 2nd CD with his quintet, with special guest American trumpeter Sean Jones (known from Marcus Miller)
In 2012 the album ‘iDreamer’ created a momentum in the career of alto saxophonist Bart Wirtz: he won the Edison audience award in 2012 with it. That album was recorded in New York, and  played them with an American trumpeter Nicholas Payton.
Bart Wirtz plays ao with Artvark Saxophone Quartet, New Rotterdam Jazz Orchestra, Monsieur Dubois. In his quintet Jan Smit – bass clarinet; Jasper Soffers – keys; Vincent Houdijk – vibes; Jeroen Vierdag – bass and Joost van Schaik – drums.

CD Luchtig Beslag van Kruidkoek
Garage Jazz band with young musicians: Conceptual Rock Instrumental Jam Jazz Ska Funk Afro Disco Grooves (they call it). And occasionally a nice ballad. Sometimes with a raw edge, sometimes quite elaborated. Nick Feenstra – sax, Tijmen Kooiker -guitar, Reindert Kragt – bass, Bram Knol – drums