Northsea Jazz Festival 2014 (9): Nate Wooley Quintet

Northsea Jazz Festival 2014 (9): Nate Wooley Quintet
Vandaag begint het  Northsea Jazz Festival 2014 (11, 12 en 13 juli) in Ahoy, Rotterdam. Dit is de 9e en laatste in een serie blogs gewijd aan verschillende artiesten die dit jaar op NSJ spelen.

Met noise en impro de fysieke grenzen van de trompet verleggen
zondag 13 juli Volga

“I’m not filled with talent. I’m certainly no genius”, vertelt trompettist Nate Wooley (1974) in een zelfbespiegelend essay. Dat is gezien zijn verrichtingen een erg bescheiden zelfbeeld, want iedere keer als hij zijn trompet aan de mond zet veren de luisteraars op, of hij nu speelt met John Zorn, Anthony Braxton, Evan Parker of met mensen van zijn eigen generatie.

Wooley wil een nieuwe definitie geven aan de jazztrompet: met name in zijn solospel verlegt hij fysieke grenzen. Dat doet hij met een combinatie van nieuwe en grensverleggende speeltechnieken, compromisloze klank- en versterkingsexperimenten, elementen van noise en vrije improvisatie. De trompettist neemt met zijn band regelmatig muziek uit de hard bop en free bop om die vakkundig de demonteren. Hiermee probeert hij tevens de trompet uit de historische schaduw te halen, die Louis Armstrong over dit instrument legde, zonder de rijke jazzgeschiedenis te verloochenen. 
Door de compromisloze manier waarop hij dit alles doet is Nate Wooley een bijzonder vurige en innovatieve muzikant.

Volgens zijn collega Dave Douglas is Wooley “one of the most interesting and unusual trumpet players living today, and that is without hyperbole.” 
Met Josh Sinton (bass clarinet); Nate Wooley (trumpet); Eivind Opsvik (double bass); Harris Eisenstadt (drums); Matt Moran (vibraphone).

“Nate Wooley is de progressiefste trompettist van dit moment… De Amerikaan wantrouwt alles wat vanzelfsprekend is en zoekt naar de klankmogelijkheden van zijn instrument… Maar hij schrijft ook prachtige stukken en kan bedwelmend mooi blazen… We horen heldere, mooie thema’s en harmonieën en zelfs onvervalste grooves.”(De Volkskrant)

Nate Wooley begon al op zijn dertiende professioneel trompet te spelen. In 2001verhuisde hij naar New York en werd daar één van de meest gewilde trompettisten in de  jazz, noise en improscene van Brooklyn. Hij trad op met iconen als John Zorn, Anthony Braxton, Fred Frith, Evan Parker en Yoshi Wada. In 2012 gaf Wooley ook een concert op North Sea Jazz. In de zomer van 2013 kwam het album (Sit In) The Throne of Friendship uit, dat lovende recensies kreeg.

ENGLISH VERSION

Northsea Jazz Festival 2014 (9): Nate Wooley Quintet

North Sea Jazz Festival 2014 starts today (11th, 12th and 13th of July) in Ahoy, Rotterdam. Tis is the 9th and last in a series of blogs dedicated to various artists who play NSJ this year. The choice of bands & musicians in this series of blogs is purely motivated by personal interest and curiosity.


Shifting the physical boundaries of the trumpet with noise and improvisation
Sunday, July 13 Volga

“I’m not filled with talent. I’m certainly no genius, “says trumpeter Nate Wooley (1974) in a self-reflective essay. Given his way of working that seems to be too modest, because every time he puts his trumpet to his mouth listeners are delighted, whether he is playing with John Zorn, Anthony Braxton, Evan Parker or with people of his own generation.
nate_wooley door daniel sheehan(photo daniel sheehan)
Wooley wants to give a new definition to the jazz trumpet: especially in his solo playing, he pushes physical boundaries. He does this with a combination of new and groundbreaking performance techniques, uncompromising sound and amplification experiments, elements of noise and free improvisation. The trumpeter regularly uses hard bop and free bop just to skilfully disassemble. Doing so he is also trying to get across the historical shadow of Louis Armstrong without denying the rich history of jazz trumpet. In the uncompromising way he does this Nate Wooley is a particularly fiery and innovative musician.

According to his colleague Dave Douglas Wooley is “one of the most interesting and unusual trumpet players living today, and thats without hyperbole.” 
With Josh Sinton (bass clarinet); Nate Wooley (trumpet); Eivind Opsvik (double bass); Harris Eisenstadt (drums); Matt Moran (vibraphone). 
”Nate Wooley is the most progressive trumpeter of the moment … The American distrusts anything obvious and searches for the sound possibilities of his instrument … But he also writes wonderful pieces and can blow enchantingly … We hear clear, beautiful themes and harmonies and even genuine grooves. “(De Volkskrant)

Nate Wooley started playing professional trumpet at the age of 13. In 2001 he moved to New York and became one of the most sought after trumpeters in  the jazz, noise and improv scene in Brooklyn. He has performed with icons such as John Zorn, Anthony Braxton, Fred Frith, Evan Parker and Yoshi Wada. In 2012, Wooley also gave a concert at the North Sea Jazz. In the summer of 2013 the album (Sit In) The Throne of Friendship came out, it got very good reviews.