Corrie van Binsbergen: VANBINSBERGEN PLAYSTATION

Scroll down for english version

Dynamisch, speels, overtuigend

Corrie van Binsbergen’s nieuwste band maakt leuke muziek!
Nee –  ‘leuk’ is het goede woord niet.
Corrie van Binsbergen’s nieuwste band maakt aanstekelijke muziek, waar je (wederom) geen etiket op kunt plakken. Soms dynamisch, soms charmant, mooi, aangenaam, soms open, soms een beetje vaag, altijd speels en overtuigend.
VANBINSBERGEN PLAYSTATION is een 8-mans groep met vier blazers, die enorm goed uit de verf komen in mooi geschreven arrangementen. Het zijn dan ook niet de minsten die hier spelen: rietblazers Mete Erker en Miguel Boelens en kopersektie Morris Kliphuis en Joost Buis beheersen hun instrument, en zijn in staat om heel mooi ‘te mengen’ zoals dat heet.


Bovendien zijn ze thuis in verschillende stijlen, en dat is nodig, want de muziek die CvB schrijft voor deze groep is heel uiteenlopend van karakter. Stukken met een stevige rockbeat, sferische klanklandschappen, Ellington achtige exotische jazz, filmmuziek, van alles komt voorbij. Ook drummer Yonga Sun valt op als een musicus die zijn hand niet omdraait voor al die combinaties van pop, rock, jazz, soundtrack.


Het recent uitgebrachte album ‘VANBINSBERGEN PLAYSTATION Live’ werd opgenomen tijdens de eerste twee concerten die de groep gaf. Het resultaat mag er zijn. Lekkere grooves in Goofy; open en sfeervolle soundcscapes in White Lines; prachtige trombone- en basklarinet klanken en lijnen in Als Mijn Hart de Weg Volgt en een te gekke hoornsolo in Basil Outside. (Morris Kliphuis is de laatste paar jaar alleen maar beter en compacter gaan spelen). Op de plaat ook een compositie van Billy Strayhorn: A Flower is a Lovesome Thing, in een arrangement van Joost Buis. Soms klinkt Vanbinsbergen Playstation als een kleine big band, maar net zo vaak ook als een intiem kamerjazz ensemble.
Mete Erker (tenorsax en basklarinet), Miguel Boelens (alt- en sopraansax), Morris Kliphuis (hoorn en cornet), Joost Buis (trombon en lapsteel), Albert van Veenendaal (prep piano), Dion Nijland (bas), Yonga Sun (drums) en Corrie van Binsbergen (gitaar).

26-2 Paradox, Tilburg; 28-2 De Vermaning, Zaandam; 19-3 DJS Dordrecht, 29-4 Doelen Rotterdam; 21-5 Plusetage Baarle Nassau

Corrie van Binsbergen is gitariste, componiste en artistiek leider van Stichting Brokken, waarmee ze allerlei projecten doet en deed, zoals Corrie en de Grote Brokken (kopstukken uit de Nederlandse pop en jazz); de serie ‘Schrijvers in Concert’, muziek en literatuur, met oa  Toon Tellegen en Kees van Kooten.

In Zaal 100 in Amsterdam begon ze maandelijkse Brokkenavonden en -middagen, waar muzikale ontmoetingen werden georganiseerd en een leerorkest De Brokkenfabriek werd geïnitieerd, dat iedere maand onder leiding van een andere musicus werkte aan composities, maar vooral aan improviseren.
Gevolgd door een (einde-)jaarlijks Brokkenfestival met de highlights van het jaar. Vanaf september 2013 heten die avonden Club 100, waarvoor ze meerdere jonge musici aantrok om nieuwe muzikale ontmoetingen  op touw te zetten.
Daarnaast doet ze meerdere (eenmalige) projecten, zoals samenwerkingen met acteur/schrijver Josse De Pauw en componeerde ze voor meerdere ensembles in de hedendaagse muziek.

 

ENGLISH
Dynamic, playful, convincing

Corrie van Binsbergen’s latest band makes entertaining music! 

No – ‘entertaining’ is not the right word.
CvB’s latest band makes catchy music you (once again) can not label. Sometimes dynamic, sometimes charming, beautiful, pleasant, sometimes open, sometimes a little indistinct, always playful and convincing.
VANBINSBERGEN PLAYSTATION is an eight-pieve band with four horns, who come uo to their promise in beautifully written arrangements. But then, it’s a great hornsection: reed players Mete Erker and Miguel Boelens and brass section Morris Kliphuis and Joost Buis master their instrument and beldn very well
Moreover, they are at home in different styles, and this is a prerequisite, because the music that CvB writes for this group is quite diverse. Pieces with a heavy rock beat, atmospheric soundscapes, Ellington-like exotic jazz, cinematic music, everything comes along. Drummer Yonga Sun stands out as a musician who is in control of all those combinations of pop, rock, jazz, soundtrack.

The recently released album ‘VANBINSBERGEN PLAYSTATION Live’ was recorded during the first two concerts of the group. The results are impressive. Tasty grooves in Goofy; open and attractive soundcscapes in White Lines; beautiful trombone and bass clarinet sounds and lines in the Als Mijn Hart de Weg Volgt and an awesome french hornsolo in Basil Outside. (Morris Kliphuis the last few years continues to improve). On the album also a composition of Billy Strayhorn: A Flower is a Lovesome Thing, in an arrangement by Joost Buis. Sometimes VANBINSBERGEN PLAYSTATION sounds like a small big band, but just as often as an intimate chamber jazz ensemble.
Mete Erker (tenor sax and bass clarinet), Miguel Boelens (alto and soprano sax), Morris Kliphuis (french horn and cornet), Joost Buis (trombone and lap steel), Albert van Veenendaal (prep piano), Dion Nijland (bass), Yonga Sun ( drums) and Corrie van Binsbergen (guitar).

26-2 Paradox, Tilburg; 28-2 De Vermaning Zaandam; 19-3 DJS Dordrecht, 29-4 Doelen Rotterdam; 21-5 Plus Etage Baarle Nassau

corrieCorrie van Binsbergen is guitarist, composer and artistic director of Stichting Brokken, where she did all kinds of projects and such as Corrie and the Grote Brokken (with keyfigures from the Dutch pop and jazz); the series’ Writers in Concert, music and literature, featuring ao Toon Tellegen and Kees van Kooten.

In Zaal 100 in Amsterdam she started monthly Brokken nights and -afternoons where musical meetings were held and a workshop orchestra Brokkenfabriek was initiated, working with a different musical conductor every month. Followed by an annual Brokken Festival with the highlights of the year. Later on those evenings were renamed in ‘Club 100’, where several young musicians are invited to bring about new musical encounters.
CvB also does multiple (single) projects, including collaborations with actor/writer Josse De Pauw and composed for several ensembles in contemporary music