Mark Turner

Intelligente postbop

Mark Turner wordt altijd gezien als een ‘intellectuele’ post-bop tenorsaxofonist. Bedreven in
abstracte jazz, maar zonder daarin een groot ego op de voorgrond te stellen. En duidelijk beïnvloed door John Coltrane en Warne Marsh.
Zijn carrière omspant inmiddels al meer dan 20 jaar (hij wordt volgende maand 50) en in die tijd is hij bekend geworden als iemand die graag onderzoekend componeert en speelt, met een  onderscheidende en persoonlijke toon. In zijn composities is hij op zoek naar iets wat misschien moeilijk is, maar toch muzikaal goed klinkt. Hij is op het gebied van de meer abstracte modale jazz* (zie onder) absoluut toonaangevend.

In zijn quartet speelt mee trompettist Avishai Cohen met wie Turner het muzikaal goed kan vinden; hun spel is goed op elkaar afgestemd.
Verder met Joe Martin – contrabas en Obed Calvaire – drums.
30-10 Bimhuis; 1-10 LantarenVenster; 7-11 Muziekgebouw Eindhoven

Turner over de nieuwe quartet-CD ‘Lathe of Heaven’: “I spent a lot of time on the compositions, which I usually do. The blowing is important, but I don’t think about that when I’m writing.  I just write the tune, and then we see if we can improvise on it or not.  Some of the new tunes are long and kind of involved, and some of them are kind of my version of being pyrotechnical. I just wanted to explore, and I wanted to be able to go in there with a band that would be flexible and have the craftsmanship and the foundation to play something difficult and still make it sound musical.”

* Modale jazz
In de jaren 50 was het voor jazzmusici gangbaar te improviseren op een van tevoren vastgesteld akkoordenpatroon (schema). Een aantal musici vond dat hierdoor de creativiteit te veel aan banden werd gelegd en ging experimenteren met modi: bepaalde toonreeksen die de melodische en harmonische inhoud bepalen. Dat resulteerde in muziek met een avontuurlijker en opener karakter. Sleutelfiguren in de stroming, die aan het begin van de jaren 60 dominant werd, waren onder meer Miles Davis en John Coltrane.

Eerder maakte Mark Turner ook furore met Trio Fly, dat in 2000 werd gevormd met Larry Grenadier op bas en Jeff Ballard op drums.
Turner bracht meerdere CD’s uit op het prestgieuze label ECM , waaronder Year of the Snake en Lathe of Heaven.
 Hij maakt verder deel uit van het quartet van gitarist Gilad Hekselman en dat van drummer Billy Hart.  Hij speelde mee op platen van oa gitarist Kurt Rosenwinkel, saxofonist David Binney en pianist Aaron Goldberg. En nog veel meer:
Lee Konitz, James Moody, Dave Holland, Joshua Redman,, Brad Mehldau, Reid Anderson, Omer Avital, Brian Blade, Ethan Iverson, Enrico Rava, Jochen Rueckert e.v.a.

ENGLISH
Intelligent postbop

Mark Turner is always seen as an “intellectual” post-bop tenor saxophonist. Skillfull in
abstract jazz, without taking a big ego set in the foreground. And clearly influenced by John Coltrane and Warne Marsh.
His career already spans more than 20 years (he turns 50 next month), and during that time he has become known as someone who composes and plays in an exploratory way, with a distinctive and personal tone. In his compositions, he is looking for something that might be difficult, but sounds good musically. In the field of abstract modal jazz * (see below) he’s an absolute leader.

In his quartet he plays with trumpeter Avishai Cohen, with whom he can get along very well musically speaking;  their playing matches well.
Furthermore in his quartet Joe Martin – double bass and Obed Calvaire – drums.
30-10 Bimhuis; 1-10 LantarenVenster; 7-11 Muziekgebouw Eindhoven

Turner about the new quartet CD “Lathe of Heaven ‘:“I spent a lot of time on the compositions, which I usually do. The blowing is important, but I don’t think about that when I’m writing.  I just write the tune, and then we see if we can improvise on it or not.  Some of the new tunes are long and kind of involved, and some of them are kind of my version of being pyrotechnical. I just wanted to explore, and I wanted to be able to go in there with a band that would be flexible and have the craftsmanship and the foundation to play something difficult and still make it sound musical.”

* Modal jazz
In the 50s for jazz musicians it was common to improvise at a predetermined chord pattern (chord progressions). Some musicians felt that this imposed restraints on their creativity and started experimenting with modes (certain tone sequences). That resulted in music with a more adventurous and more open character. Key figures in the movement, which became dominant at the beginning of the 60’s, were a.o. Miles Davis and John Coltrane.

mark turnerEarlier, Mark Turner also made furore with Trio Fly, which was formed in 2000 with Larry Grenadier on bass and Jeff Ballard on drums.
Turner released several CDs on the prestigious label ECM, including Year of the Snake and Lathe of Heaven. He is also a member of the quartet of guitarist Gilad Ekselman and drummer Billy Hart. He played on a lot of records by ao guitarist Kurt Rosenwinkel, saxophonist David Binney and pianist Aaron Goldberg. And many more:
Lee Konitz, James Moody, Dave Holland, Joshua Redman, Brad Mehldau, Reid Anderson, Omer Avital, Brian Blade, Ethan Iverson, Enrico Rava, Jochen Rueckert