David Virelles

Op het grensgebied tussen avant-jazz en Afro-Cubaanse muziek.

De in Cuba geboren pianist David Virelles, een groot talent in de New Yorkse downtown-scene, verbaast en verrast met spannende improvisaties waarin hij zijn eigen draai geeft aan de mysterieuze rituele muziek uit zijn geboorteland.


13-11 Bimhuis Amsterdam. Met David Virelles – piano, Vicente Archer – bas, Román Díaz – biankoméko/zang, Gerald Cleaver -drums
David Virelles is inmiddels een van de meest besproken en baanbrekende pianisten uit de jazzscene van New York. Zijn nieuwste album Mbòkó (ECM) krijgt al net zoveel goede pers als het vorige (Continuum, uit 2012).
Op deze plaat put hij uit de magische-rituele achtergrond van West-Afrikaanse gemeenschappen op Cuba. Hij heeft folkloristische ritmes van Afro-Cubaanse religieuze rituelen omgezet in 21e-eeuwse muziek waarin mysterie nog doorklinkt. De titel Mboko betekent onder andere ‘de stem’, niet de menselijke stem, maar de stem van een geest of geesten, waarin wordt geloofd in de Abakua cultuur.
De subtitel van Mbòkó is Sacred Music for Piano, Two Basses, Drum Set and Biankoméko Abakuá.  
Het melodische pianospel wordt ondersteund door het geluid van twee contrabassen die drone-achtig opereren en traditionele percussie én drums. Een belangrijke rol is weggelegd voor zanger/percussionist Román Diaz op de traditionele biankoméko-drums.
Zijn muziek is tegelijkertijd oud en modern, meditatief en stuwend, Afro cubaans en avantjazz.

Virelles groeide op in de rijke muziekcultuur van Cuba, maar raakte vooral geïnteresseerd in improvisatie toen hij de jazzcollectie van zijn opa ontdekte. 
Hij vertrok op zijn achttiende naar Canada en ontwikkelde zich daar als talent op de piano. Hij was de eerste die de Oscar Peterson Award won, uitgereikt door Peterson zelf! 
Sinds hij in 2009 in New York aankwam is het snel gegaan met de carrière van David Virelles. Inmiddels is hij pianist bij Steve Coleman, Ravi Coltrane en Mark Turner en speelt hij op recente ECM-cd’s van Chris Potter en Tomasz Stańko.

Met Chris Potter Quartet (pianosolo vanaf 2:42)

Zijn album Continuum eindigde in 2012 op één in het jaarlijstje van The New York Times. 

Virelles speelde eerder al geïmproviseerde muziek met drumveteraan Andrew Cyrille. In 2011 speelde hij geprepareerde piano, celeste en harmonium op Chris Potter’s album The Sirens.
Verder speelde hij oa ook nog met Ravi Coltrane, Henry Threadgill, Tomasz Stanko, Wadada Leo Smith, Jane Bunnett and The Spirits Of Havana, Dewey Redman, Sam Rivers, Steve Coleman,  Hermeto Pascoal, Chucho Valdés, Paul Motian, Mark Turner.

 

ENGLISH
Between avant-jazz and Afro-Cuban music.

The Cuban-born pianist David Virelles, a great talent in the New York downtown scene, surprises with exciting improvisations in which he gives his own twist to the mysterious ritual music from his homeland. 
13-11 Bimhuis Amsterdam With David Virelles – piano, Vicente Archer – bass, Román Díaz – biankoméko / vocals, Gerald Cleaver -drums


David Virelles has become one of the most talked about and groundbreaking pianists in the jazz scene of New York. His latest album Mboko (ECM) received a lot of good press, just like the previous one (Continuum, from 2012). On this new record, he draws from the magic-ritual background of West African societies in Cuba. He transformes folkloric rhythms of Afro-Cuban religious rituals into 21st century music in which mystery still resonates. The title ‘Mboko’ means (ao) ‘voice’, not the human voice, but the voice of a spirit or spirits, in which the Abakua culture believes in.
The subtitle of Mboko is Sacred Music for Piano, Two Basses, Drum Set and Biankoméko abakua. The melodic piano playing is supported by the sound of two drone-like operating double basses and traditional percussion and drums. An important role is played by singer / percussionist Román Diaz on traditional biankoméko drums.
The music is ancient ànd modern, meditative and flowing, Afro-cuban and avant jazz.


David-VirellesVirelles grew up in the rich musical culture of Cuba, but became interested in improvisation when he discovered the jazz collection of his grandfather. He left to Canada when he was 18 years old and developed himself as a talent on the piano. He was the first to win the Oscar Peterson Award, presented by Peterson himself!
Since he arrived in New York in 2009, things went fast in the career of David Virelles. Now he is a pianist with Steve Coleman, Ravi Coltrane and Mark Turner, and plays on recent ECM CDs with Chris Potter and Tomasz Stanko. 
His album Continuum became the numer one in 2012 in the list of The New York Times. 
Virelles previously played improvised music with drum veteran Andrew Cyrille; in 2011 he played prepared piano, celeste and harmonium on Chris Potter’s album The Sirens. Furthermore, he played with Ravi Coltrane, Henry Threadgill, Tomasz Stanko, Wadada Leo Smith, Jane Bunnett and The Spirits Of Havana, Dewey Redman, Sam Rivers, Steve Coleman, Hermeto Pascoal, Chucho Valdés, Paul Motian, Mark Turner.