November Music: Colours of Improvisation

Colours of Improvisation is onderdeel van festival November Music in Den Bosch.
Het muzikale spectrum van hedendaagse jazz en geïmproviseerde muziek is groot, en November Music wil daar niet alleen veel van laten zien, maar ook nieuwe ontmoetingen en samenwerkingen tot stand brengen. Daarom stappen ook dit jaar Nederlandse musici het podium op met Amerikaanse wereldsterren.
Op zaterdag 8 november in De Verkadefabriek: 19.30 – 20.30 ZAPP4 ft. Marc Ribot
21.00 – 22.00 The Bad Plus ft. Anton Goudsmit en 22.30 – 23.30 Tigran Hamasyan Trio

Festival November Music in Den Bosch is de loop der jaren uitgegroeid tot het belangrijkste internationale festival voor actuele muziek in Nederland. De 1e editie was in 1993. Het programma gaat altijd dwars door genres heen met de laatste muzikale ontwikkelingen in hedendaags gecomponeerde muziek, jazz, new world music, muziektheater, visual music, electronics & soundscapes en geluidsinstallaties. Het festival vindt plaats van 5 t/m 9 november op verschillende locaties in Den Bosch.
Snaren Only is de ontmoeting tussen New Yorkse gitaargigant Marc Ribot en het Nederlandse strijkkwartet ZAPP4.

Marc Ribot werd het bekendst als gitarist van Tom Waits, Elvis Costello en John Zorn –maar hij speelt ook al vele jaren met eigen bands (o.a. Ceramic Dog), die het muzikaal meer zoeken in rauwe punkjazzachtige improvisaties. In feite beweegt hij zich in allerlei genres: experimentele muziek, free jazz, alternatieve rock, hardcore impro, electronische muziek. (Marc Ribot speelt ook op zaterdagmiddag om 15:00 op W2 poppodium met zijn trio met bassist Henry Grimes en drummer Chad Taylor)
Zapp4 is al jaren het meest veelzijdige en groovy strijkkwartet van Nederland. Zapp4 combineert jazz, groove, pop, klassiek, wereldmuziek en improvisatie met dynamische soli. Ze deden al vele projecten met andere artiesten samen, w.o. Spinvis, cymbalonspeler Jan Rokyta, flamenco gitarist Eric Vaarzon Morel. Vorig jaar stonden ze ook op November Music- toen in een samenwerking met de Noorse producer Jan Bang. Jasper LeClercq en Jeffrey Bruinsma – viool; Oene van Geel – altviool, Emile Visser – cello

Ook het befaamde Amerikaanse pianotrio The Bad Plus en de Nederlandse gitarist Anton Goudsmit stonden nooit eerder samen op een podium. Ongetwijfeld klinkt The Bad Plus door de komst van de immer onvoorspelbare Goudsmit nog energieker, rauwer en speelser.

Pianotrio Bad Plus bestaat al meer dan 15 jaar. Zij waren een van de eersten die het ‘klassieke jazz-pianotrio’ anders benaderden. Geen sprake meer van thema-solo-thema; geen dienende ritmesectie, die er vooral zit om de piano als solist te ondersteunen. Ze liepen voorop in die ontwikkeling. Van begin af aan speelden ze ook popliedjes, country- of klassieke stukken en bewerkingen van Nirvana, Aphex Twin, Pink Floyd, David Bowie, Ligeti, Strawinsky en Gershwin. Door die eigenwijze houding en door hun energieke optredens spreken deze drie Amerikanen al vele jaren een heel groot publiek aan. Reid Anderson-bas, Ethan Iverson-piano, David King-drums. The Bad Plus speelt ook op vrijdag 7 november om 20:45 in de Verkadefabriek.
Anton Goudsmit is een veelzijdig en expressieve gitarist, die op het podium altijd met 200% energie en inzet speelt. Zijn passie voor gitaar spelen komt tot uiting in dynamische soloos en inventieve groovy composities. Hij speelt met gemak jazz, pop en groove, van scheurend hard tot fluisterzacht; maar ook kan hij heel subtiel begeleiden. Zijn nieuwste band is powergroove-trio  Goudsmit, Bakker, Jäger (Arno Bakker – soesafoon, Gerri Jäger – drums). Bekendst werd hij met zijn eigen quartet The Ploctones (met saxofonist Efraïm Trujillo, bassist Jeroen Vierdag en slagwerker Martijn Vink).

Vuurwerk schiet ook uit de handen van Tigran Hamasyan Trio.

Deze Armeens/Amerikaanse pianist houdt van liedjes die geïnspireerd zijn op de traditionele Armeense volksmuziek. Hij weeft volksmuziek, Amerikaanse jazz, progmetal en postrock tot een opzwepend geheel. Als een ondenkbaar geachte kruising tussen Sigur Rós, Meshuggah, Armeense volksklanken, Herbie Hancock en Chick Corea. Op zijn negentiende won deze pianoavonturier al de prestigieuze Thelonious Monk Competition. Tijdens November Music presenteert hij zijn nieuwe meer op jazz georiënteerde (trio)album dat dit najaar verschijnt:’Entertain Me’.

ENGLISH
Colours of Improvisation is part of the November Music festival in Den Bosch.
The musical spectrum of contemporary jazz and improvised music is huge, and November Music wants to bring a lot of it on stage, but also it wants to  bring about new encounters and collaborations. Therefore this year again Dutch musicians share the  stage with American jazzstars. 
On Saturday, November 8th at The Verkadefabriek: 19:30 to 20:30 Zapp4 ft. Marc Ribot21.00 – 22:00 The Bad Plus ft. Anton Goudsmit and 22:30 to 23:30 Tigran Hamasyan Trio
November Music Festival in Den Bosch over the years has become the most important international festival for contemporary music in the Netherlands. The 1st edition was in 1993. The program is always crosses through genres with the latest musical trends in contemporary music, jazz, new world music, musical theater, visual music, electronics & soundscapes and sound installations. 
The festival takes place from 5/9 November at various locations in Den Bosch. 

Strings Only is the encounter between New York guitar giant Marc Ribot and the Dutch string quartet Zapp4
marc ribotMarc Ribot was best known as the guitarist who played with Tom Waits, Elvis Costello and John Zorn – but he also leads his own bands for many years (including Ceramic Dog), that are more into raw punk jazz-like improvisations. In fact, he’s active in all genres: experimental music, free jazz, alternative rock, hardcore improvisation, electronic music. (Marc Ribot plays on Saturday at 15:00 on W2 venue with his trio with bassist Henry Grimes and drummer Chad Taylor) 
Zapp4 still is the most versatile and groovy string quartet in the Netherlands. Zapp4 combines jazz, with dynamic solos groove, pop, classical, world music and improvisation. There were many projects with other artists, such as Spinvis, cymbalonspeler Jan Rokyta, flamenco guitarist Eric Morel Vaarzon. Last year Zapp4 also palyed at November Music together  with the Norwegian producer Jan Bang. Jasper Leclercq and Jeffrey Bruinsma – violin; Oene van Geel – viola, Emile Visser – cello 

The famous American piano trio The Bad Plus and the Dutch guitarist Anton Goudsmit never played together before. Undoubtedly The Bad Plus with the arrival of the ever unpredictable Goudsmit will sound even more energetic, raw and playful.
Pianotrio Bad Plus has been around for over 15 years. They were one of the first to take a different approach to  the ‘classic jazz piano trio’. From the beginning they played pop songs, country- or classic pieces of Nirvana, Aphex Twin, Pink Floyd, David Bowie, Ligeti, Stravinsky and Gershwin and operations. Because of that opiniated attitude and their energetic performances these three Americans managed to reach a very large audience. Reid Anderson-bass, Ethan Iverson-piano, David King-drums. The Bad Plus plays on Friday, November 7th at 20:45 in the Verkadefabriek. 
Anton Goudsmit is a versatile and expressive guitarist, who always puts a lot of energy and commitment into his music on stage. His passion for guitar playing is reflected in dynamic soloos groovy and inventive compositions. With ease he plays jazz, pop and groove,from tearing loud to whisperingly soft and very subtle. His latest band is groove power-trio Goudsmit, Bakker, Jäger (Arno Bakker – soesafoon, Gerri Jäger – drums). He ‘s probably best known for his quartet The Ploctones (with saxophonist Ephraim Trujillo, bassist Jeroen Vierdag and drummer Martijn Vink).

A lot of smashing energy also comes from the Tigran Hamasyan Trio.
This Armenian/American pianist loves traditional Armenian folk music. He weaves folk music, American jazz, prog and post-rock to a rousing whole. Like a seemingly unthinkable cross between Sigur Rós, Meshuggah, Armenian folk sounds, Herbie Hancock and Chick Corea. At nineteen this piano adventurer has already won the prestigious Thelonious Monk Competition. During November Music he presents his new more oriented jazz (trio) album this autumn: ‘Entertain Me’.