Jeroen van Vliet krijgt de Buma Boy Edgarprijs

Poëtisch en lyrisch musicus met een open geest en een sterk gevoel voor improvisatie, melodie en harmonie

Jeroen van Vliet staat bekend als een lyrische jazzpianist. Iemand die een sterk gevoel voor melodie en harmonie heeft, en die dat combineert met avontuur en experiment. Hij maakte naam in de groepen van saxofonist Paul van Kemenade en bassist Eric van der Westen, en op Fender Rhodes ook in Eric Vloeimans’ Gatecrash.  Belangrijke éigen projecten zijn Estafest, trio OGU en Sikeda.
Op 14 december krijgt Jeroen van Vliet de belangrijkste jazzprijs van Nederland uitgereikt: de Buma Boy Edgarprijs 2014. Voor die avond in het Bimhuis heeft Jeroen van Vliet een speciaal programma samengesteld. Zijn huidige groepen Estafest en Trio OGU zullen optreden, maar ook het al wat oudere ensemble Sikeda. Bovendien heeft hij een paar speciale gasten uitgenodigd: trompettist Eric Vloeimans, basgitarist Carlo Mombelli (Zuid-Afrika) en basklarinettist Claudio Puntin (Duitsland). (programma zie onder)

Wat waardeert de jury van dit jaar in Jeroen van Vliet? Een paar quotes – of eigenlijk complimenten:
“Van Vliet maakt muziek waarin je je verliest. Hij behoort tot de paar grote dichters van de Nederlandse geïmproviseerde muziek. Een warm persoon die zich nooit laat verleiden om in onnodig gecompliceerde vormen te musiceren, maar altijd trouw is aan de mooie klank. Juist deze klank vormt de inhoud, de dimensie, de diepgang. Hierin is Van Vliet ongenadig geloofwaardig.”
“Een meesterlijk pianist met kwaliteiten op uiteenlopende gebieden. Zijn toucher, maar vooral zijn lyrische benadering van muziek en klank, maken hem herkenbaar en geliefd (….) Altijd voel je de spanning van het moment, de liefde voor improvisatie.”
“Zijn eigen taal herbergt een open geest die hem overtuigend laat klinken in werelden van klassiek, kamermuziek, ambient, vrije impro, groove, elektronische muziek en traditionelere jazzvormen.”
Jeroen van Vliet zelf was erg opgetogen dat er met name muziek-inhoudelijke redenen ten grondslag liggen aan de beslissing van de jury om hem de prijs toe te kennen.

De VPRO zendt op 14 december het volledige programma (van 20:00-00.00) live uit op Radio 6.
Alle informatie over Jeroen en de BUMA Boy Edgarprijs is HIER te vinden.

Het programma duurt van 20:00-23:30 en dit zijn de groepen waarmee Jeroen van Vliet gaat spelen:
Trio OGU & Claudio Puntin
Bram Stadhouders – gitaar, laptop, Etienne Nillesen – slagwerk; Claudio Puntin – basklarinet; Jeroen van Vliet – piano

Duo Jeroen van Vliet & Eric Vloeimans
Eric Vloeimans – trompet en Jeroen van Vliet – piano

Estafest
Oene van Geel – altviool/cajon; Anton Goudsmit – gitaar; Mete Erker – tenor- en sopraansaxofoon, basklarinet; Jeroen van Vliet – piano

Duo Jeroen van Vliet & Carlo Mombelli
Carlo Mombelli – basgitaar, effecten; Jeroen van Vliet – piano

Sikeda
Erwin Vann –  tenor- en sopraansaxofoon; Jörg Brinkmann – cello; Afra Mussawisade – percussie; Pascal Vermeer – drums; Frans van der Hoeven – contrabas; Jeroen van Vliet – piano

Op het eind van de avond wordt tenslotte nog een slotstuk gespeeld waar alle aanwezige musici aan meedoen.

Jeroen van Vliet (1965) staat bekend als een van de meest lyrische jazzpianisten van Nederland, een meester van de nuance en subtiliteit. Een musicus en componist die een sterk gevoel voor melodie en harmonie combineert met avontuur en experiment.
 Hij maakte naam in de groepen van saxofonist Paul van Kemenade en bassist Eric van der Westen, en speelde met zijn Fender Rhodes vanaf het begin een onderscheidende rol in Eric Vloeimans’ Gatecrash.
Na zijn North Sea Jazz Compositieopdracht in 2008 creëerde hij meer ruimte voor eigen projecten, zowel solo als voor zijn groepen Estafest (met violist Oene van Geel, gitarist Anton Goudsmit en saxofonist Mete Erker) en OGU (met gitarist Bram Stadhouders en drummer Etienne Nillesen). Cd-uitgaven van deze groepen oogstten uitsluitend lovende kritieken.
Op negentienjarige leeftijd valt Jeroen van Vliet op, als hij de eerste prijs én de solistenprijs wint op het Friese Middelsee Jazztreffen. Drie jaar later, in 1988, gebeurt dit nogmaals tijdens het Meervaart Jazzconcours in Amsterdam. In de jaren negentig wordt hij bekend door zijn rol in de groepen van altsaxofonist Paul van Kemenade en van bassist Eric van der Westen.
De afgelopen tien jaar maakt Van Vliet naam met verschillende bands, waaronder Gatecrash van trompettist Eric Vloeimans. Deze groep, waarin hij Fender Rhodes speelt en gebruik maakt van elektronica, wint in 2007 een Edison voor de CD Gatecrashin’. Gatecrash alsook de variant Kytecrash, waarbij de groep de samenwerking met Kyteman en de zijnen aangaat, toert intensief in binnen- en buitenland.

In 2008 kreeg Jeroen de North Sea Jazz Compositieopdracht. Hij formeert de groep Sikeda, een bezetting van cello, contrabas, drums, synthesizers, percussie en veel elektronica, waar hij alle kanten mee op kan. De CD Thin Air die naar aanleiding hiervan tot stand komt, wordt genomineerd voor een Edison.
In 2008 vormde Van Vliet samen met topimprovisatoren Oene van Geel (altviool), Anton Goudsmit (gitaar) en Mete Erker (saxofoon) het energieke, eigenwijze collectief Estafest. Ook hier passeren composities van Van Vliet de revue en wordt het avontuur opgezocht. Na de bejubelde debuut (live) CD in 2011, volgt in 2014 het eerste studioalbum Eno Supo dat het kwartet meteen een showcase oplevert op de internationale jazzbeurs Jazzahead in Bremen.
 In september j.l. voerde hij  De Zeelandsuite 2014 uit op 6 buitenlokaties in Zeeland met saxofonisten Joris Roelofs, Joris Posthumus , Mete Erker, gitarist Anton Goudsmit, bassist Frans van der Hoeven en drummer Pascal Vermeer.

Daarnaast speelt Van Vliet al enige jaren met vocaliste Simin Tander, met wie hij veel in Duitsland en buiten Europa optreedt. Van Vliet werkt ook met een aantal moderne dans- en theatergroepen, waaronder die van zijn broer, beeldend kunstenaar Marc van Vliet. Bovendien heeft hij in de loop der jaren met vele grote internationale musici gespeeld, onder wie Bob Malach, Kenny Wheeler, John Zorn, Norma Winstone, Charly Mariano en Jakob Bro.
In 2014 brengt Van Vliet twee CD’s onder zijn eigen naam uit: Wait, een soloplaat, en OGU, een trioplaat met Bram Stadhouders (gitaar) en Etienne Nillesen (drums). Beide CDs krijgen lovende kritieken.
 In 2014 ontvangt Jeroen van Vliet de BUMA Boy Edgarprijs. Als sideman speelt Van Vliet op ruim vijftig CD’s mee. Onder zijn eigen naam dan wel met zijn eigen groepen bracht hij 11 albums uit

ENGLISH

Poetic and lyrical musician with an open mind and a strong sense of improvisation, melody and harmony

Jeroen van Vliet is known as a pianist and composer who intertwines his great sense of melody and harmony with adventure and experiment. He distinguished himself in the bands of alto saxophonist Paul van Kemenade and double bass player Eric van der Westen and also (on fender rhodes) in trumpeter Eric Vloeimans’ Gatecrash. Projects of his own are Estafest (with violist Oene van Geel, guitarist Anton Goudsmit and saxophonist Mete Erker) and OGU (with guitarist Bram Stadhouders and drummer Etienne Nillesen).
On December 14, Jeroen van Vliet will be awarded the most important jazz prize in the Netherlands: the Buma Boy Edgar Prize 2014. For that night at the Bimhuis Jeroen van Vliet curates a special program. His current groups Estafest and Trio OGU will occur, but also an older ensemble: Sikeda. Furthermore Jeroen has invited some special guests: Eric Vloeimans, bassist Carlo Mombelli (South Africa) and bass clarinettist Claudio Puntin (Germany). (see program below)
A few quotes – or actually compliments – from the jury:
“Van Vliet creates music to get lost in. He is one of the few major poets of Dutch improvised music. He is a warm-hearted person, who is never tempted to make unnecessarily complicated music, but always remains faithful to his beautiful sound. And it’s in this sound that substance, dimension and depth can be found. It’s a quality that makes Van Vliet ruthlessly credible.”
“A masterful pianist with skills in various fields. His touch, and especially his lyrical approach to music and sound, make him recognizable and loved. (…) You can always feel the excitement of the moment, the love of improvisation.”
“Van Vliet’s own musical language harbours an open mind that allows him to sound convincing in realms of classical and chamber music, ambient, free improvisation, groove, electronic music and somewhat more traditional jazz.”
Jeroen van Vliet himself was delighted about the fact that especially music-substantive reasons underlie the decision of the jury to award him the prize.
The VPRO will broadcast  the full program (20: 00-00.00) live on Radio 6. All information about Jeroen and BUMA Boy Edgar Prize can be found HERE

The program runs from 20: 00-23: 30
Trio OGU & Claudio Puntin
Bram Stadhouders – guitar, laptop, Etienne Nillesen – percussion; Claudio Puntin – bass clarinet; Jeroen van Vliet – piano

Duo Jeroen van Vliet & Eric Vloeimans
Eric Vloeimans – trumpet and Jeroen van Vliet – piano

Estafest
Oene van Geel – viola / cajon; Anton Goudsmit – guitar; Mete Erker – tenor and soprano saxophone, bass clarinet; Jeroen van Vliet – piano

Duo Jeroen van Vliet & Carlo Mombelli
Carlo Mombelli – bass guitar, effects; Jeroen van Vliet – piano

Sikeda
Erwin Vann – tenor and soprano saxophone; Jörg Brinkmann – cello; Afra Mussawisade – percussion; Pascal Vermeer – drums; Frans van der Hoeven – bass; Jeroen van Vliet – piano

Jeroen van Vliet, 2014.(PHOTO RENS HORN)
Jeroen van Vliet is known as one of Holland’s most lyrical jazz pianists, a master of nuance and subtlety. A musician and composer who intertwines great sense of melody and harmony with adventure and experiment. He made a name for himself in the bands of alto saxophonist Paul van Kemenade and double bass player Eric van der Westen and distinguished himself on Fender Rhodes in Gatecrash, group of trumpeter Eric Vloeimans.
After completing the composition assigment of the Northsea Jazz Festival in 2008, he created more new projects of his own, for playing solo and for his bands Estafest (with viola player Oene van Geel, guitarist Anton Goudsmit and saxophonist Mete Erker) and OGU (with guitarist Bram Stadhouders and drummer Etienne Nillesen). The Cd releases from both these bands received rave reviews.
Only 19 years old he hits the spotlight by winning both first prize ánd the award for the best soloist at the Frisian Middelsee Jazztreffen. During the nineties he distinguishes himself in the bands of alto saxophonist Paul van Kemenade and double bass player Eric van der Westen.
During the last ten years Van Vliet made a name for himself in various bands including trumpeter Eric Vloeiman’s Gatecrash. This group, which features Van Vliet on Fender Rhodes and electronics, won the 2007 Edison Award for the album Gatecrashin’. Gatecrash, as well as the Kyteman collaboration Kytecrash, has been extensively touring Holland and abroad.
In 2008 the North Sea Jazz Festival commissioned Van Vliet to write a free composition. He forms the group Sikeda, a line-up of cello, double bass, drums, synths, percussion and a shipload of electronics, enabling him to do just about anything. The cd Thin Air, the project’s spin-off, was nominated for an Edison Award.
Together with top class improvisers Oene van Geel (viola), Anton Goudsmit (guitar) and Mete Erker (saxophone) Van Vliet forms the energetic and single-minded collective Estafest. Here, once more, Van Vliet’s compositions can be heard in a groundbreaking, adventurous setting. After the applauded 2011 live debut cd, the 2014 studio album Eno Supo results in a showcase at the international Jazzahead fair in Bremen.
Last september he performed the Zeeland Suite 2014 on 6 outdoor locations in Zealand with saxophonists Joris Roelofs, Joris Posthumus, Mete Erker, guitarist Anton Goudsmit, bassist Frans van der Hoeven and drummer Pascal Vermeer.
Furthermore Van Vliet has played with Simin Tander for some years now, a vocalist with whom he has frequently performed in Germany and outside of Europe. Van Vliet also collaborates with various dance and theatre companies, including the one of his brother Marc van Vliet. Moreover he’s played with many great international artists, including Bob Malach, Kenny Wheeler, John Zorn, Norma Winstone, Charly Mariano and Jakob Bro.
In January 2014 Van Vliet releases two albums as a leader: Wait, a solo cd, and OGU, een trio recording with Bram Stadhouders (guitar) and Etienne Nillesen (drums). Both albums get rave reviews. In 2014 Jeroen van Vliet receives the Buma Boy Edgarprijs, Holland’s most prestigious jazz award.
As a sideman Van Vliet can be heard on more than fifty CDs. Under his own name or with his own groups he released 11 albums.