October Meeting 2016

Scroll down for English Version

Een reis met een onbekend eindpunt.

Er is een nieuwe generatie jonge musici die graag improviseert. Omdat het spannend is ter plekke iets te verzinnen; omdat alle muziek dan steeds nieuw is; omdat het een creatieve uitdaging is om te gaan met alle onverwachte dingen die op het pad komen en daar iets van te maken.
Dit jaar is er voor het eerst sinds lange tijd weer een October Meeting, een inspirerende ontmoeting van 22 toonaangevende jonge improviserende musici uit Nederland en omringende landen georganiseerd door Bimhuis en Dutch Performing Arts.

Susana Santos Silva (Portugal) ging via klassiek en mainstream jazz naar impromuziek. Kaja Draksler (Slovenië) studeerde niet alleen piano maar ook compositie. Ze maakte een studie van de improvisaties van Cecil Taylor.

In alle mogelijke samenstellingen (van duo’s en trio’s tot grote ensembles), spelen zij uitsluitend nieuw, voor deze gelegenheid geproduceerd werk. Ruim vóór de Meeting wisselen de musici al plannen en ideeën uit en krijgt een deel van het programma vorm. Maar er is ook ruimte voor last minute-initiatieven tijdens de meeting zelf. Want improviseren is een zoektocht, een reis met een onbekend eindpunt. Ook voor het luisterend publiek zijn er geen garanties: je maakt de zoektocht mee, en bent zo een beetje deel van het proces.
7 en 8 oktober (20:00), 9 oktober (15:00) Bimhuis Amsterdam
Ook live en achteraf te volgen via Bimhuis Radio

Jasper Stadhouders (NL) zoekt de extreme kant op met zijn gitaar. Hij besteedt veel tijd aan klankonderzoek, vooral in combinatie met electronica. Hij speelt hardcore impro in Cactus Truck en keiharde complexe rock impro in Spinifex.

Alleen maar nieuwe, ter plekke (of vlak van te voren) gecreëerde muziek. Dat betekent, dat hier geen video of audio van de verschillende ensembles te zien/horen kan zijn. Maar wel is er goed materiaal voorhanden van meerdere deelnemende musici. Op deze pagina een aantal van hen.

Sofia Jernberg ( Zweden) is een virtuoos en veelzijdig vocaliste. Ze zet haar stemtechniek in om zonder schroom vrij te improviseren. Oa bekend van de avant groep Paavo

De musici die meedoen aan deze nieuwe improvisatie 3daagse zijn allemaal van de jongere generaties. Natuurlijk ‘staan zij op de schouders van’ hun voorgangers.
Vanaf de jaren 70 maakten veel improviserende musici uit Nederland ook internationaal naam: Han Bennink, Misha Mengelberg, Wilbert de Joode, Michael Moore, Ab Baars, Tobias Delius, Ernst Reijseger, om er eens een paar te noemen.

Petter Eldh en Christian Lillinger
De Deense bassist Petter Eldh en Duitse drummer Christian Lillinger zijn beiden heel aktief in de scene van Berlijn.

Christian Lillinger begon een trio Hyleractive Kid. De naam was goed gekozen….

De musici op de October Meeting 2016 komen uit Nederland en buitenland, of zijn als buitenlander woonachtig in NL.
Het zijn
 Harald Austbø-cello (NL), Sofia Jernberg (Zweden) – vocals, Morris Kliphuis (NL) -hoorn, Susana Santos Silva (P)- trompet 
Reinier Baas (NL), Raphael Vanoli (D), Jasper Stadhouders (NL) – gitaar
Joris Roelofs (NL), Joachim Badenhorst, (België), Ziv Taubenfeld (Israel) – (bas)clarinet
Yedo Gibson (Braz.), John Dikeman (USA), Ada Rave (Argentinië), Mette Rasmussen (DK) – saxen 
Kaja Draksler (Slovenië), Alexander Hawkins (UK), Oscar Jan Hoogland (NL) – piano
Petter Eldh (DK), Olie Brice (UK) – bas
Onno Govaert (NL), Gerri Jäger (Oostenrijk), Christian Lillinger (D) – drums

Harald Austbø is niet alleen cellist, maar ook acteur. Hij werkt veel in muziektheater producties. Oscar Jan Hoogland is oa bekend van zijn Amsterdam Real Book project, dat stukken van Amsterdamse improvisatie-helden uit de 70s, 80 en 80s interpreteert. Verder vind je hem oa in de ensembles Ambush Party en EKE.

We kennen het Bimhuis als het wereldwijd bekende en gewaardeerde internationaal podium voor jazz & geïmproviseerde muziek. 
Het heeft zich tijdens zijn meer dan 40-jarige bestaan gespecialiseerd in avontuurlijke projecten, waarbij de nadruk ligt op nieuwe samenwerkingen tussen musici en (vrije) improvisatie. Zoals de legendarische negendaagse October Meetings van 1987 en 1991 en talloze follow-up projecten, de Carte Blanche-serie, Summer Sessions, BimLab en City Links.

Ziv Taubenfeld (Israel) improviseert heel speels. Hij gebruikt zijn basklarinet als een enigszins lichtvoetig instrument, evenwel zonder de diepe klank ervan te mijden. Bij hem klinkt alles makkelijk en helder. Een recent blog over hem staat HIER

Reinier Baas (gitaar) en Joris Roelofs (basclarinet, altsax) zijn beiden rising stars uit de Nederlandse jonge generatie. Ze hebben allebei al meerdere bands en projecten op hun naam staan; ze maken moderne, soms enigszins complexe muziek jazz en impro, waarin soms ook invloeden uit de rock te horen zijn. In de video laten ze ook horen dat de jazztraditie hen gevormd heeft.

Nederland kent al jarenlang bloeiende improscene en Amsterdam staat wereldwijd bekend als een van de capitals of improvisation. Het Bimhuis heeft daaraan veel bijgedragen, maar ook een organisatie als DOEK – collectief voor improvisatiemuziek, dat nu met opheffing wordt bedreigd door het wegvallen van subsidies. Ook andere kleinschaliger podia, waar musici hun eigen platform creëerden zoals Zaal 100, De Ruimte e.a.

Gerri Jäger (Oostenrijk) mengt zijn impro veel met heavy rock, electronica en broken beat. Een blog over Gerri vind je HIER

Raphael Vanoli studeerde klassiek en jazz gitaar in Amsterdam; speelt niet alleen impro en electro noise maar ook hedendaagse muziek.

Samen hebben zij Knalpot: electronische heavy beats, noise, post rock en impro

En aantal van de deelnemende musici is op deze site eerder al in een blog in het zonnetje gezet. Je vind die blogs terug onder het menu: List of all Blogs. Het betreft Joachim Badenhorst, Ziv Taubenfeld, Joris Roelofs, Gerri Jaeger, Reinier Baas, Alexander Hawkins, Kaja Draksler, Raphael Vanoli

ENGLISH
A journey with an unknown end

There is a new generation of young musicians who love to improvise. It’s exciting to invent music on the spot; all music is new; it’s a creative challenge to deal with the unexpected things that emerge and to make it work.
This year – for the first time since 1991- there will be an October Meeting, inspiring meeting of 22 leading young improvising musicians from the Netherlands and neighboring countries organized by Bimhuis and Dutch Performing Arts.
There will be performances in all possible line-ups (from duos and trios to large ensembles), with brandnew work only. Long before the Meeting actually takes place, the musicians exchange ideas and plans, already partly filling in the program. But there is also room for last minute initiatives during the meeting itself. Because improvisation is an ongoing process of searching, a journey with an unknown end. Also for the audience, there are no guarantees: you are part of the search and so you are part of the process for a little bit.
7 and 8 October (20:00), October 9 (15:00) Bimhuis Amsterdam
Also on Bimhuis Radio, live and on demand!

Only new, on the spot created music. This means there is no video or audio from the various ensembles. But then there is good material available from several participating musicians. In this blog I feature some of them.
The musicians participating in this 3 days of improvisation are all of the younger generations. Of course ’they stand on the shoulders of their predecessors. From the 70’s on a lot of improvising musicians from the Netherlands made name internationally: Han Bennink, Misha Mengelberg, Wilbert de Joode, Michael Moore, Ab Baars, Tobias Delius, Ernst Reijseger, to name just a few.

susanna-santos-silva
Susanna Santos Silva
The musicians coming to the October Meeting 2016 are from or living in the Netherlands and also from abroad.
Harald Austbø-cello (NL), Sofia Jernberg (Sweden) – vocals, Morris Kliphuis (NL) – french horn, Susana Santos Silva (P) – trumpet
Reinier Baas (NL), Raphael Vanoli (G), Jasper Stadhouders (NL ) – guitar 
Joris Roelofs (NL), Joachim Badenhorst (Belgium), Ziv Taubenfeld (Israel) – (bass) clarinet
Yedo Gibson (Braz), John Dikeman (USA), Ada Rave (Argentina), Mette Rasmussen (DK) – saxophones
Kaja Draksler (Slovenia), Alexander Hawkins (UK), Oscar Jan Hoogland (NL) – piano
Petter Eldh (DK), Olli Brice (UK) – bass
Onno Govaert (NL), Gerri Jäger (Austria), Christian Lillinger  (G) – drums

Bimhuis is a worldwide known and respected international stage for jazz and improvised music.
During tis more than 40-year existence it has specialized in adventurous projects, focusing on new collaborations between musicians and (free) improvisation. Like the legendary nine-day October Meetings of 1987 and 1991 and numerous follow-up projects, the Carte Blanche series, Summer Sessions, BimLab and City Links.
The Netherlands have a thriving improv scene for many years and Amsterdam is known worldwide as one of the capitals of improvisation. Bimhuis has contributed a lot to that, but also an organization like DOEK for collectively improvised music (now threatened with abolishment by the loss of funding). Also at other small venues musicians created their own platform, such as Zaal 100, De Ruimte and others.