Einzelgänger/Nos Otrobanda

Scroll down for English Version

Dubbelblog over twee nieuwe CD’s: Antilliaanse muziek door Nos Otrobanda van Michiel Braam en eigenwijze leuke stukken van trio Einzelgänger van Louk Boudesteijn.

CD The Curacao Experience, van trio Nos Otrobanda
“Dit is waarschijnlijk wel een tikkeltje ‘And Now For Something Completely Different’, zegt Michiel Braam er zelf over. De pianist bracht alwéér een nieuw album uit – (nog maar een maanden geleden verscheen zijn nieuwste solo CD, ook in dit blog besproken. zie HIER)

Trio Nos Otrobanda richt zich volledig op het spelen van traditionals uit het de Antillen. Eigenlijk voelde Braam zich al 25 jaar lang aangetrokken tot de muziek van de Antilliaanse pianist Edgar Palm, maar het kwam er nooit van om er daadwerkelijk iets mee te doen. Het speelt zich dan ook in een ander muzikaal gebied af dan waar hij zich normaal gesproken mee bezig houdt.
Samen met slagwerker André Groen en de Curacao-se bassist Aty de Windt worden de Wals, Danza, Rumba, Danzon, Mazurka speels uitgevoerd.
De swing van de liedjes, waarin vaak 2-tegen-3 ritmes in voorkomen, is zowel een beetje bonkig als rond. Michiel Braam improviseert  er ook mee, maar laat er slechts heel af en toe een mini beetje jazz op los. Eenmaal opgezet, draai je deze CD tot het eind en meebewegen gaat vanzelf.
18 December 18, 2016 – 16:00 ACEC ereprijs Aardlek series, Apeldoorn

De Antilliaanse walsjes hebben Europese harmonieën en melodieën, die enigszins doen denken aan de muziek van Chopin en aan Midden-Amerikaanse ritmes. Met name de permanente frictie tussen de tegelijkertijd gespeelde in 2-en en in 3-en ritmes maken de muziek heel bijzonder.

Edgar Palm is een van de laatste en belangrijkste telgen uit de Antilliaanse Palm familie, die twee eeuwen lang pianisten, componisten en andere musici voortbracht.
De trionaam Otrobanda (‘andere kant’) komt van het historische deel van Willemstad, dat zo heet en waar veel muziek, musici en podia te vinden zijn.

 

CD Musica Gymnastica van Einzelgänger
Einzelgänger is het trio van de Rotterdamse trombonist Louk Boudesteijn, saxofonist Nils van Haften en gitarist Anton Goudsmit. De naam zegt het al: het gaat hier om drie eigenwijze eenlingen, die niet voor één gat te vangen zijn. Een trio met een onconventionele samenstelling (sax, trombone, gitaar). Dat biedt kansen.

Muzikaal schiet het alle kanten uit. Soms is het trio introvert, maar vaak ook helemaal niet. Ze kunnen ook luidruchtig zijn. En humor is belangrijk bij deze mannen. Hun debuut CD heet Musica Gymnastica.
 De mannen wringen zich (letterlijk) in allerlei bochten, terwijl ze ondertussen heel speels improviseren. Het is muziek die de ruimte laat voor onverwachte afslagen.
Ook de twee video’s geven blijk van humor en fantasierijkdom; in allebei wordt een leuk verhaaltje verteld/vertoond.

Louk Boudesteijn is een van de artistiek leiders van New Rotterdam Jazz Orchestra; heeft zijn eigen electrofunkjazzrock-band Fullduplex.
Afgelopen zomer participeerde hij ook in de Rotterdam Suite, een ode aan de stad in 8 delen, gecomponeerd door verschillende Rotterdamse musici. Het New Rotterdam Jazz Orchestra speelde het stuk in het kader van North Sea Round Town, in aanloop naar North Sea Jazz Festival. De acht verschillende stukken werden elk gemaakt speciaal voor een bepaalde plek en dus werd er uitgevoerd op 8 bijzondere plekken in de stad.

Samen met trompettist Jan van Duikeren en saxofonist Guido Nijs vormt hij The Special Request Horns, die met velen in de pop en rock muziek gespeeld hebben, zoals Lionel Richie, Diana Ross, Candy Dulfer en Marco Borsato. Louk is ook veelgevraagd sideman en speelde verder oa ook met Paul van Kemenade Quintet, Nueva Manteca, Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Metropole Orchestra en Martin Fondse.

ENGLISH
A Double Blog about two new CDs: Antillean music by Nos Otrabanda of Michiel Braam and  nice quirky pieces of Einzelgänger, trio of Louk Boudesteijn.

CD The Curacao Experience, by Nos Otrobanda
Busy as ever, Michiel Braam released another new album – only a month ago his latest solo CD, came out.
“This is probably a bit And Now for Something Completely Different,” Braam says. Trio Nos Otrobanda is fully focused on playing traditional music from the West Indies. Braam was attracted to the music of the Antillean pianist Edgar Palm a long time ago, but  somehow he never came to actually do something with it.  But then this is out of the ordinary for him, musically speaking.
Together with drummer André Groen and the Curacao bassist Aty de Windt, the Waltz, Danza, Rumba, Danzon, Mazurka are performed playfully.
The swing of the songs, in which there are often 2-to-3 rhythms at the same time, is both a little chunky ànd round. Michiel Braam adds some improvisation, but only very occasionally in a jazzy way. Once yo start playing this CD, you won’t turn it off untill the end and you will probably automatically move along…
18 December 2016, 4PM, ACEC ereprijs Aardlek series, Apeldoorn

The Antillean waltzes have European harmonies and melodies that are reminiscent of the music of Chopin and Central American rhythms. In particular, the continuing friction between the binary and triple rhythms simultaneously played, make the music very special.
Edgar Palm is one of the last and most important scions of the Antillean Palm family, that generated pianists, composers and other musicians for two centuries.
The trio named Otrobanda (‘other side’) comes from the historical part of Willemstad, that has this name, and where a lot of music, musicians and venues can be found.

CD Musica Gymnastica, by Einzelgänger
Einzelgänger (German for ‘loners’) is the trio of Rotterdam trombonist Louk Boudesteijn, saxophonist Nils van Haften and guitarist Anton Goudsmit. The name says it all: this are three quirky loners who cannot easily  bepigeonholed.A trio with an unconventional line-up (sax, trombone, guitar). That creates opportunities. The music goes in all directions. Sometimes the trio is introverted, but often it’s not. They can also be noisy., and have a good sense of humor too. Their debut CD is called Musica Gymnastica. They are literally bending themselves in and out of shape, while improvising playfully. It is music that leaves room for unexpected turns.
Humor and fantasy are also demonstrated in the two videos; in both a funny ‘story’ is told.
einzelganger

Louk Boudesteijn is one of the artistic directors of New Rotterdam Jazz Orchestra and has his own electrofunkjazzrock band Full Duplex.
Last summer, he also participated in the Rotterdam Suite, a tribute to the city in eight parts, composed by different Rotterdam musicians. New Rotterdam Jazz Orchestra played this piece in the context of North Sea Round Town, ahead of North Sea Jazz Festival. The eight pieces were each made for a specific location and was performed on eight special spots in the city.
Along with trumpeter Jan van Duikeren and saxophonist Guido Nijs he formes The Special Request Horns, who have played with many in the pop and rock music, such as Lionel Richie, Diana Ross, Candy Dulfer and Marco Borsato. Louk is also a much sought after sideman and played  with ao Paul van Kemenade Quintet, Nueva Manteca, Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Metropole Orchestra and Martin Fondse.