Martin van Duynhoven/Tobias Klein/Gonçalo Almeida

Scroll down for English version

Vrije Impro met een lange adem

Overtuigd adepten van de vrije improvisatiemuziek rietblazer Tobias Klein, drummer Martin van Duynhoven en bassist Gonçalo Almeida vormen sinds ruim 4 jaar een trio, dat na een tijd van experimenteren een repertoire heeft ontwikkeld waarin invloeden doorklinken van de vrije jazz uit de jaren 60 en 70 (Ornette Coleman, Henry Threadgill), maar ook uit hedendaagse gecomponeerde muziek. Op het album Vibrate in Sympathy (Clean Feed) staan 9 stukken, die van begin tot einde blijven boeien.
In het Bimhuis op 7-9-2017, waar ook opnames worden gemaakt voor een volgende CD.
Dit trio kwam al eens eerder op deze site voorbij, toen in een blog over Tobias Klein. Dit keer besteed ik extra aandacht aan Martin van Duynhoven. Zie onder!

De musici nemen alle vrijheid om eigen lijnen te creëren, terwijl ze ondertussen heel goed naar elkaar luisteren. Niemand speelt een noot teveel. In alle rust komt er zo een soms vrij kaal, soms redelijk druk klinkende muziek tot ontwikkeling. Op een of andere manier weten alle drie de musici een soort lange lijn te bewaken, waardoor de muziek een waarachtig soort consequentheid en consistentie behoudt. De invloed van musici als Ornette Coleman en ook (vrije) drummer Sunny Murray is nooit ver weg.
Veteraan Martin van Duynhoven is een van de meest prominente drummers van Nederland. Hij speelde in zijn lange carrière niet alleen veel geschreven, maar ook heel veel vrije noten! Bassist Gonçalo Almeida haalt alles uit zijn contrabas, van gestreken lange noten tot percussieve, agressief klinkende snelle staccato’s. Tobias Klein laat basclarinet en altsax enigszins rauw klinken en laat zich nergens van zijn pad afbrengen. De moeite waard!

Martin van Duynhoven is samen met Han Bennink, John Engels en Pierre Courbois een van de meest gerenommeerde jazzdrummers van Nederland uit de bebopgeneratie van de jaren zestig en zeventig. Deze vier slagwerkers hadden ook samen een kwartet genaamd BCDE – naar de eerste letter van de achternamen, en vaak uitgevoerd als de vier opeenvolgende tonen b, c, d, e. In de afgelopen jaren speelde Van Duynhoven oa met het Ab Baars Trio (met bassist Wilbert de Joode).

Van Duynhoven maakte in de jaren 70/80 ook naam met zijn eigen Percussie Ensemble, waarin 4 drummers zaten, die vaak precies hetzelfde moesten spelen, afgewisseld met vier uiterst verschillende ritmes. Martins liefde voor onregelmatige maatsoorten kwam in die groep duidelijk tot uiting. Hij was een van de eersten in Nederland die onregelmatige maatsoorten veelvuldig in zijn muziek verwerkte.

Burengerucht
: een compositie van MvD voor televisie, gemaakt door musici die allen woonden op Prins Hendrikkade 132 in Amsterdam. Toen uitgevoerd door Van Duynhoven, Arjen Gorter, Roel van der Weide, Wim Janssen, Guus Janssen, Dick Lucas, Paul Termos en Ab Baars. Hier gespeeld door 2016 Slagwerkkrant Drum Camp Percussion Ensemble: Mark Eeftens, Olaf Fase, Fred Cohen & Martin van Duynhoven

In ‘A’ Mitrailleur, legendarische compositie van MvD uit 1976 voor 4 drumsets, 2 tenorsaxen en 1 banjo. Toen uitgevoerd door Jaap van Beusekom – Banjo; Harry Piller, Martin Bunjes, Peter Berk, Martin van Duynhoven – drums; Maarten van Norden, Sean Bergin – sax
In 2016 gespeeld door Slagwerkkrant Drum Camp Percussion Ensemble: Mark Eeftens, Olaf Fase, Fred Cohen & Martin van Duynhoven

Hij speelde ook solo concerten, vaak met bijzondere trommels en bijbehorende ritmes, zoals Zwitserse en Schotse snare drums.
Een van de bijzondere drumsolo’s die hij op zijn naam zette is er één waar hij verschillende onderdelen van het drumstel bespeelt met afwisselend versnellingen en vertragingen, tegelijkertijd uitgevoerd.

Van Duynhoven studeerde aan het Conservatorium van Tilburg en later in New York met een studiebeurs van het Ministerie van CRM. Ook studeerde hij af aan de Kunstacademie in Den Bosch en was tot aan zijn pensionering werkzaam als als grafisch ontwerper, oa bij de Amsterdamse Uitkrant.
Hij speelde oa in het Theo Loevendie Kwartet en Consort; in zijn eigen Martin van Duynhoven Percussie Ensemble (1976-1984) (met 4 of soms meer drummers); in het Nederlands Blazers Ensemble, de Waterland Bigband (Loek Dikker), de Spring Band (Willem van Manen)
Hij was betrokken bij meerdere muziektheaterproducties; deed vele soloconcerten en schoolconcerten. In 1985 was hij slagwerker bij Theo Loevendie´s opera ‘Naima’. In 1984 won hij de Boy Edgar Prijs.

Tobias Klein speelt vooral altsax en basclarinet, soms ook contrabasclarinet. Improvisatiemuziek en hedendaagse jazz, verrijkt door zijn studie moderne gecomponeerde muziek en live-electronica.
Hij verhuisde in 1990 van Duitsland naar Amsterdam, om daar aan het conservatorium te studeren. Met studiegenoten richtte hij eind jaren 90 het muzikantencollectief TryTone op. Trytone geeft CD’s uit en de leden schrijven muziek voor ‘bigtet’ Tetzepi. Ook organiseert Trytone concerten in het Amsterdamse Zaal 100 en zoekt contact met generatiegenoten uit andere Europese landen, met wie vanaf 1998 het European TryTone Festival op poten werd gezet. Het muzikale credo van TryTone luidde ‘New Ways of Jazz’, en dat uitte zich in het mengen van jazz en geïmproviseerde muziek met invloeden uit rock, wereldmuziek (India), hedendaagse gecomponeerde muziek en elektronica. Die muzikale koers vertaalt zich ook in de muziek van de groepen waarvan Tobias Klein de (co-)leider is, zoals Man Bites Dog, en het Spinifex Orchestra. Hij speelt/speelde verder oa met Boi Akih, Balkan Clarinet Summit, Fidan (van zangeres Esra Dalfidan) en met duo Oguz Buyukberber/Tobias Klein.
In 2010 kreeg Klein de compositie-opdracht van het North Sea Jazz Festival en Muziek Centrum Nederland. Hij voerde die uit met een nieuw trio, Lackritz, met zangeres Kristina Fuchs en gitarist Raphael Vanoli. Het trio maakte ook gebruik van allerlei elektronica.

Gonçalo Almeida komt uit Portugal, studeerde in Rotterdam en speelt oa in Spinifex, LAMA (met trompettiste Susana Santos Silva) en Albattre.

 

ENGLISH

Free Improv for the long haul.

Convinced adeptes of free improv reedplayer Tobias Klein, drummer Martin van Duynhoven and bass player Gonçalo Almeida formed a trio some 4 years ago, which after a period of experimentting has developed a repertoire in which the sound of free jazz from the 60s and 70s can be heard (Ornette Coleman, Henry Threadgill), as well as contemporary composed music. The album Vibrate in Sympathy (Clean Feed) contains 9 pieces, which keep capturing from beginning to end.
In concert at the Bimhuis on September , where also recordings will be made for a next album.
This trio has already passed been featured on this site in a blog about Tobias Klein. This time I like to pay extra attention to Martin van Duynhoven. See below!

The musicians take all the freedom to create their own lines, while listening to each other very carefully. No one plays a note too many. It leads to a sometimes quite bare, sometimes quite full sounding music. In one way or another all the musicians know how to monitor the long line, which gives the music a true type of consistency. The influence of musicians like Ornette Coleman and (free) drummer Sunny Murray is never far away.

Veteran Martin van Duynhoven is one of the most prominent drummers in the Netherlands. In his long career he has played a lot of written music, but also a lot of free jazz. Gonçalo Almeida gets the most out of his bass, from long notes with the bow to percussive, aggressive sounding rapid staccato’s. Tobias Klein makes bass clarinet and alto saxophone sound somewhat raw and stays on track all the time. Very worthwhile!

Martin van Duynhoven is one of the most renowned jazz drummers of the Netherlands from the bebop generation of the sixties and seventies, together with Han Bennink, John Engels and Pierre Courbois. These four percussionists had a quartet called BCDE – the first letter of the surnames, often performed as four consecutive notes b, c, d, e.
In recent years, Van Duynhoven played a lot with the Ab Baars Trio (with bassist Wilbert de Joode).
Van Duynhoven had his own Percussion Ensemble in the 1970s, with four drummers who often had to play exactly the same, alternating with four very different rhythms. Martin’s love for irregularities was clearly expressed in that group. He was one of the first in the Netherlands to process iirregular time signatures in his music.


Burengerucht (video above) is a composition of MvD for television, made by musicians who all lived at Prins Hendrikkade 132 in Amsterdam. Then performed by Van Duynhoven, Arjen Gorter, Roel van der Weide, Wim Janssen, Guus Janssen, Dick Lucas, Paul Termos and Ab Baars. Here played by 2016 Slagwerkkrant Drum Camp Percussion Ensemble: Mark Eeftens, Olaf Phase, Fred Cohen & Martin van Duynhoven.

In ‘A’ Mitrailleur (video above) is a legendary composition of 1976 MvD for 4 drum sets, 2 tenor axes and 1 banjo. Then performed by Jaap van Beusekom – Banjo, Harry Piller, Martin Bunjes, Peter Berk, Martin van Duynhoven – drums; Maarten van Norden, Sean Bergin – tenorax.
In 2016 played by Slagwerkkrant Drum Camp Percussion Ensemble: Mark Eeftens, Olaf Phase, Fred Cohen & Martin van Duynhoven

MvD also played solo concerts, often with special drums and accompanying rhythms, such as Swiss and Scottish snare drums.

One of the special drum solos he became renowed for is one where he plays different parts of the drum set with alternating accelerations and retardations, played at the same time. Van Duynhoven studied at the Conservatory of Tilburg and later on in New York with a scholarship from the Ministry of CRM. He also graduated from the Art Academy in Den Bosch and worked until his retirement as a graphic designer, including at the Amsterdam Uitkrant.
He played in the Theo Loevendie Quartet and Consort; in his own Martin of Duynhoven Percussion Ensemble (1976-1984) (with 4 or sometimes more drummers); in the Dutch Woodwinds Ensemble, the Waterland Bigband (Loek Dikker), the Spring Band (Willem van Manen). He was involved in several musical theater productions; did many solo concerts and school concerts. In 1985 he was a drummer at Theo Loevendie’s opera ‘Naima’. In 1984 he won the Boy Edgar Prize.

Tobias Klein plays mainly altsax and bass clarinet, sometimes also contrabassclarinet. Improvisation music and contemporary jazz, enriched by his study of contemporary composed music and live electronics.
He moved from Germany to Amsterdam in 1990 to study at the conservatory. With fellow students, he founded the musician collective TryTone in the late 1990s. Trytone releases CDs and members write music for ‘bigtet’ Tetzepi. Trytone also organizes concerts in the Amsterdam Hall 100 and seeks contact with generals from other European countries, with whom from 1998 the European TryTone Festival was launched. The musical credo of TryTone was ‘New Ways of Jazz’, which featured mixing jazz and improvised music with rock, world music (India), contemporary composed music and electronics. A musical direction which is also reflected in the music of the groups in which Tobias Klein is the (co) leader, such as Man Bites Dog, and the Spinifex Orchestra. He also plays/played with Boi Akih, Balkan Clarinet Summit, Fidan (from singer Esra Dalfidan) and Duo Oguz Buyukberber/Tobias Klein.
In 2010 Klein received a composition assignment of the North Sea Jazz Festival and Music Center The Netherlands. He performed it with a new trio, Lackritz, with singer Kristina Fuchs and guitarist Raphael Vanoli. The trio also made use of all kinds of electronics.

Gonçalo Almeida is from Portugal, studied in Rotterdam and plays in Spinifex, LAMA (with trumpetist Susana Santos Silva) and Albattre.