Aruan Ortiz

Scroll down for English version

De ster van pianist Aruán Ortiz is rijzende!
Zijn werk bevat invloeden van hedendaagse klassieke muziek, Cubaans-Haïtiaanse ritmes en avant-garde improvisatie. Hij experimenteert en doorbreekt consequent stilistische muzikale grenzen.
Als solopianist viel hij vorig jaar heel erg op met het album Cub(an)ism op het Zwitserse label Intakt.

De van oorsprong Cubaanse musicus verweeft verschillende muzikale vormen en invloeden in zijn composities, met als resultaat een unieke nieuwe stijl. Daaruit blijkt zijn fascinatie voor zowel modern klassieke muziek als Afro-Cubaanse tradities, en voor grote jazzvernieuwers als Ornette Coleman en Thelonious Monk.
Hij is met een soloconcert te horen op 25-1 Bimhuis, 26-1 TivoliVredenburg, 27-1 De Singer Rijkevorsel.

Aruan Ortiz is niet alleen pianist, maar ook violist en componist en heeft muziek geschreven voor jazzensembles, orkesten, dansgezelschappen, kamermuziekgroepen en speelfilms.

Met het trio album Hidden Voices bracht hij diverse muziek, met allerlei invloeden: van Ornette Coleman, Thelonious Monk, klassiek, avant-garde en muziek uit zijn Cubaanse jeugd. Maar tegelijkertijd compromisloos omdat hij zich al die geluiden eigen maakt en tot een nieuw, dynamisch geheel smeedt.

Ortiz groeide op in Santiago de Cuba en woont sinds 2008 in de New Yorkse wijk Brooklyn. Hij werd door DownBeat Magazine al omschreven als “een van de veelzijdigste en spannendste pianisten van zijn generatie”, en zijn faam groeit met het jaar. Live experimenteert en improviseert hij graag met zijn trio, om zo zijn grenzen nog verder te verleggen. Ortiz past daarmee wel in het rijtje experimenterende pianisten als Vijay Iyer, Paul Bley en Craig Taborn.

Hij maakte 9 albums onder eigen naam en speelde als sideman met oa Wallace Roney, Esperanza Spalding, Terri Lyne Carrington, Wadada Leo Smith, Don Byron, Greg Osby, Cameron Brown, Nasheet Waits.

 

ENGLISH

The star of pianist Aruán Ortiz is rising!
His work contains influences from contemporary classical music, Cuban-Haitian rhythms and avant-garde improvisation. He experiments and continually breaks through stylistic musical boundaries.

As a solo pianist, he impressed everybody last year with the album Cub(an)ism collaboration with the Swiss label Intakt.
The Cuban originating musician interweaves various musical forms and influences in his compositions, resulting in a unique personal style. It shows his fascination for both modern classical music and Afro-Cuban traditions, and for great jazz innovators such as Ornette Coleman and Thelonious Monk.
He can be heard with a solo concert at 25-1 Bimhuis, 26-1 TivoliVredenburg, 27-1 De Singer Rijkevorsel.

Aruan Ortiz is not only a pianist, but also a violinist and composer and has written music for jazz ensembles, orchestras, dance companies, chamber music groups and feature films.

With the trio album Hidden Voices he came up with diverse music, with all kinds of influences: from Ornette Coleman, Thelonious Monk, classical, avant-garde and music from his Cuban youth. But at the same time uncompromising because he is familiar with all those sounds and creates a new, dynamic whole.

Ortiz grew up in Santiago de Cuba and has lived in the New York district of Brooklyn since 2008. He was already described by DownBeat Magazine as “one of the most versatile and exciting pianists of his generation”, and his fame grows with the year. Live he likes to experiment and improvise with his trio, in order to extend his limits even further. Ortiz fits into the list of experimental pianists such as Vijay Iyer, Paul Bley and Craig Taborn.
He made 9 albums under his own name and played as a sideman with ao Wallace Roney, Esperanza Spalding, Terri Lyne Carrington, Wadada Leo Smith, Don Byron, Greg Osby, Cameron Brown and Nasheet Waits.