1 Track Only (10)

Een nieuwe aflevering in de serie 1 Track Only: nieuwe nederlandse producties van Marzio Scholten’s Identikit; Boy’s Big Band (Boy Edgar) en Atanga Boom!

CD Return van Boy’s Big Band (NJA).
De belangrijkste jazzprijs van Nederland werd naar hem genoemd: Boy Edgar, de legendarische bandleider, pianist en componist van Boy’s Big Band en later van Boy Edgar’s Sound. Hij zou dit jaar (op 31 maart) 100 jaar geworden zijn. Ter ere daarvan dit album; ook komt er een boek uit over Boy Edgar van Marieke Klomp en Marie-Claire Melzer.
Het mooie van Edgars filosofie over het leiden van een band was, dat hij bij het schrijven en arrangeren van stukken steeds de individuele sterke kanten van de musici naar voren wilde halen. Zijn grote voorbeeld was Duke Ellington.

In de nieuwe CD-serie Treasures of Dutch Jazz van het Nederlands Jazz Archief werden nooit eerder verschenen opnamen uit 1965/66 van de Boy Edgar Big Band uitgebracht op de CD Return.

Het bekendst werd Edgar in de jaren zestig als leider van Boy’s Big Band. Optredens voor radio en tv waren de bestaansbasis van dit heel divers samengestelde orkest. Op het repertoire stonden veel stukken van Theo Loevendie (die in de band alt en sopraansax speelde) en Ellingtoniaanse composities en bewerkingen van Edgar.
Het orkest had een belangrijke samenbindende rol in de Nederlandse jazz: jazzmusici waren in die tijd min of meer verdeeld in 2 stromingen: die van de conventionele jazz en die van de nieuwe wegen en avonturen. Bij Boy Edgar zaten ze samen in 1 band.

In 1966 moest Boy Edgar, wiens hoofdberoep medicus was, voor zijn werk enige tijd naar Amerika. Saxofonist-componist Theo Loevendie nam toen het roer over.
In mei 1968 werd het orkest opgeheven vanwege teveel meningsverschillen over de te volgen muzikale weg, maar delen ervan gingen verder in drie formaties. Theo Loevendie richtte zijn experimentele Consort op, saxofonist Herman Schoonderwalt en trompettist Cees Smal begonnen samen met pianist Frans Elsen het conventionelere Hobby Orkest, en Boy Edgar ging optreden met de voornamelijk uit saxofonisten bestaande Boy Edgar’s Sound.
Het Nederlands Jazz Archief brengt met regelmaat opnames uit van historische Nederlandse jazz uit de 20e eeuw. HIER is meer te vinden over de geschiedenis van de Boy Edgarprijs.

EP ‘Here Comes A Riot’ van Marzio Scholten’s Identikit
free-indie-jazz-rock
Identikit is het kwintet van gitarist Marzio Scholten  dat – naar eigen zeggen –  moderne jazz combineert met indie-rock en een klein beetje avant-garde. 
’Here Comes A Riot’ is een nieuwe release, een 27 minuten durende EP (5 tracks) en is de opvolger van het debuutalbum Garage Moi uit 2013.
Identikit speelt energiek, rauw en vaak hard. Meer rock dan op de vorige plaat. Sound effecten worden niet geschuwd.

Deze EP komt niet als CD uit, maar digitaal én in een 12″ vinyl versie. Heel bewust: Marzio Scholten vind de lengte van een half uur muziek eigenlijk precies goed voor dat wat hij rauw en ongepolijst wil uitdrukken.
IDENTIKIT bestaat naast bandleider/gitarist/componist Marzio Scholten uit Lars Dietrich (alt sax), Jasper Blom (tenor sax), Sean Fasciani (bas) en Niek de Bruijn (drums).
17/4 PARADISO, Amsterdam; 16/5 Stroomhuis, Eindhoven; 29/5 TivoliVredenburg, Utrecht; 26/8 Jazzkapel, Den Bosch

CD Wuzz Gnawan van Atanga Boom!
Afrofunkgroovejazz!

Atanga Boom! bestaat uit zes muzikanten met een gemeenschappelijke passie voor afrobeat, funk, jazz en spacejazz. Atanga Boom! bestaat sinds 2012 en heeft een opvallende samenstelling waarin tuba en bariton saxofoon zorgen voor het lage register. Drums en percussie produceren de grooves en gitaar en toetsen leveren de harmonieën met een pittig randje.

De CD van Atanga Boom! werd op 20 maart gepresenteerd in Paradiso, Amsterdam
De band is te horen op 21-3 in Dizzy Rotterdam, 27-3 Gebr. De Nobel, Leiden.
Invloeden in de muziek komen van groepen als Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou, Fela Kuti, Youssou N’Dour, Radiohead, Prince, Doudou N’Daye Rose.
Met Maarten Meddens (keys), Mark Tuinstra (gitaar), Helene Jank (percussie, vocals), Coen Kaldeway (baritonsax), Axel Schappert (tuba) and Greg Smith (drums).

ENGLISH
A new episode in the series 1 Track Only: new Dutch productions from Marzio Scholten’s Identikit; Boy’s Big Band (Boy Edgar) and Atanga Boom!

CD Return of Boy’s Big Band (NJA).
The most important jazz prize in the Netherlands was named after him: Boy Edgar,
the legendary band leader, pianist and composer of Boy’s Big Band and later Boy Edgar’s Sound.
He would have reached the of 100 this year (March 31) 100. To honor him therefore this album; also a book about Boy Edgar (by Marieke Klomp & Marie-Claire Melzer) will be published.
The good thing of Edgars philosophy about leading a band was that he always wanted to highlight the individual strengths of the musicians in writing and arranging pieces. His great example in that was Duke Ellington.
Recently previously unreleased recordings from 1965/66 of the Boy Edgar Big Band were released on the album ‘Return’ (in the new CD series ‘Treasures of Dutch Jazz Dutch’ of the Dutch Jazz Archive).

boy_edgar_1971_foto_c_peter_boersma(photo peter broersma)
Boy Edgar is best known as the leader of Boy’s Big Band in the sixties. Appearances on radio and television were the livelihood of this very diverse orchestra. The repertoire included many pieces of Loevendie (who played alto and soprano saxophone in the band) and Ellingtonian compositions and adaptations of Edgar. The orchestra had an important unifying role in the Dutch jazz: jazz musicians at that time were more or less divided into two streams: those of conventional jazz and those who were into new ways and adventures. With Boy Edgar they were together in one band.

Boy Edgar’s main occupation was to be a physician; in 1966 he had to leave for America for his work, for some time. Saxophonist-composer Loevendie then took over the wheel.
In May 1968 the orchestra was disbanded because of too munch disagreement about the musical path to follow, but parts of it went on into three formations. Loevendie founded his experimental Consort, saxophonist Herman Schoonderwalt and trumpeter Cees Smal started the more conventional Hobby Orchestra with pianist Frans Elsen, and Boy Edgar was performing with the Boy Edgar’s Sound (with mainly saxophonists in it).
The Dutch Jazz Archive releases recordings of Dutch jazz history from the 20th century on a regular basis. More info about the history of the Boy Edgar Prize can be found HERE.

EP “Here Comes A Riot, Marzio Scholten’ Identikit
free-indie-jazz-rock
Identikit is the quintet of guitarist Marzio Scholten that – in its own words – combines modern jazz with indie-rock and a little avant-garde. Here Comes A Riot is a new release, a 27-minute EP (5 tracks) and is the successor to the debut album Garage Moi (2013).
Identikit plays energetic, raw and often loud. Even more rock-orientated than on the previous album. Sound effects are not shunned. This EP doesn’t come as a CD, but digital and in a 12 “vinyl version. Quite deliberately:.Marzio Scholten feels the length of a 30 minutes of music is actually just right for what he wants to express in a raw and unpolishedway.
Identikit exists of bandleader / guitarist / composer Marzio Scholten,  Lars Dietrich (alto sax), Jasper Blom (tenor sax), Sean Fasciani (bass) and Niek de Bruijn (drums). 
17/4 PARADISO, Amsterdam; 16/5 Power House, Eindhoven; 29/5 Tivoli Vredenburg, Utrecht; 26/8 Jazz Chapel, Den Bosch

CD Wuzz Gnawan of Atanga Boom !

Afro Funk Groove Jazz!
Atanga Boom is a small collective featuring six passionate groove-addicts with a common passion for afrobeat, funk, jazz and jazz space. Atanga Boom! exists since 2012 and has a striking cast in which tuba and baritone saxophone provide the low register. Drums and Percussion produce the grooves and guitar and keyboards provide the harmonies with a spicy edge. 
Cd Atanga Boom! was presented on March 20 at Paradiso, Amsterdam
The band can be heard on 21-3 in Dizzy Rotterdam, 27-3 Gebr. The Nobel Leiden. 
Influences in the music come from groups like Orchestre Poly-Rythmo Cotonou, Fela Kuti, Youssou N’Dour, Radiohead, Prince, Doudou N’Daye Rose. 
Maarten Meddens (keys), Mark Tuinstra (guitar), Helene Jank (percussion, vocals), Coen Kaldeway (baritone), Axel Schappert (tuba) and Greg Smith (drums).