North Sea Jazz Festival 2016 (6): Colin Stetson/Sarah Neufeld

De laatste van 6 afleveringen over Northsea Jazz op 8, 9 en 10 juli in Ahoy in Rotterdam.  In 6 blogs worden een aantal highlights audio/visueel toegelicht.
Vandaag Colin Stetson en Sarah Neufeld.  Zondag 10-7 Madeira 17:15

Dynamisch en hypnotiserend
Een duo met een geweldige bezetting: bassax en viool! Dat zie je niet vaak. De Canadese musici Colin Stetson en Sarah Neufeld maken – met niet meer dan 2 personen – een meeslepende muzikale reis langs de randen van jazz, pop-avant-garde en hedendaags klassiek. Minimalistische muziek, met soms melancholische melodieën en soms ook een stevige dosis noise. Met zoveel verschillende lagen en voicings dat het haast ongelooflijk lijkt om dat met slechts twee akoestische instrumenten in real time te kunnen produceren.

Stetson en Neufeld kennen elkaar van samenwerking in de succesvolle Canadese indie-rockband Arcade Fire, waar Neufeld bandlid is. Vorig jaar brachten ze een duoplaat uit Never Were The Way She Was. Daar blijkt hoe goed en organisch ze elkaar muzikaal aanvoelen en complementeren. 
Allebei kunnen ze lange repetitieve patronen volhouden, laag over laag leggen, lang doorgaan met een drone en langzame veranderingen integreren in hun spel: allemaal elementen van minimal music, die je ook wel terug vindt in post-rock en hedendaagse elektronica.
 Beiden zijn eveneens ware solo performers; ze maakten verschillende solo albums.

Colin Stetson heeft de grenzen van zijn instrument verlegd – net als collega-saxofonisten Evan Parker en Mats Gustavsen – door middel van technieken als circular breathing*. 
Hij maakt in zijn eentje verschillende tonen en geluiden door elkaar: bijvoorbeeld heel veel snelle noten produceren door met zijn vingers snel over de kleppen te gaan en tegelijkertijd een langzame melodische lijn door zijn sax heen mee te zingen. Zo legt hij lagen over elkaar heen zonder gebruik te maken van loopings over andere overdub technieken. What You See Is What You Get! Je moet daarvoor wel een sterke conditie hebben, want zwaar werk is het zeker.
*Circular Breathing: circulaire ademhaling. Tegelijkertijd spelen (uitblazen via de mond) én ademhalen (door de neus) zodat het geluid steeds maar door blijft gaan, niet stopt.

Violiste Sarah Neufeld werkte eerder samen met componist/producer Nils Frahm en bracht een twee solo-albums uit, waaronder The Ridge in 2016. Met Colin Stetson speelde ze in Bon Iver en Bell Orchestre. Als duo werkten ze eerder samen aan de soundtrack voor de film Blue Caprice.

Colin Stetson werkte met avant musici als Tom Waits, Arcade Fire, Bon Iver, TV On The Radio, Feist, Laurie Anderson, Lou Reed, The Chemical Brothers, Animal Collective, Jolie Holland, Sinead O’Connor, LCD Soundsystem, The National, Angelique Kidjo, and David Gilmore.

ENGLISH
The last of six episodes on North Sea Jazz on 8, 9 and July 10 at Ahoy in Rotterdam. In the blogs 6 acts are audio/visually highlighted.
Today Colin Stetson and Sarah Neufeld.

Sunday 10-7 Madeira 17:15

Dynamic and hypnotic

A duo of bass saxophone and violin! You don’t get to see that very often. Canadian musicians Colin Stetson and Sarah Neufeld make – with no more than two individuals – a captivating musical journey along the edges of jazz, avant-garde pop and contemporary classical. Minimalist music, with sometimes melancholic melodies and sometimes a strong dose of noise. With so many different layers and voicings that it seems almost unbelievable to be able to produce that with only two acoustic instruments in real time.
colin-stetson-sarah-neufeld
Stetson and Neufeld teamed up several times in the successful Canadian indie rock band Arcade Fire, where Neufeld is a bandmember. Last year they released a duo album ‘Never Were The Way She Was’. It proves how well and organic they sense and complement each other musically.
Both can sustain long repetitive patterns, lay layer upon layer, play longlasting drones and slow changes. These are all elements of minimal music, which can also be found in post-rock and contemporary electronics. Both musicians are true original solo performers; they made several solo albums.

Colin Stetson has pushed the boundaries of his instrument – just like fellow saxophonists Evan Parker and Mats Gustavsen – through techniques such as circular breathing *. He makes different tones and sounds at the same time: for example he produces a lot of fast notes by quickly going over the valves with his fingers, while he sings a slow melodic line through his sax. That way he layers his sounds without using loops or other overdubbing techniques. What You See Is What You Get! You need to be in good shape to do that thought, because it’s Hard Work!
* Circular Breathing: at the same play (blow by mouth) and breathe (through the nose) so the sound always just keeps going, does not stop.

Violinist Sarah Neufeld has worked with composer/producer Nils Frahm and made two solo albums, including The Ridge in 2016. With Colin Stetson, she starred in Bon Iver and Bell Orchestre. As a duo they worked together on the soundtrack for the movie Blue Caprice.

Colin Stetson has worked with avant musicians like Tom Waits, Arcade Fire, Bon Iver, TV On The Radio, Feist, Laurie Anderson, Lou Reed, The Chemical Brothers, Animal Collective, Jolie Holland, Sinead O’Connor, LCD Soundsystem, The National, Angelique Kidjo, and David Gilmore.