1 Track Only (8)

In deze aflevering van 1 Track Only vier recent uitgebrachte CD’s: kleurrijke jazz van Turkse zangeres Sanem Kalfa; Paul van Kemenade’s Three Horns and a Bass; aparte groovejazz van Guus Bakker; en verhalende composities van Phillipp Rüttgers

Nehir van Sanem Kalfa (Zennez records)

Jazz met kleurrijke turkse invloed en vocale impro.

Nadat zangeres Sanem Kalfa in 2010 de Montreux Jazz Vocal Competition gewonnen had, duurde het bijna 5 jaar om haar debuutalbum uit te brengen: Nehir (Zennes records)
‘A magical voice’ wordt haar van vele kanten toegedicht: melancholiek, vol dramatiek. Ze zingt jazz, maar verrijkt dat met kleurrijke turkse muziektradities.
Ook is ze bijzonder goed in vocaal improviseren, en dat is te horen in alle ensembles waarin ze zingt.

Sanem studeert op het ogenblik jazz in Nederland. Ze speelt al een tijd met verschillende andere ensembles, w.o het wereldjazz spelende Horizon Trio (met clarinettist Steven Kamperman), het Acropolis quintet (met oa pianiste Kaja Draksler). Ze heeft een duo met gitarist George Dumitriu. Deze speelt ook op het album Nehir.

CD In a Certain Mood, Paul van Kemenade’s Three Horns and a Bass
Paul van Kemenade – altsax;  Angelo Verploegen – trompet & fluegelhorn; Louk Boudesteijn – trombone; Wiro Mahieu – bas
Paul van Kemenade is al tientallen jaren enorm productief als saxofonist; bandleider, componist en organisator van festival Stranger than Paranoia. Hij leidde in de loop van die jaren veel bands, onder anderen met zuidafrikaanse musici. Nu – vlak voor de 22e editie van Stranger than Paranoia – bracht hij 2 cd’s uit, waaronder ‘In a Certain Mood’ met zijn Three Horns and a Bass. Dit kwartet (een vervolg op Two Horns and a Bass) heeft de wonderlijke bezetting van 3 blazers en een bas. Geen akkoordinstrumenten, geen slagwerk. Voor zo’n bezetting schrijf je weer heel anders. Met deze drie uiterst wendbare en soepele blazers kan de muziek alle kanten uitgaan.
Stranger than Paranoia : Paradox Tilburg, 24 en 29 -12; Toonzaal Den Bosch 27-12 , Chassé Theater Breda 28-12 en Bimhuis Amsterdam 30 -12. Het programma is te vinden op de site van Paul van Kemenade

Van Kemenade speelde met dansers, dichters, schilders en internationale big bands. Gaf honderden workshops;speelde en nam op met musici als Jamaaladeen Tacuma, Cornell Rochester, David Murray, Sean Bergin, Markus Stockhausen,de  West Afrikaanse ‘Les Frères Guissé’, with David Linx, Eric Vloeimans, Han Bennink, Aki Takase, Ernst Reijseger, Ray Anderson eva. Op dit moment werkt hij o.a. met zijn internationale quartet met de Amerikaanse trombonist Ray Anderson, drumlegende Han Bennink bassist Ernst Glerum.Trio ‘Kaisei’ met Japanese pianist Aki Takase and Han Bennink. Hij is oprichter en artisitke directeur van het Stranger than Paranoia Festival

CD Polder van Guus Bakker (Zennez records)
Groove jazz met onverwachte wendingen

Het nieuwe kwintet Polder van bassist Guus Bakker bracht een CD uit met groove-jazz met onverwachte wendingen, aparte afslagen, onregelmatige maatsoorten en accenten. Jazzrock-achtig, met groove en dynamiek, scheurende gitaar en flink uitpakkende blazers. Maar ook ‘uitgeklede’ ballads.
De bassisten waar Guus graag een voorbeeld aan neemt zijn Dave Holland, Avishai Cohen en Scott Colley. Alle drie stevige bassisten, die tegelijkertijd ook heel sensitief kunnen spelen. Het kwintet werkte samen de composities uit: vandaar de (uiterst Nederlandse) naam Polder voor de groep én de CD.
Andreas Suntrop – gitaar; Pim Dros – drums; Guus Bakker – bas; Nils van Haften – saxen, Vincent Veneman – trombone.


Guus Bakker is een heel veelzijdig bassist en basgitarist, en daardoor ook geliefd als sideman in zowel de Nederlandse als Belgische muziek scène.
In Nederland speelt hij o.a. met het Clazz Ensemble, Dick de Graaf 4tet,  Michiel Stekelenburg 4tet, Pascal Vermeer 5tet, Kim Hoorweg, Rembrandt Frerichs, Wende Snijders. In Belgie vinden we hem oa in het Tutu Puoane 4tet, Robin Verheyen trio, Frederic Delplanq 4 tet.

CD Live at Lux, van Phil’s Music Laboratory
Verhalend en beeldend

De uit Berlijn stammende, maar in Arnhem wonende jazz musicus Philipp Rüttgers schrijft verhalende en beeldende composities. Hij richtte niet zo lang geleden een grote band op: Phil’s Music Laboratory. Het acoustisch ensemble met 4 blazers en een ritmesektie creëert een breed geluid, maar blijft  tegelijkertijd transparant en flexibel klinken.
Philipp Rüttgers – piano; Bert Lochs – trompet; Miguel Boelens – alten sopraansax; Nils van Haften – tenorsax, basclarinet; Vincent Veneman – trombone; Tobias Bijboer – bas. Felix Schlarmann – drums.

Philipp Rüttgers heeft ook een eigen kwartet; en speelt verder o.a. in Bogerous, een kwartet van de Nijmeegse saxofonist Bo van de Graaf; en in een kwartet van de duitse saxofoniste Katharina Maschmeyer. Ook speelt hij solo pianoconcerten

ENGLISH

CD Nehir,  Sanem Kalfa (Zennez records)
Jazz with colorful Turkish influence and vocal improvisation.

After singer Sanem Kalfa won the 2010 Montreux Jazz Vocal Competition, it took almost five years to release her debut album Nehir.
Often her voice is described as ‘magical’ , a voice with melancholy, full of drama. She sings jazz, but enriched with colorful Turkish music traditions. She is particularly good at vocal improvisation, which can be heard in all ensembles she sings in.
Sanem Kalfa
(photo Daniel Balmat). Sanem is studying jazz in the Netherlands. She plays with various other ensembles, such as the worldjazz Horizon Trio (with clarinetist Steven Kamperman), the Acropolis quintet (with pianist Kaja Draksler). She has a duo with guitarist George Dumitriu. He  also plays on the album Nehir.

CD In a Certain Mood, Paul van Kemenade’s Three Horns and a Bass
Paul van Kemenade – alto sax; Angelo Verploegen – trumpet & fluegelhorn; Louk Boudesteijn – trombone; Wiro Mahieu – bass

For decades now Paul van Kemenade is tremendously productive as a saxophonist, bandleader, composer and organizer. In the course of those years he was the leader of many bands, among others with South African musicians. Now, just before the 22nd edition of festival Stranger Than Paranoia were he’s the artistic director – he released two CDs, including “In a Certain Mood ‘with his Three Horns and a Bass. This quartet has amazing capacity without chord instruments or percussion. For a cast like that one can write uncommon stuff. With these three extremely agile and flexible horns the music can go in all directions.
Stranger Than Paranoia: Paradox Tilburg, 24 and 29 -12; Showroom Den Bosch 27-12, Chassé Theater Breda 28-12 and Bimhuis Amsterdam 30 -12. The program is available on the website of Paul van Kemenade.

Van Kemenade played with dancers, poets, painters and international big bands. He gave hundreds of workshops, played and recorded with musicians like Jamaaladeen Tacuma, Cornell Rochester, David Murray, Sean Bergin, Markus Stockhausen, the West African ‘Les Frères Guissé, “with David Linx, Eric Vloeimans, Han Bennink, Aki Takase, Ernst Reijseger Ray Anderson. Currently he works ao with his international quartet with trombonist Ray Anderson, drum legend Han Bennink bassist Ernst Glerum. Trio “Kaisei” with Japanese pianist Aki Takase and Han Bennink.

CD Polder, Guus Bakker (Zennez records)
Bassplayer Guus Bakker released a CD with his new quintet Polder: groove-jazz with unexpected twists and turns, irregular rhythms and accents. Jazzrock-like, with groove and dynamics, distorted guitar and tight horns. But also ‘bare’ ballads. Bassplayers that are an example to Guus are Dave Holland, Avishai Cohen and Scott Colley. All three solid bassists, who also can play very sensitive.
n Haften. The quintet works togehter on  the compositions; hence the (extremely Dutch) Polder name for the group and the CD. Andreas Suntrop – guitar; Pim Dros – drums; Guus Bakker – bass; Nils van Haften – saxes, Vincent Veneman – trombone.
Guus Bakker is a very versatile bass player and therefore popular as a sideman in both the Dutch and Belgian music scene. In the Netherlands he plays ao with the Clazz Ensemble, Dick de Graaf 4tet, Michiel Stekelenburg 4tet Pascal Vermeer 5tet, Kim Hoorweg, Rembrandt Frerichs, Wende Snijders. In Belgium, we find him among others in Tutu Puoane 4tet Robin Verheyen trio Frederic Delplanq four tet.

CD Live at Lux, Phil’s Music Laboratory
The from Berlin originating, but living in Arnhem jazz musician Philipp Rüttgers writes narrative and visual compositions. Not so long ago he founded a large ensemble: Phil’s Music Laboratory. The acoustic ensemble with four horns and a rhythm section creates a broad sound, but at the same time it sounds transparent and flexible.
Philipp Rüttgers – piano; Bert Lochs – trumpet; Miguel Boelens – altos soprano; Nils van Haften – tenor saxophone, bass clarinet; Vincent Veneman – trombone; Tobias Nijboer – bass, Felix Schlarmann – drums.

Philipp Rüttgers also has his own quartet; plays in Bogerous, a quartet of the Nijmegen based saxophonist Bo van de Graaf; and a quartet of German saxophonist Katharina Maschmeyer. He also plays solo piano concerts.